Forleng dine kobberrør

Du har skiftet blandebatteriet, og det skal kobles til kuleventilene. Men rørene er ikke lange nok! Dette kan du enkelt ordne med to nye kobberrør og noen koblinger. Helt uten å lodde.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 time
Pris
250 kroner

Intro

Hvis blandebatteriet ditt trenger å skiftes, kan det godt hende at det batteriet du har kjøpt har for korte kobberrør, og derfor ikke kan rekke fram til kuleventilene (også kalt Ballofixer). Da er det en smal sak å lage en forlengelse ved hjelp av kobberrør og noen rørdeler.

Det du trenger er klemringskoblinger,som er små messingkoblinger som er utstyrt med en liten ring, som automatisk klemmer fast rundt kobberrøret, når mutteren på koblingen skrus til.

Viktig! Dette prosjektet skal bare utføres dersom du har en kuleventil, eller annen stoppekran mellom benk og faste rør, slik at du enkelt kan stenge for vannet.

Problem

Rørene på det nye blandebatteriet er ikke lange nok. De rekker ikke fram til kuleventilene.

Løsning

Ved hjelp av kobberrør og klemringskoblinger er det enkelt å forlenge rørene.

Tidsforbruk

Utskiftingen klares på en times tid.

Pris

Vi har brukt materialer for omkring 250 kroner.

Vanskelighetsgrad

Å forlenge røret på blandebatteriet ditt er en enkel prosess.

Veiledning

01
Enkel utskifting 5 Trinn

1

Mål avstanden mellom eksisterende vannrør og de forkromede kobberrørene etter at du har bøyd dem til slik at de flukter med hverandre. Forlengerrørene skal være én centimeter lenger enn avstanden mellom kobberrør og vannrør.

2

Når forlengerrøret skal kuttes til i lengden, skal du bruke en liten rørkutter for å unngå at røret deformeres. Drei rørkutteren rundt røret, og spenn justerskruen en kvart omgang hver gang du har vært “rundt røret”.

Husk å fjerne de gradene som eventuelt kom da du kappet røret.

3

Monter en klemringskobling i den ene enden av røret, og spenn til. Den skal bare akkurat “bite”, så unngå å spenne til for mye – det vil bare få ringen til å klemme for hardt på røret, med det resultatet at koblingen blir utett.

4

Fest så kobberrøret i bunnen til kuleventilene på den faste vanninstallasjonen. Også her er det om å gjøre ikke å overspenne, slik at du unngår utettheter i sammenkoblingen.

5

Når du spenner til i toppen, er du nødt til å bruke to nøkler; en til å skru og en til å holde igjen med. Til slutt sjekker du at det ikke pipler ut vann når du setter på vanntrykk. Skjer det, spenner du mutteren forsiktig til det stopper.

Bind evt. en tørr fille fast rundt røret, for å se om det pipler ut vann som væter opp filla.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Rørlegger