Hvorfor blir det stygge striper på murveggen?

Stripene kan renses vekk med murrens, men vil komme igjen.

PROBLEM:

Hvorfor blir det stygge striper på leveggen vår av mur? Finnes det en effektiv måte å fjerne dem på?

LØSNING:

Problemet oppstår på muren på bildet, fordi regnvann renner ned i fugene, og derfra ned på veggen. Det skyldes at toppdekningen (flisene) ikke har en dryppkant, altså en lite utstikk eller en list på undersiden. Den ville sørget for at regnvannet hadde dryppet vekk, i stedet for å renne ned på veggen.

En varig løsning her, krever en ny toppdekning på murveggen, for eksempel et beslag.

Akkurat nå leser andre ...