Slik setter du sammen og vedlikeholder avløpsrør

Uansett om du skal montere et nytt avløp, eller du har behov for å ta fra hverandre rørene til den gamle vasken fordi avløpet skal renses, er det viktig at du sørger for at det blir helt tett når du setter rørene sammen.

Det er ingen standard for hvordan et avløp ser ut, for det er mange kombinasjonsmuligheter. Men det finnes naturligvis en rekke generelle anvisninger du kan forholde deg til.

Slik setter du sammen avløpsrør

SETT SAMMEN DELENE
Rørene til vannlåsen settes sammen. Sørg for at O-ringer og gummipakninger sitter riktig, og spenn skjøtene sammen med fingrene. Unngå bruk av verktøy.

SJEKK OM AVLØPET PASSER
Når avløpet er satt sammen, skal du sjekke om det passer. Pass på ikke å dra rørene ut i ytterste posisjon. Da risikerer du utettheter hvis røret får et lite støt.

SKRU PÅ AVLØPET
Skru vannlåsen på gjengestussen under vasken. Også dette gjør du uten verktøy. Pass på når du skrur fast vannrøret, så du ikke presser noe ut av stilling.

LUKK DØREN – BUTTER NOE?
Det må ofte vrikkes, vris og justeres en del før alt passer. Sjekk til slutt at du har plass til de tingene du oppbevarer i skapet, så du unngår at de støter mot rørene.

Husk å kjøpe ekstra materialer

Før du handler inn et nytt avløp, er det en god idé å sjekke hvordan det gamle ser ut, og hvordan det er koblet sammen i toppen (til vasken) og i bunnen (til kloakken).

Begge steder kan du få bruk for gjengeteip eller pakkgarn og pakksalve. Kanskje også en gummiring, der avløpet skal kobles sammen med et kloakkrør.

Gjengeteip, pakkgarn, pakksalve og gummiringer til overgangen mot kloakkrørene følger sjelden med når du kjøper det nye avløpet. Det må derfor kjøpes separat.

LES OGSÅ: Derfor bør du ha et inspeksjonskamera

Vedlikehold avløpet - ovenfra

TØM VARMT VANN I VASKEN
Er avløpet tregt, men ikke helt tett, kan du ofte åpne det ved å helle kokende vann gjennom rørene. Vær forberedt på at det kan lukte i flere dager etterpå.

BRUK EN SUGEKOPP
Virker ikke det varme vannet, så prøv med en sugekopp. Hold en klut over overløpet, (og risten i nabovasken, hvis du har en dobbeltvask).

RENS RISTEN
Mange propper dannes umiddelbart under risten i bunnen av vasken. Derfor er det en god idé å ta av risten regelmessig, for å rengjøre den grundig.

Vedlikehold avløpet - nedenfra

AVLØP MED BUNNPROPP
En bunnpropp i vannlåsen kan løsnes, og deretter kan vannlåsen renses, uten at hele rørsystemet må tas fra hverandre.

AVLØP MED PUNGVANNLÅS
Har avløpet en såkalt pungvannlås, er vannlåsen også enkel å rense. Vannlåsen sitter skrudd fast, og er som regel helt grei å skru av og på.

PROPP DYPERE I SYSTEMET
Har du prøvd alt – men forgjeves, så kan det sitte en propp i kloakkrørene under vannlåsen. En stakefjær som føres ned i røret, løser ofte problemet.

Slik bruker du pakkgarn

Pakkgarn og pakksalve brukes til å lage en skjøt helt tett.

Det kan du få bruk for når du skifter avløp.

Arbeidsmetoden er ganske enkel.

Du begynner med å vikle en tynn bunt pakkgarn stramt rundt gjengene på det røret du skal tette. Begynn midt på gjengene, og jobb deg ut mot enden av røret. Det skal ikke stikke ut pakkgarn over enden på røret.

Klipp eller riv av pakkgarnet, og smør et tynt, jevnt lag pakksalve på pakkgarnet.Deretter skrur du sammen rørstykkene.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Rørlegger