Det siste pusslaget sikrer at sokkelen blir glatt og flott.

Det siste pusslaget sikrer at sokkelen blir glatt og flott.

Spørsmål:

Jeg har en skade som må repareres på sokkelen til huset mitt. Hvor mange lag må pussen ha?

Svar:

En god og effektiv sokkelreparasjon består av tre lag puss. Når skaden er renset for gammel puss og skitt, skal du først legge et grunningslag. Det er et tynt lag, som skal skape en forankring for det tykkere laget senere, som er selve reparasjonsarbeidet.

LES MER OM SOKLER.