Legg oljekluten i en tett beholder

    Akkurat nå leser andre ...