Du gjør sikkert alt du kan for å beskytte deg og familien din mot trafikkulykker og andre farer. Men hva gjør du for å beskytte dere mot den radioaktive og kreftfremkallende gassen radon, som utgjør en enda større fare? En fare som kanskje finnes i huset ditt allerede.

Radon er en naturlig forekommende edelgass, som finnes i luft, vann og jord. Men du kan ikke se gassen, ikke lukte den, høre den eller smake den. Og den skjuler seg i bakken rundt og under huset ditt, i byggematerialer og i vann. Kanskje i skadelige konsentrasjoner.

Det antas at opptil 175.000 husstander i Norge kan ha så store konsentrasjoner av radon, at det skal settes inn tiltak for å unngå at gassen utgjør en helsefare. Er huset ditt i faresonen? På nettsidene til Norges geologiske undersøkelse finner du et interaktivt radonkart. Der kan du få en pekepinn på radonnivået i området du bor.

Men det er bare én måte du kan bli helt sikker på: Du må måle radonnivået i huset ditt. Heldigvis er det ganske enkelt å gjøre det, og etterpå kan du om nødvendig gjøre tiltak.

Hva er radon?

Radon er et grunnstoff, en radioaktiv edelgass med betegnelsen Rn og atomnummer 86. Gassen er meget flyktig. Det betyr at den kommer seg inn gjennom selv de minste sprekker i et hus.

Gassen er ikke farlig i seg selv, men når den brytes ned, danner den partikler som er kreftfremkallende.

Last ned artikkelen og les mye mer om den radioaktive edelgassen. Du kan blant annet se om du bor i et område med høyt radonnivå. Du kan også lese om hvordan du får nivået ned, slik at du er helt risikofri.