4 tips til å byggerett i skjeve rom

Det kan ofte være mye plass å hente, hvis du kan få brukt de “umulige” og dårlig utnyttede kvadratmeterne i boligen. Det krever imidlertid at du lager skreddersydde løsninger – og ikke minst at du har litt teknisk kunnskap.

Utnytt de skrå veggene og krokene på en kreativ måte

Intro

Mange av oss vil gjerne ha mer skapplass, men problemet er at det allerede er plassert skap på alle mulige steder i hjemmet. Det er rett og slett ikke plass til flere skap, på grunn av skråvegger, umulige karnapper eller en malplassert strømtavle. Tror vi. Men mulighetene finnes. Det gjelder bare å tenke kreativt!

Lag plass på irriterende steder
Som gjør det selv-mann, er det jo opplagt å lage en løsning selv. Og kjenner du først til de grunnleggende teknikkene, har du fordelen av at du i praksis kan bygge både på, i – og rundt – nesten hva som helst.

Når du skal bygge i rom med hindringer eller utfordrende vinkler, kan du dessuten også ha god nytte av en rekke praktiske hjelpeverktøy. De har vi samlet bakerst i artikkelen, men det primære er teknikkene, og de viser vi i sammenheng med de utfordringene de overvinner.

Buede bakvegger kan skape problemer
Allerede på gulvplanet, kan en stor helling være en utfordring, og skjeve vegger er faktisk mer regelen enn unntaket, i hvert fall hvis huset er av litt eldre dato. Vi ser også på de utfordringene som følger med når du bygger under et skråtak. I tillegg tar vi fatt i ujevne bakvegger, som også kan skape problemer på fronten, hvis du ikke griper det riktig an.

Veiledning

01
Utfordring: Ujevne gulv 5 Trinn

Når du står foran å skulle bygge på et veldig skjevt gulv, er det viktig at du kommer godt i gang med en sokkel som er i vater. Det klares med to rettholter, vater og et hjemmelaget ”meddrag”. Mens fronten lages på nøyaktig mål, lages tverrlistene litt smalere, så de senere kan klosses opp.

1

For å få noe helt rett å gå ut fra, bruker vi to rettholter. De settes i forlengelsen av hverandre og spennes sammen med tvinger. Rettholtene rettes opp med et vater, eventuelt med oppklossing i den ene enden.

2

Rettholten brukes nå som utgangspunkt for å få en helt rett forkantlist på sokkelen. Listen spennes fast på rettholten, slik at den er i plan med undersiden. Deretter kan vi streke opp langs gulvet.

3

Når forkantlisten er saget til i gulvets profi l, kan monteringen av skjelettet til sokkelen begynne. De tverrgående listene lager vi litt smalere enn forkantlisten, for å få muligheten til oppklossing.

4

Fordi tverrlistene er ca. 5-6 mm lavere i høyden enn forkantlisten, kan vi løfte opp hver av dem, slik at de er i vater og i samme høyde som forkanten. Her gjøres det med smale plastbrikker.

5

Skjelettet til sokkelen kan nå skrus og limes sammen, og det festes med treklosser til gulvet, så det ikke flytter seg. Legg merke til den rosa snoren, som vi bruker som en ekstra sikkerhet for en rett forkant.

02
Overfør mål 3 Trinn

Oppmåling og markering av mål i en knevegg, kan være vanskelig. Men med riktig teknikk, et vater og en linjelaser er det enkelt!

1

Strek opp på gulvet der forkanten på sokkelen skal være. Dra streken helt ut til de to endeveggene.

2

Ved endeveggene fortsettes streken opp til skråtaket. Bruk et vater, slik at streken er i lodd.

3

Plasser en linjelaser ved den ene veggen og juster laserstreken til å følge både gulv- og gavlstrek. Med hjelp fra laserstreken, kan du lage blyantstreken på skråtaket.

03
Utfordring: Skråtak 5 Trinn

Når du bygger opp mot skråtak, er det plutselig mange vinkler å holde øye med. Men fremfor alt vil vi gjerne at fronten skal bli helt vinkelrett. Nøyaktig oppmåling, og ikke minst stabil støtte til monteringen, er avgjørende. Du kommer langt med tvinger og noen riktig plasserte platestumper.

1

Når du lager for eksempel skap under skråtaket, har du bruk for loddrette sider i form av perfekt tilpassede trekanter. Først tas det loddrette mål med målebånd fra sokkelen til skråtaket.

2

Til det skrå målet kan du bruke tommestokk. Det samme gjelder det vannrette målet på sokkelen. De tre målene overføres til en plate, som du deretter kan sage ut.

3

Sjekk med en rettholt eller et vater om veggen er plan. Hvis den er det, sages platestykkene ut med en sirkelsag. Men ”krøller” den seg bare litt, må du rette opp med en stikksag i etterkant.

4

Til nøyaktig kapping av plater, er en sag med styreskinne klart å foretrekke. Styreskinner fås til både sirkelsager og dykksager, og har du først fått lagt skinnen riktig, er du sikret et helt rett snitt.

5

Når de loddrette sidene skal monteres/limes, trenger du god støtte. Det kan du lage ved hjelp av støtteplater og tvinger, som holder platen stramt på plass mens limet tørker.

04
Utfordring: Skjeve vegger 3 Trinn

Det er ikke unormalt at vi må bygge inntil skjeve eller ujevne vegger. Dette blir ekstra utfordrende når det skal settes opp litt større plater. I så fall er en listemal veien å gå når det gjelder tilpassing av bakkanten, mens den rette forkanten klares ved å streke opp med hjelp fra et vater.

1

Lag en mal av et listestykke, og sett det i lodd mot veggen. Overfør veggens skjevheter, og sag ut med en stikksag. Legg malen på platen, overfør streken, og skjær til platen i profilen til veggen.

2

Forkanten lages rett med et vater. Når det er i lodd, spennes det fast med tvinger. Dermed kan du lage blyantstreken uten at vateret flytter seg. Laserstreken hjelper med å markere hvor forkanten er.

3

Når du skal tilpasse større platestykker til en skjev vegg, kan du med fordel bruke en listemal. Forskyvningen lages dermed først på en list, før den overføres til platen. Fordi platen skal rettes inn både i bakkant og i front, må det selvfølgelig være noen ekstra centimeter å ta av.

05
Utfordring: Hindringer 2 Trinn

Det er ingen grunn til å lage større utskjæringer enn høyst nødvendig, når du skal bygge rundt rør, ledninger og andre hindringer. Med et hjemelaget meddrag (blyant med kloss) kan du enkelt streke opp det som skal skjæres vekk. En stikksag med et blad for kurvesnitt, klarer fint resten.

1

Ledninger og rør kommer ofte i veien når vi bygger på vanskelige steder. Når platen, som her, skal helt inntil veggen, overføres hindringen til platen ved å dra blyanten med en kloss langs ledningene og veggen.

2

Blyantstreken skjæres ut med stikksag. Når platen passer rundt ledningene og inn mot veggen, settes den på plass. Deretter kan du jobbe med forkanten av platen, slik at den blir rett i fronten.

Materialer

Når du vil bygge helt presist i lodd og vater, har du bruk for hjelp. Vi anbefaler:

Video

VERKTØY: Slik bruker du krysslaseren

I denne videoen lærer du alt om krysslaserens funksjoner. Laseren markerer helt nøyaktige loddrette og vannrette streker på vegger og tak, og er opplagt å bruke til en lang rekke oppgaver, for eksempel ved oppsetting av fliser, opphenging av bilder, lamper og bokhyller, plassering av maskeringsteip midt på en vegg og avsetting av samme høyde fra rom til rom.

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Håndverker-teknikker