Få ekstra plass med en karnapp

Dette huset mangler et soverom. Løsningen er en karnapp på kjøkkenet, der lysinnfallet samtidig blir mye bedre. Det er mange penger å spare hvis du kan finne uutnyttet plass i din nåværende bolig, fremfor å flytte eller bygge på. Velger du en karnapp, kan du faktisk gjøre mye av jobben selv.

En karnapp gir mulighet for et fantastisk lysinnfall, i tillegg til at den gjør at kjøkkenet blir større.

En karnapp gir mulighet for et fantastisk lysinnfall, i tillegg til at den gjør at kjøkkenet blir større.

Plassmangel er et problem de fleste boligeiere opplever på et eller annet tidspunkt. Før du velger den drastiske løsningen å flytte til noe større, kan det ofte lønne seg å lete etter uutnyttede kubikkmeter i din nåværende bolig. Finner du dem, trenger du kanskje ikke å flytte eller bygge på, men kan klare deg med en mindre drastisk løsning. Det vil være billigere enn både et tilbygg og en flytteprosess.

Det er et soverom for lite

Et klassisk problem er at det mangler et soverom. Er det situasjonen, vil du ofte se på hvordan det kan la seg gjøre å dele opp de eksisterende rommene - for å oppleve at det blir for lite plass hvis du bygger en vegg og lager et gangareal for å kunne komme inn på det nye rommet. Noen ganger kan det være smart å se på de tilstøtende rommene, som kanskje kan minskes litt, slik at du får en bedre fordeling av husets kvadratmeter.

Det er en del av løsningen for å få et ekstra soverom i dette huset. I tillegg bygger vi en karnapp ved et vindu, som gir ekstra kubikkmeter i kjøkkenet, slik at det ikke blir for lite.

Det er en god idé å dele opp prosjektet i forskjellige underprosjekter. Det gir deg en oversikt over hva som er vanskelig og kanskje krever hjelp fra fagfolk, og hva som er enkelt, slik at du kan gjøre det selv og dermed spare en masse penger du ellers måtte brukt på håndverkere.

Problem

Det er kun ett soverom i hovedetasjen i dette huset, mens ønsket er et soverom til. Hvis det lages et soverom i stua, blir ikke det nye soverommet særlig stort, fordi det må være en gang til kjøkkent.

Det nåværende kjøkkenet er til gjengjeld ganske stort, og ved å flytte veggen mellom kjøkkenet og stua, kan det frigis mer plass til et nytt soverom.

Løsning

Veggen mellom kjøkkenet og stua flyttes, slik at det nye soverommet kan bli stort nok, og stua ikke blir for liten.

Plassen vi mister på kjøkkenet, hentes inn igjen ved å bygge en karnapp, som er litt større enn det gamle vinduspartiet. Her blir det plass til en ny, lang benkeplate, med masser av godt lysinnfall.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hus