Alle kan få plass til en hjemmearbeidsplass

Har du bruk for en hjemmearbeidsplass som ikke stjeler altfor mye annen plass? Dette skrivebordet kan slås sammen, og synes nesten ikke i rommet.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
4.500 kroner
Lag en hjemmearbeidsplass

En ekstra opphengslist gjør det mulig å senke bordet, slik at du kan velge mellom å stå og sitte.

Intro

Vil du gjerne kunne jobbe hjemmefra uten å få vondt i rygg, armer og skuldre? Da kan du se hvordan du kan bygge en god hjemmearbeids plass her - også selv om du ikke har plass til et skrivebord.

I denne byggeveiledningen får du:

 • Trinn for trinn-veiledning
 • Arbeidstegning
 • Komplett materialliste
 • Video

Det kan slås sammen til et lukket skap.

Jobber du på en bærbar PC, er det også plass til det.

Veiledning

01
Begynn med å sage ut platene 5 Trinn

Vi har valgt å lage hjemmearbeidsplassen i 18 mm bjørkefinér. Kryssfinér er opplagt, og finnes i mange varianter. Du kan også nøye deg med en 15 mm tykk plate. Det blir sterkt nok.

Sag ut platene, og husk å merke opp og sage fra baksiden. Det er den siden det ofte er reparert på platen fra fabrikkens side. Ved å sage fra baksiden, unngår du at forsiden fliser seg opp.

Når alt er saget ut, er det bare å lage en prøvesammenføyning, og få merket opp hvor platene møter hverandre.

1

Dykksagen justeres til å sage cirka 1-2 mm dypere enn platetykkelsen - da fliser snittet seg minst mulig opp (strømmen var koblet fra da bildet ble tatt).

2

Sag fra baksiden på platene. Treet fliser seg opp minst i bunnen av sagsporet. Derfor foregår all oppstreking og saging fra platens bakside.

3

Styreskinnen er til stor hjelp. Her bruker vi en dykksag, men mange sirkelsager kan også kjøre på en skinne, som øker presisjonen betydelig. Har du en stor bordsirkelsag, er det opplagt å bruke den.

4

Når alle deler er saget ut, prøvemonteres møbelet. Bakkledningen er trukket en platetykkelse inn i møbelet for å skjule opphenget. Møbelet holdes med teip i hjørnene og låses midlertidig med tvinger.

5

Strek opp platetykkelsen på de to sidestykkene (C) som går utover topp­ og bunnplatene (A og B).

02
Sammenføyning føyning med lameller 8 Trinn

Platestykkene skal sammenføyes med lamellplugger, eller flatplugger, som de også kalles. Det merkes derfor opp til pluggene med cirka 15 centimeters mellomrom. Markeringen skal synes på begge platene som skal sammenføyes.

Lamellfresen freser et nøyaktig spor ut for markeringen i begge platene. I sporet passer en liten lamellplugg, som limes fast. Limet får pluggen til å svulme opp, og dermed skapes en solid sammenføyning av platene.

1

Merk opp til plugger. Sett streker med cirka 15 centimeters mellomrom, og sett dem som vist i en vinkel, slik at det markeres på begge platene. Vi bruker et platestykke til å styre oppstrekingen etter.

2

Fres ut til plugger i bakkledningen (D). Midtmarkeringen på maskinen plasseres nøyaktig ut for oppstrekingen som vist på bildet. Maskinen startes og presses inn mot platekanten.

3

Fres på bakplaten, der den loddrette vangen (F) til hylleseksjonen skal støte inn mot bakplaten (D). Platene bak vangen sikrer at vangen står loddrett og stabilt, slik at den kan støtte maskinen under fresingen.

4

På de to sidene (C) skal det freses 27 mm (1 1/2 platetykkelse) fra kanten - hjelpeplatene festes langs oppmerkingen.

5

Når alle sammenføyninger er frest ut, prøvemonteres møbelet igjen, for å sjekke at alt er som det skal være.

6

Bruk blyantstrekene til å montere etter. Når strekene møtes, gjør de freste sporene til pluggene det også. Du kan eventuelt holde hjørnene sammen med teip, hvis det er vanskelig å styre alle platene.

7

Bor hull i den loddrette vangen til hylleseksjonen og i bakkledningen til kabelføring. Hullene bores fra begge sider ved at borspissen akkurat trenger gjennom fra en side, før platen snus og hullet bores ferdig.

8

Slip alle innvendige flater med slipepapir med korn 120. Det går fort med en eksentersliper. De utvendige sidene kan du slipe etter at møbelet er ferdigmontert.

03
Sett sammen med plugger og lim 4 Trinn

Nå kan vi endelig sette sammen møbelet. Det gjør vi med de lamellpluggene vi har frest spor til.

Det er smart å slå ned pluggene bare i sporene som er laget i flaten på platene. Da forsikrer du deg om at du ikke setter to plugger overfor hverandre. Sporene i platekantene fylles deretter med lim, før du slår platene forsiktig sammen med pluggene som bindeledd.

Hele konstruksjonen skal stå i spenn. Lar du limet tørke et døgns tid, er du sikker på at det er helt tørt.

1

Pluggene pensles med lim på halvparten av flaten. Limet vil få pluggen til å svulme opp etter hvert som det tørker.

2

Bank pluggene på plass i sporene med en gummihammer. Alt overskytende lim tørkes nøye vekk.

3

Legg lim i de utfresingene som lamellpluggene skal passe ned i. Både der den loddrette vangen (F) skal sitte, og i kanten av de øvrige platene.

4

Sett møbelet i press med tvinger, og la det stå i et døgns tid.

04
Lag opphengslister til vegg og møbel 2 Trinn

For å kunne justere skrivebordets høyde, slik at du kan velge mellom å stå og sitte mens du jobber, setter vi tre skrå lister (L) bak på møbelet. På veggen setter vi også tre lister. Da kan møbelet settes enten høyt eller lavt, avhengig av om du vil stå eller sitte. Vi skjærer ut listene av finérplaten med 45-graders snitt. Annenhver gang vinkles sagen til hver sin side.

De tre vegglistene henger 92, 129 og 156 cm over gulvet. Listene på baksiden av møbelet er plassert slik at det passer med ønsket sitte- og ståhøyde.

1

Juster dykksagen til 45 grader. Føringsskinnen settes fast til platestykket med tvinger - du har nok å gjøre med å holde sagen på plass på skinnen uten samtidig å passe på at skinnen ikke skal flytte seg.

2

Lim og skru fast tre lister (L) på bakkledningen. Vi setter fem 5,5 x 30 mm skruer i hver list.

05
Få alle detaljene på plass til slutt 7 Trinn

Nå kan frontplaten/arbeidsbordet skjæres til med de endelige målene - tykkelsen på pianohengselet er 3,5 mm, og det er den luften det skal være hele veien rundt. Fronten er altså 7 mm (2 x 3,5 mm) mindre enn bakplaten i begge retninger - 59,3 x 84,3 cm er sluttmålet i vårt tilfelle.

Vi monterer PC-støtten (H) slik at skjermen kan brukes sammen med et eksternt tastatur og ekstern mus.

Til slutt skal frontplaten (arbeidsbordet) monteres, og et grep settes på.

1

Skru fast listen (K) med 5,5 x 30 mm skruer, sentrert på bakkledningen. Skru deretter fast et pianohengsel til listen og platen (H) med 3 x 16 mm skruer, slik at platen kan vippes ned mot bunnplaten.

2

Lim og skru fast støttelisten (J) på platen (H) med 5,5 x 30 mm skruer. Dermed kan platen støtte en bærbar PC, slik at skjermen kan brukes sammen med et eksternt tastatur og en ekstern mus.

3

Pianohengselet, som skal bære frontplaten/bordet (E), merkes opp på bunnplaten. Deretter skrus hengselet fast på frontplatens bunn med 3 x 16 mm skruer med konisk hode.

4

Sentrer frontplaten (E), og skru den fast på de oppmerkede punktene.

5

Skru fast skjærehengslene. De skal holde bordplaten på plass, og skrus fast med 3,5 x 20 mm skruer - godstykkelsen i materialet gjør at skruene akkurat ikke skrus gjennom en 18 mm plate.

6

En tynn list (her i ask) limes på frontplaten som grep.

7

Hold fast grepet med tvinger. Den mørke listen fungerer som anlegg, slik at listen ikke flytter seg når tvingene presser mot den.

Materialer

18 mm bjørkekryssfinér:

 • 2 topp- og bunnplater (A, B) à 88,6 x 25,4 cm
 • 2 sider (C) à 63,6 x 25,4 cm
 • Bakplate (D), 60 x 85 cm
 • Frontplate/bordplate (E), 60 x 85 cm
 • Vange (F), 56,4 x 19,7 cm
 • 2 hyller (G) à 19,7 x 15 cmStøtteplate (H), 31 x 22 cm
 • Holdelist (K), 31 x 2,8 cm
 • Støttelist (J), 31 x 2,8 cm

Dessuten

 • Grep av 10 x 20 mm feielist
 • Pianohengsel, 3,2 x 350 cm (skjæres til i to lengder)
 • 2 stk. 350 mm skjærehengslerSkruer: 3 x 16, 3,5 x 20 og 5,5 x 30 mm
 • Trelim
 • Flatplugger

Spesialverktøy

 • Lamellfres
 • Dykk- eller sirkelsag på skinne

Tidsforbruk

En dags tid, pluss tørketid.

Pris

Cirka 4.500 kroner (billigere hvis du velger andre materialer).

Vanskelighetsgrad

Det vanskeligste er å sette sammen delene med lamellplugger. Men øver du deg på et par plater først, så går det lettere.

Tegning

Video

Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Støtt skinnen til dykksagen

Skråskårede opphengslister

En smart løsning når tunge ting skal henges opp

Smart oppmerking med tommestokken

Tips & Triks

Sitt og stå riktig

Innrett arbeidsplassen slik at du overholder anbefalinger for gode arbeidsstillinger og riktig ergonomi. Husk å skifte stilling ofte, ved å stå, sitte og eventuelt gå.

Kontorstolen skal kunne justeres i både høyde og i rygglenet. Vi er alle bygget forskjellig, så er dere flere om å dele hjemmearbeidsplassen, skal stolen justeres før hver arbeidsdag begynner.

Tastatur og mus skal være eksternt. Jobber du på en bærbar PC, skal du sørge for å ha et separat tastatur og en separat mus. Ellers blir ikke avstanden til skjermen optimal. Du vil også spenne deg for mye i skuldre og nakke, hvis du bare skal bruke det lille tastaturet og museplaten.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Hus