En karnapp gir mulighet for et fantastisk lysinnfall, i tillegg til at den gjør at kjøkkenet blir større.

En karnapp gir mulighet for et fantastisk lysinnfall, i tillegg til at den gjør at kjøkkenet blir større.

Plassmangel er et problem de fleste boligeiere opplever på et eller annet tidspunkt.

Før du velger den drastiske løsningen å flytte til noe større, kan det ofte lønne seg å lete etter uutnyttede kubikkmeter i din nåværende bolig.

Finner du dem, trenger du kanskje ikke å flytte eller bygge på, men kan klare deg med en mindre drastisk løsning. Det vil være billigere enn både et tilbygg og en flytteprosess.

Det er et soverom for lite

Et klassisk problem er at det mangler et soverom. Er det situasjonen, vil du ofte se på hvordan det kan la seg gjøre å dele opp de eksisterende rommene – for å oppleve at det blir for lite plass hvis du bygger en vegg og lager et gangareal for å kunne komme inn på det nye rommet.

Noen ganger kan det være smart å se på de tilstøtende rommene, som kanskje kan minskes litt, slik at du får en bedre fordeling av husets kvadratmeter. Det er en del av løsningen for å få et ekstra soverom i dette huset.

I gjør det selv-veiledningen kan du lese om hvordan vi har fått plass til et ekstra soverom ved blant annet å bygge ut huset med en karnapp. Vi viser også hvilke deler av prosjektet du kan gjøre selv, og hvor du bør velge profesjonelle håndverkere.