Hvor mange lag puss på sokkelen?

Det siste pusslaget sikrer at sokkelen blir glatt og flott.

Spørsmål:

Jeg har en skade som må repareres på sokkelen til huset mitt. Hvor mange lag må pussen ha?

Svar:

En god og effektiv sokkelreparasjon består av tre lag puss. Når skaden er renset for gammel puss og skitt, skal du først legge et grunningslag. Det er et tynt lag, som skal skape en forankring for det tykkere laget senere, som er selve reparasjonsarbeidet.

LES MER OM SOKLER.

Slik murer du opp sokkelen

1. Grunningslaget kastes på med murskjeen og skal ikke være tykkere enn cirka 3 mm.

2. Annet lag er grovpussen. Det er her du skal mure, slik at reparasjonen havner i nivå med sokkelen.

3. Deretter avsluttes jobben med et tredje lag, sluttpussen, slik at overflaten blir glatt.

    Akkurat nå leser andre ...