20 reparasjoner du kan klare på én helg

Du kjenner dem godt – alle de små reparasjonene du har utsatt gang på gang, og som du etter hvert har lært deg å leve med. Men hvorfor leve med en dryppende vannkran eller en dør som kniper, når du én gang for alle kan fikse de 20 mest vanlige reparasjonene i løpet av en effektiv gjør det selv-helg?

Når de blir gamle, vil mange dørhåndtak ende med å sitte løst. Årsaken er ofte at treet som rosetten er skrudd fast i, ikke klarer å “holde på” skruene lenger.

Når de blir gamle, vil mange dørhåndtak ende med å sitte løst. Årsaken er ofte at treet som rosetten er skrudd fast i, ikke klarer å “holde på” skruene lenger.

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du klarer 20 reparasjoner på én helg.

1. Terskelen knirker

I noen tilfeller knirker terskelen fra den dagen den blir montert, fordi den ikke er ordentlig understøttet. I andre tilfeller flytter understøttingen seg med årene, og da vil terskelen knirke hver gang noen tråkker på den. Det skyldes at terskelen svikter og gnikker mot sidestykkene til karmen. Løsningen er å få presset inn en understøtting under terskelen, slik at den ligger helt stabilt og ikke svikter. I de aller fleste tilfeller vil det stoppe knirkingen.

 • Verktøy: hammer, dor og brekkjern
 • Materiale: noe å klosse opp med

Fjern feielisten, og tving terskelen opp med et brekkjern, slik at du kan legge en bit kryssfinér, murpapp eller et par plastbrikker oppå den eksisterende understøttingen.

Tråkk på terskelen. Knirker den fortsatt, må du supplere med en ekstra kloss, før du setter på feielisten igjen. Husk å undersenke dykkerten med en dor.

2. Gressplenen har fått en større fordypning

Hvis du skal få gjort noe med hullet i gressplenen, er det kun én vei frem: Fyll hullet med jord, sørg for at jorden flukter med resten av plenen, og trekk av den overskytende jorden med et vater. Deretter er det bare å så gress på stedet og væpne seg med tålmodighet til det begynner å gro.

 • Verktøy: vater
 • Materiale: jord og gressfrø

3. Sokkelen forvitrer

Kontakten mellom det gamle murverket og det nye pusslaget er avgjørende for hvor lenge sokkelen vil holde. Derfor er det viktig at all den løse pussen bankes av, og området fuktes med en bred pensel når sokkelen skal repareres.

 • Verktøy: murerskje, glattebrett og pussebrett
 • Materiale: for eksempel ferdigblandet pussmørtel 100/400 0-2 mm

Med en konsistens som velling skal det første laget mørtel kastes på. Laget skal ikke være mer enn et par millimeter tykt.

Påfør grovpussen. Du kan fint jobbe med et pusslag på 10-12 mm. Har du behov for et tykkere lag, må du bygge det opp i flere omganger.

Når pussen har “satt seg”, trekker du overflaten sammen med et fuktig pussebrett, som dras over reparasjonen i rolige sirkelbevegelser.

Det ytterste pusslaget trekkes på med en murerskje eller et glattebrett. Laget skal være tynt, og har til formål å fylle ut de siste ujevnhetene. Pussen bearbeides med et fuktig pussebrett, slik at det ikke trekker ut vannet fra mørtelen eller vasker ut bindemidlene fra den.

4. Døren kniper

Uansett om håndtaket er vanskelig å trykke ned, om døren kniper eller om låsen går litt for stramt, kan problemet ofte løses med en god låsolje. Husk å alliere deg med en tørr klut.

 • Materiale: låsolje

5. Fugen krakelerer

Har du behov for å bytte ut én enkelt fuge i murverket, kan du med fordel bruke en fugepatron med såkalt reparasjonsmørtel. Når omfanget ikke er større, er det både raskere og enklere enn å gi seg i kast med å finne frem mørtel og fugeskje.

 • Verktøy: fugepistol
 • Materiale: f.eks. Fuge rep fra Polyfilla

6. Knaggen sitter løst

 • Verktøy: slagbormaskin og sparkel
 • Materiale: plugg, mørtel og sparkelmasse

Fjern all løs puss og maling, og bor deretter et større og dypere hull. Trykk den nye pluggen inn i hullet, slik at den flukter med veggen. Det er viktig at du treffer en murstein, så pluggen setter seg helt fast.

Tett hullet med mørtel og til slutt sparkelmasse. Det skal gjerne være plass til 3-4 mm sparkelmasse. Husk å sørge for at det ikke kommer mørtel eller sparkelmasse inn i pluggen.

7. Takrennen drypper

Hvis det bare er snakk om et lite hull, kan du nøye deg med å rense området grundig og etterpå slipe det rent med fint slipepapir. Når området er helt rent, klikker du et skjøtestykke over hullet. Skjøtestykket påføres to jevne striper med takrennelim før montering.

Er skaden mer omfattende, må du skifte et stykke eller alternativt hele takrennen. En lekk takrenne kan nemlig raskt volde stor skade på en ellers frisk husvegg.

 • Verktøy: slipepapir
 • Materiale: skjøtestykke og takrennelim

8. Gressklipperen er sløv

Har du en eldre rotorklipper, er det bare å ta av kniven og slipe den i en vinkel på 25 grader med en fil. Det er en god idé å notere deg hvordan kniven sitter, fordi det kan være vanskelig å huske etterpå.

Når kniven er montert riktig igjen, er det bare å trille gressklipperen ut på gressplenen og glede deg over forskjellen.

 • Verktøy: pipesett og en fil

9. Veggflisen har sprukket

En forutsetning for å bytte ut en ødelagt veggflis, er at du enten har en til overs fra oppsettingen, eller at flisen fortsatt kan kjøpes. Det er dessuten en fordel hvis flisen sitter på murverk, betong eller porebetong. Sitter den på en gipsvegg, er det nemlig vanskelig å fjerne én enkelt flis uten å ødelegge selve veggen bak.

 • Verktøy: hammer, meisel, fugekrafse, sparkel, gummisparkel og fliskryss
 • Materiale: flis, flislim og fugemasse

For å kunne komme til med hammer og meisel, er du nødt til å krafse ut noe av fugen. Det kan gjøres med både en manuell fugekrafser og en multikutter.

Trekk flislim på den nye flisen med en tannsparkel, etter at du har støvsuget underlaget.

Trykk flisen på plass, og bruk fliskryss til å forsikre deg om at fugebredden er lik på alle sider. Kontroller dess­ uten om flisen flukter med resten av flisene, ved å legge et rett bord eller et vater over flisen. Trekk på fugemasse med en gummisparkel. Sørg for å jobbe i diagonale bevegelser. Avslutt med å vaske etter med en fuktig svamp - igjen med diagonale bevegelser.

10. Døren henger

Mange dører vil med tiden begynne å “henge”. Men fortvil ikke. På mange nye dører er det justeringsmuligheter i selve dørhengslene. Har du ikke en dør av denne typen, kan du i stedet benytte deg av en såkalt hengselvrider, som kan vri hengselet på plass. Du kan også løfte døren litt ved å sette en liten metallskive på hengselet.

 • Verktøy: hengselvrider, skrutrekker og unbrakonøkkel
 • Materiale: metallskiver

Døren kan rettes opp med en hengselvrider. Sett vrideren på heng­ selet, og trekk det litt tilbake, slik at døren igjen sitter rett i karmen.

Har du en nyere dør, vil døren ofte kunne rettes opp ved å justere de skruene som sitter i hengselet - typisk små pinolskruer - og de fire skruene hengselet er montert med.

Du kan heve døren litt ved å justere skruen i hengselet med en unbrakonøkkel. Døren kan også løftes litt ved å legge en eller flere metallringer over den nederste delen av hengselet.

11. Ledningen er kuttet ved et uhell

Er du kommet i skade for å kutte ledningen på et elektrisk verktøy, eller på annen måte skade ledningen, kan du en­ ten skifte ledningen inne i apparatet eller sette på et nytt støpsel og akseptere at ledningen er blitt kortere. Du skal ikke begynne å lodde eller skjøte ledningen med sukker­ biter eller andre ting.

 • Verktøy: skrutrekker og avbitertang
 • Materiale: en ny ledning eller nytt støpsel

12. Toalettet renner

Renner toalettet, er det god grunn til å reparere det straks. Det er nemlig ikke bare sløsing av vann, det er også dyrt.

 • Materiale: eventuelt en ny pakning

Fjern lokket til sisternen, og vri toppen på utløpsventilen en halv runde i klokkeretningen. Du merker tydelig når det slipper.

Løft ventilen opp av sisternen. Husk plasseringen, slik at du enkelt kan montere den igen. Ta eventuelt et bilde.

Fjern pakningen fra den nederste delen av utløpsventilen. Gjør den helt ren, eller skift den ut med en ny, hvis den er mør eller ødelagt på annet vis.

Sett den nye eller rengjorte pakningen på plass, og monter utløpsventilen igjen. Nå skal du bare dreie den en kvart omgang mot klokkeretningen. Er det en firmalogo på pakningen, skal logoen vende alltid opp for at pakningen skal holde tett.

13. Kjøkkendøren henger

Problemet skyldes ofte at skruene som holder hengselet på plass ikke har noe å sitte fast i lenger. Ved å skru av hengselet og fylle skruehullet med en tokomponent filler, for eksempel Fischer Fill & Fix, har du etter kort tid noe å skru fast hengslene til igjen.

 • Verktøy: skrumaskin
 • Materiale: Fischer Fill & Fix

14. Gjerdestolpen er skjev

En rask og billig måte å rette opp en skjev gjerdestolpe på, er ved å slå ned en tilsvarende stolpe ved siden av. Den nye stolpen tvinger dermed den skjeve stolpen på plass. Det er ingen langsiktig løsning, men det fungerer fint hvis formålet er å forlenge gjerdets levetid med 4-5 år.

 • Verktøy: spade og hammer
 • Materiale: stolpebit

15. Steinen har sunket

Selv om en belegning er lagt etter alle kunstens regler, kan den sette seg med tiden. Når du først har fjernet steinen forsiktig, uten å skade den eller de omkringliggende steinene, er fremgangsmåten ganske enkel.

 • Verktøy: vater, stolpe, avrettingsbord og kost
 • Materiale: settesand og fugesand

Finn de sunkne steinene ved hjelp av et vater. Avstanden fra toppen av den nedsunkne steinen til undersiden av vateret, gir en indikasjon på hvor mye settesand du skal bruke.

Fyll settesand i hullet, og komprimer den ved å stampe den grundig med en tung stolpe eller noe annet tungt og flatt.

Rett opp sanden med et bord, som er skåret til slik at det passer i hullet og flukter med underkanten på steinene. Ligger steinen for lavt når du legger den ned, må du etterfylle sand.

Fyll fugene med fugesand ved å feie diagonalt over fugene. Fukt gjerne underveis, og fei mer sand ned i fugene, til de er helt fylte.

16. Tregulvet har fått et hakk

Trefiller er smart hvis du skal sparkle dype sprekker eller hull i tregulvet. Filleren finnes i vanlige “trefarger” - blant annet eik og furu.

 • Verktøy: rørepinne og en liten sparkel
 • Materiale: trefiller

17. Trapestaket er skadet

Hvis du vil slippe å skifte hele taket, kan du nøye deg med å dekke hullet med en ny strimmel trapestakplate. La den overlappe med to til tre bølger på hver side, og skru den fast.

 • Verktøy: skrumaskin
 • Materiale: trapesplate

18. Mursteinene er ødelagte

Å skifte en murstein eller to er både raskt og enkelt. Det vanskeligste er å fjerne steinene uten å skade steinene rundt - resten av jobben gir nesten seg selv.

 • Verktøy: meisel, hammer, fugeskje og pussebrett
 • Materiale: mørtel, sement og et par nye murstein

Hugg ut mursteinene med en meisel. Fres eventuelt først rundt steinene med en vinkelsliper med en fugefreserforsats, hvis de sitter godt fast. Pass på ikke å skade steinene som ligger rundt. Rengjør hullet godt og fukt det med en våt kost.

Bland en forholdsvis tynn mørtel og fordel den i hullet med en fugeskje. Trykk steinene på plass, slik at de flukter med de øvrige steinene og fugene i veggen.

Fug først en gang, og la mørtelen tørke til dagen etter. Fug deretter en gang til, og behandle fugen slik at den kommer til å se ut som de øvrige. Hvis det blir saltutslag i form av hvite skjolder, kan du avsyre området med 1 del saltsyre og 20 deler vann.

19. Dørhåndtaket henger

Når de blir gamle, vil mange dørhåndtak ende med å sitte løst. Årsaken er ofte at treet som rosetten er skrudd fast i, ikke klarer å “holde på” skruene lenger.

 • Verktøy: skrutrekker, kniv og slipepapir
 • Materiale: tokomponent filler

Skru ut låskassen, rengjør området og fyll hullet med en tokomponent filler. Hold en klut på bak siden av hullet, slik at det ikke kommer inn filler der låskassen skal sitte.

Monter låskasse, rosett og håndtak på nytt, etter at du har skåret av eller slipt vekk overskytende filler.

20. Vannkranen drypper

Har du en dryppende vannkran og et stort vannforbruk, er en utett pakning ofte synderen. Du skifter pakningen ved å skru av dreiegrepet med en vannpumpetang, før du skrur ut den gamle overdelen med en skiftenøkkel. Bytt pakningen og sørg for at det ikke er grader, som kan ødelegge den nye pakningen, i bunnen av armaturet.

 • Verktøy: vannpumpetang og skiftenøkkel
 • Materiale: pakning

Pakning

  Akkurat nå leser andre ...