Reparasjon
Lett
Vanskelig
Du har skiftet blandebatteriet, og det skal kobles til kuleventilene. Men rørene er ikke lange nok!

Hvis blandebatteriet ditt trenger å skiftes, kan det godt hende at det batteriet du har kjøpt har for korte kobberrør, og derfor ikke kan rekke fram til kuleventilene (også kalt Ballofixer). Da er det en smal sak å lage en forlengelse ved hjelp av kobberrør og noen rørdeler.

Det du trenger er klemringskoblinger,som er små messingkoblinger som er utstyrt med en liten ring, som automatisk klemmer fast rundt kobberrøret, når mutteren på koblingen skrus til.

Viktig! Dette prosjektet skal bare utføres dersom du har en kuleventil, eller annen stoppekran mellom benk og faste rør, slik at du enkelt kan stenge for vannet.