Skjøting av jernrør

En forutsetning for å utføre VVS-arbeid er at man kan lage en tett skjøt mellom to jernrør. Skjøtene benyttes bl.a. hvis det skal monteres et T-stykke, skiftes ut et rør eller monteres en stoppekran.

Når det skal skjøtes jernrør, må det først være dreid gjenger i endene, i tillegg til at rørene skal være innsatt med hamp og gjengepasta. Her vil vi skjøte to rør med et T-stykke. Røret er spent fast i kjedeskrustikken, før T-stykket skrus på.

Til å skru T-stykket helt i bunnen av det 1,5 cm lange gjengepartiet bruker man en rørtang. Ved skjøting av jernrør behøver man ikke å være redd for å dra til for hardt. Når T-stykket er på plass, skrur man i det neste røret. Igjen benyttes rørtangen. Ytterst skrur vi i en stoppekran.

Kranens gjenger er av messing, så her må det dras til forsiktig for ikke å ødelegge gjengene i den myke messingen. Skal rørene males, bør alle rester av hamp fjernes. Det gjøres enklest med bladet på en baufil.

Det sages lett rundt hele skjøten, noe som river av den overflødige hampen.Skal skjøten bli helt perfekt, skrubbes den med en stålbørste, før de siste stumpene brennes av med en lighter. Finpuss med stålbørsten, og skjøten er helt ren.

    Akkurat nå leser andre ...