Er huset ditt i faresonen?

Kanskje finnes det en usynlig helsefare i huset ditt. Radon er mer avansert enn selv den verste kjeltringen fra TV-krimmen: Gassen kan ikke ses, luktes, smakes eller føles. Men hvert eneste år dør omtrent 300 nordmenn av radon som en medvirkende årsak.

Du gjør sikkert alt du kan for å beskytte deg og familien din mot trafikkulykker og andre farer. Men hva gjør du for å beskytte dere mot den radioaktive og kreftfremkallende gassen radon, som utgjør en enda større fare? En fare som kanskje finnes i huset ditt allerede.

Radon er en naturlig forekommende edelgass, som finnes i luft, vann og jord. Men du kan ikke se gassen, ikke lukte den, høre den eller smake den. Og den skjuler seg i bakken rundt og under huset ditt, i byggematerialer og i vann. Kanskje i skadelige konsentrasjoner.

Det antas at opptil 175.000 husstander i Norge kan ha så store konsentrasjoner av radon, at det skal settes inn tiltak for å unngå at gassen utgjør en helsefare. Er huset ditt i faresonen? På nettsidene til Norges geologiske undersøkelse finner du et interaktivt radonkart. Der kan du få en pekepinn på radonnivået i området du bor.

Men det er bare én måte du kan bli helt sikker på: Du må måle radonnivået i huset ditt. Heldigvis er det ganske enkelt å gjøre det, og etterpå kan du om nødvendig gjøre tiltak.

Hva er radon?

Radon er et grunnstoff, en radioaktiv edelgass med betegnelsen Rn og atomnummer 86. Gassen er meget flyktig. Det betyr at den kommer seg inn gjennom selv de minste sprekker i et hus.

Gassen er ikke farlig i seg selv, men når den brytes ned, danner den partikler som er kreftfremkallende.

Alle hus inneholder radon

Alle fundament av stein eller betong inneholder små mengder radon. Men oppbyggingen av huset har avgjørende betydning for hvor mye radon som slipper inn i huset.

Hvis du skal sikre deg helt mot radon, må du sikre huset ditt mot grunnen med en radonduk som en del av fundamentet. Dette er også et krav på alle nye hus som er bygget etter 2010. Har du et eldre hus uten radonsikring, er det likevel ikke sikkert du trenger å bekymre deg. Du kan nemlig relativt enkelt sjekke radonnivået i huset ditt, og deretter gjøre tiltak for å senke nivået, hvis det er for høyt.

Nesten uansett hvordan huset er fundamentert, vil fundamentet avgi radon, fordi det er av stein. Men nivået er ofte så lavt, at det ikke har noen betydning. En vanlig kjeller beskytter bedre mot radon enn en krypekjeller. Men krypekjelleren er lettere å ventilere, hvis nivået er høyt.

Hvor høy er strålingen?

I nye hus skal radonnivået maksimalt være 200 Bq per kubikkmeter luft. Men i eldre hus, fra før 2010, kan nivået være vesentlig høyere enn dette. Jo mer radon, desto større innsats er påkrevd.

Grenseverdien for mengden radon i nybygg er 200 Bq per kubikkmeter luft, ifølge byggforskriftene. Verdens helseorganisa sjon (WHO) er enda strengere i sine krav, og anbefaler et nivå på maksimalt 100 Bq. Statens Strålevern anbefaler også at du gjør tiltak for å dempe radonnivået, hvis du har oppholdsrom i huset ditt med over 100 Bq.

De fleste dødsfall av radon, er som en følge av en kombinasjon av røyking og radoneksponering. Røykeres risiko for å få lungekreft av radon er 25 ganger større enn ikkerøykere. Men røyking i seg selv utgjør en mye større risiko enn radon, isolert sett.

Det er vanlig med et radonnivå på 70-80 Bq, og da er det ingen grunn til å gjøre noe for å redusere nivået. Mellom 100 og 200 kan bety en risiko, men den løses ofte med god utlufting og ventilasjon, og kanskje tetting av fundamentet. Over 200 Bq krever støre tiltak.

UNDER 100 BECQUEREL (LAV)

Det finnes ingen hus hvor radonnivået er 0. Det vil alltid være en bakgrunnsstråling, som er ufarlig. Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt 100 Bq som grensen for hva som er akseptabelt. Måler du under 100 Bq, er det ingen grunn til å frykte radonninvået.

Typiske steder:
• På tomter med mye drenerende masse i bakken.
• I nybygde hus med innlagt radonsperre.
• Hus med godt ventilert kjeller/krypekjeller.

100-200 BECQUEREL (MIDDELS)

Hvis målingen viser 100 Bq eller mer, bør du være på vakt. Strålingen er over den anbefalte maksimumsgrensen fra WHO, og du bør finne ut hvordan du kan redusere nivået. Så lenge radonnivået holder seg under 200 Bq, kan du normalt senke det med enkle løsninger.

Typiske steder:
• På tomter med mye leire i bakken.
• I hus som er bygget før 2010.
• Hus med såle støpt direkte på bakken.

OVER 200 BECQUEREL (HØY)

Er nivået så høyt, bør det få alarmklokkene til å ringe, og du er nødt til å gripe inn for å bringe nivået ned under grenseverdien på 100 Bq. Er det langt over 200 Bq, bør du få fatt i en ekspert, eventuelt via de som har hjulpet deg med målingene, slik at du får riktig rådgiving.

Typiske steder:
• På fjellgrunn av granitt eller alunskifer
• I hus som er bygget før 2010.
• Hus med såle støpt direkte på bakken.

Slik måler du radon

Måling av radon bør skje i fyringssesongen, hvis du skal være sikker på resultatet. Det er to måter å måle på: den grundige og den indikerende. Den grundige koster normalt under 1000 kroner, og krever nesten ikke arbeid fra din side.

Når du varmer opp huset ditt, skaper du undertrykk. Undertrykket bidrar til å suge eventuell radon fra bakken inn i huset via sprekker og utettheter i fundamentet. Derfor er radonnivået i boligen størst om vinteren, og derfor er det da du skal måle. Ettersom en grundig måling tar et par måneder, skal du helst være i gang mellom oktober og april.

På internett finner du flere tibydere av de små måleboksene du skal plassere i minimum to rom i huset. Der skal de stå i minst to måneder (følg anvisningen fra leverandøren), før du sender dem retur og får en rapport tilbake, som viser hvor høyt radonnivået i huset ditt er.

Hvis du ikke har tid til en grundig måling, for eksempel fordi du vurderer å kjøpe et hus i et område med stor radonforekomst, kan du gjøre en indikerende måling. Du kan enten få et firma til å hjelpe deg eller kjøpe en indikator. Denne løsningen er dog dyrere enn den langsomme og mer grundige. Når du kjenner nivået, kan du vurdere hva som eventuelt skal til for å beskytte deg og familien.

Den digitale måleren kan indikere radonnivået her og nå.

De små boksene med sporfilm skal analyseres, og gir et nøyaktig resultat.

Lav stråling: utluftning

Måler du radonnivået i huset ditt til under 100 Bq, trenger du ikke å bekymre deg. God ventilasjon kan eventuelt bringe nivået ytterligere ned.

Du kan ganske enkelt redusere radonnivået ved å tilføre frisk luft og fjerne den radonholdige fra huset med enkel ventilasjon. Luft for eksempel ut tre ganger om dagen med gjennomtrekk.

Har du ventilasjonsanlegg og et radonnivå tett på 100 Bq, så skru opp farten på anlegget. Røykere skal være ekstra oppmerksomme på radonnivået: Deres risiko for å få kreft av radon er cirka 25 ganger høyere enn for ikkerøykere, fordi radonens skadelige partikler setter seg på røyken og suges rett ned i lungene.

God utlufting reduserer radonnivået. Samtidig forbedrer du det generelle inneklimaet i huset ditt.

Middels stråling: tetting

En måling som viser mellom 100 og 200 Bq, tyder på at det skal mer enn utlufting til. For eksempel tetting av sprekker og utettheter.

Det kan være mange utettheter i en støpt såle under huset ditt. Det gir radon i bakken fri passasje opp og inn i huset. Her må du tette rundt rør, ledninger, sluk og andre ting som bryter gjennom sålen og eventuelt veggen.

Ikke kle hele kjelleren med plast på gulv og vegger. Det skaper garantert fuktproblemer. Har du ikke oppstigende fukt gjennom selve sålen, kan en mulighet være en radonsperreduk.

Med en god byggfugemasse, kan du tette igjen mange sprekker.

Høy stråling: utsuging

Overstiger radonnivået 200 Bq, er nivået for høyt, og du må gjøre noe. Her kan en løsning være å installere radonsug under fundamentet til huset.

Jo høyere nivået av radon er i hjemmet ditt, desto større er risikoen for at det setter seg på lungene der det kan forårsake lungekreft. Et nivå på 200 Bq er det dobbelte WHOs anbefalte grenseverdi.

I mange boliger er nivået enda høyere enn det. Og da kan det være alvorlig. Ved så høye nivåer, er det langt fra sikkert at ventilasjon og tetting mot grunnen er nok til å hindre radon i å sive inn i huset ditt, der det kan utsette deg og familien din for helsefare. En mulig løsning er et radonsug, som bores inn under sålen på huset og suger den radonforuren-sede luften ut av huset. I motsetning til de enklere løsningene, krever dette profesjonell hjelp.

Har du krypekjeller og et sterkt forhøyet radonnivå, kan du også få etablert radonsug. Da er det selvsagt litt enklere, ettersom du jo allerede har ventilasjonskanaler. Ved en krypekjeller kan du også få lagt inn en radonduk under gulvet.

Radon kan suges ut

Et radonsug består kort fortalt av ett eller flere rør som føres inn under huset, normalt i det kapillærbrytende laget av sand eller grus under sålen. Rørene kan føres ut gjennom sokkelen eller veggen, eller opp gjennom huset og taket. Suget kan enten være passivt (den såkalte pipeeffekten) eller aktivt ved hjelp av en mekanisk vifte.

På noen modeller kan viften plasseres et stykke fra huset. Målet for radonsuget er å bringe radonnivået under grenseverdien på 100 Bq. Vi har sett radonsug som gjør det selv-pakker, men vi anbefaler å bruke fagfolk. Regn med en pris fra ca 10.000 kroner, avheng ig av forholdene.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hus