Hvordan lager jeg rette streker?

Problem:

Jeg vurderer å anskaffe meg en krittsnor for å slå lange streker med. Men hvordan kan jeg bruke den når jeg arbeider alene?

Løsning:

Det du omtaler, er det håndverkere kaller et krittslag. Som regel er det utstyrt med et lite vinklet metallstykke i enden av snoren. Metallvinkelen er der for at den skal gripe rundt en kant når snoren er spent, nettopp for å gjøre det mulig for bare én person å bruke redskapet. Hvis det ikke finnes en kant metallvinkelen kan holde fast på, kan du slå en spiker gjennom hullet i metallvinkelen.

Husk at du kan kjøpe ekstra merkekrittpulver i både mørke og lyse farger i byggvarehusene.

Les mer: Tømrerens 50 beste tips

    Akkurat nå leser andre ...