Når jernrøret er spent godt fast, settes gjengeskjæreren på enden av røret. Rørgjengesettet fungerer faktisk som et pipenøkkelsett, der retningen kan låses fast samtidig som det kan kjøres begge veier.

Det dreies med klokka når du skal skjære gjenger. Til å begynne med er det nødvendig å presse skjæreren inn mot røret for å få den til å ta skikkelig tak. Det må smøres jevnlig med olje, så skjærene i gjengebakkene ikke ødelegges.

Når enden av røret og bakkene er i samme nivå, er gjengene ferdige. Du skifter dreieretning på håndtaket, og skjæreren skrus dermed av. Resultatet er et skarpt gjengeparti, som har riktig lengde på 1,5 cm.