Ved å skifte det gamle vinduet, kan du spare fyringsutgifter, samtidig som du får karm og ramme med ny – og ofte lengre – levetid.

Ved å skifte det gamle vinduet, kan du spare fyringsutgifter, samtidig som du får karm og ramme med ny – og ofte lengre – levetid.

Når SINTEF Byggforsk setter tall på hvor lenge en type takkledning kan holde, må det nødvendigvis kun være et utgangspunkt for en individuell vurdering.

I et hvert tilfelle må det justeres for hvor lenge materialet har holdt, hvordan det er vedlikeholdt, hvordan konstruksjonen er laget, og hvor utsatt det ligger i forhold til både vær, vind og bruk. Men tabellene er likevel til god hjelp for huseiere som vil ha mest mulig glede av huset sitt så lenge som mulig.

Anvisningen fra SINTEF Byggforsk har tre forskjellige levetider for hver bygninsdel: kort, middels og lang. Høy teknisk kvalitet på et bygg med små påkjenninger gir lengst levetid, mens lav teknisk kvalitet med store påkjenninger naturlig nok gir kort levetid. Midt i mellom har du middels lang levetid, som er tallene vi bruker her.

Men husk å bruke tallene kritisk, for som nevnt er det mye som påvirker levetiden.

UTVENDIG KLEDNING

Selv om det er trekledning som brukes på de aller fleste hus i Norge, finnes det mange forskjellige alternativ. Og moderne hus bruker i økende grad andre alternativ, for eksempel i en kombinasjon med tre. Trekledning er heller ikke bare trekledning, og det finnes mer eller mindre holdbare typer, til og med flere som står godt alene, uten overflatebehandling.

TYPERÅR
Trekledning, utskifting50
Stålplater, utskifting 30-40
Asbestsementplater (eternitt), byttes ut30
Teglforblending, omfuges40
Natursteinforblending, omfuges40
Normal puss på murvegg, pusses om40

VINDSKIER OG VANNBRETT

Vindskier og vannbrett har tradisjonelt sett vært tenkt som ”offerbord”, altså treverk som sitter veldig utsatt til og må skiftes ofte, men som til gjengjeld beskytter de undenforliggende delene av konstruksjonen. Vindskier av tre må males og stelles for å leve lenge, mens fibersementutgaven klarer seg med en vask iblant. Beslag oppå vannbord eller utenpå vindskier beskytter bordene, men beslaget slites også, og må skiftes til slutt.

TYPERÅR
Vindskier og vannbrett i tre, malt25
Vindskier i fibersement30
Beslag til vindskier25

TAKHATTER OG TAKRENNER

Takhatter, takrenner, gradrenner lever et utsatt liv, og forventet levetid er omtrent den samme for alle sammen. Men det er også et eksempel på at du må gjøre din egen vurdering, og holde øye med delene, for en billig plasttakrenne har åpenbart langt større risiko for å bli skadet enn en solid renne av stål. Det er viktig å holde øye med denne gruppen. Delene er billige å bytte, i forhold til de skadene de kan skape hvis de blir utette.

TYPERÅR
Takhatter og takrenner i sink eller plastbelagt stål30
Gradrenner og beslag til vindskier, vannbrett og sålbenk25

TAKTEKKING

Det ytterste laget på taket er enkelt å komme til, og du kan selv bestemme om du vil ha en billig utgave med kort levetid, eller et dyrt tak med lang levetid, bare taktekkingen passer til huset. Men du skal huske på at det kan være vanskelig å komme seg opp på taket for å utføre en enkel reparasjon, og at en utskifting normalt krever stillas. I tillegg blir huset blottlagt for en stund. Det er helt naturlig å fornye et tak en gang iblant, men det er liten mening i å skifte tak hver gang motene skifter retning mot en ny fargeskala.

TYPERÅR
Skifer, omlegging60
Teglstein, omlegging50
Betongtakstein, omlegging50
Stålplater med plastbelegg, byttes40
Båndtekking, sink, byttes40
Takshingel, nytt belegg25
Torvtak, omlegging40
Asfaltbelegg, byttes25
Sementbaserte plater, byttes25

YTTERVEGGER, KONSTRUKSJON

Felles for materialene som brukes i konstruksjonen av yttervegger, er at de har lang levetid. Noen tilnærmet uendelig. Men uten vedlikehold, forringes kvaliteten. Bindingsverket må kanskje få byttet ut noen ødelagte deler, en teglsteinsvegg må forsterkes i fugene, og pussen på Leca-veggene må forbedres. Her ser du et utvalg av anbefalinger på hva som må gjøres etter noen år, med noen forskjellige typer konstruksjoner.

TYPERÅR
Betongvegg av blokker, utbedres og kontrolleres40
Teglsteinsmur, fuges om40
Plasstøpt betong, repareres og kontrolleres25
Leca og porebetong, pusses om40
Bindingsverk av tre, repareres, deler skiftes60
Bindingsverk av stål, repareres, deler skiftes60
Laft uten kledning, repareres, deler skiftes40
Mur av glassbyggerstein, reparasjon og kontroll20

VINDUER, YTTERDØRER OG PORTER

Vinduer i høy kvalitet holder lenge, noen nesten ubegrenset hvis de blir passet og pleiet. Et svakt punkt er at vi har utviklet mye mer energiriktige ruter, som har gjort det nødvendig å fornye eller skifte mange ellers velholdte vinduer. Det samme gjelder for ytterdører. Porter har mer begrenset levetid.

TYPERÅR
Trevindu, utskifting40
Stål-/aluminiumsvinduer, utskifting40
Ytterdører, tre og aluminium30
Porter i tre stål og aluminium, utskifting15
Takvindu i tre, utskifting30
Takvindu i stål, utskifting40

RØR OG VANNINSTALLASJONER

Rørinstallasjoner burde holde evig, for det er en kjedelig jobb å utbedre når de går i stykker. I disse dager blir mange rør fra 60- og 70-tallet byttet ut. Noen i forbindelse med renovering, andre fordi skaden er skjedd, og røret er sprunget lekk. En moderne løsning betyr rør i rør. Det gjør at selve vannrøret kan byttes ut, uten å åpne hele konstruksjonen rundt.

TYPERÅR
Vannrør, kobber 30-50
PEX-rør50
Kjøkkenarmatur15
Varmtvannsbereder, stål20
Plastsluk i gulvet50

DRENERING

Dreneringen rundt huset bør kontrolleres med noen års mellomrom, og spyles ren for eventuell skitt hvis du har mulighet til det. Drenskummen kontrolleres samtidig.

TYPERÅR
Drenssystem med drensledninger, utskifting40

GULV

Kvaliteten på gulv er vesentlig forskjellig innenfor hver gruppe, så det er vanskelig å sette en lik levetid. I tillegg er slitasjen vidt forskjellig fra et rom til et annet. Tabellen viser bare vedlikeholdsintervall for tregulv. Levetidene gjelder kun den synlige delen av gulvet – og forutsetter normalt vedlikehold.

TYPERÅR
Tregulv, slipes og oljes/lakkeres12-15
Linoleum, utskifting20
Vinyl, utskifting20
Kork, utskifting15
Tepper og nålefilt, utskifting10
Keramiske fliser, utskifting20

Last ned hele artikkelen, og les mer om hva du kan gjøre for å forebygge og stoppe skader på huset ditt.