5 flotte prosjekter bygget av benkeplater

Benkeplater kan så mye mer enn bare å ligge oppå skapene på kjøkkenet ...

5 flotte prosjekter av benkeplater

Her viser vi deg 5 flotte prosjekter bygget av benkeplater

Intro

Hvis du ser på platene som et både eksklusivt, sterkt og billig materiale, åpner det seg plutselig et hav av muligheter. Her viser vi deg fem helt forskjellige ting, der alle er bygget av benkeplater.

BORD OG BENK
Bord- og benkesettet er laget av massive stavlimte benkeplater i eik.

TRAPPETRINN
Hvis du er lei av en gammel trapp, enten fordi den er gulnet, slitt eller uthulet, kan du få en “ny” ved å kle trinnene med biter av benkeplater.

BADEROMSMØBEL
En benkeplate av mørkt tre er her forvandlet til et baderomsmøbel, som skal ha en håndvask oppå seg.

HYLLER
Har du lyst på et par flotte hyller, kan du bygge dem av benkeplater.

RADIATORSKJULER
En benkeplate kan også forvandles til en moderne, åpen radiatorskjuler, som i tillegg er så sterk at den kan brukes som benk.

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi, trinn for trinn, hvordan du lager de 5 flotte prosjektene av benkeplater. Ofte kan det la seg gjøre å finne benkeplater på tilbud. Da kan du finne billige plater som ser eksklusive ut og kan brukes til mange forskjellige prosjekter.

God byggelyst!

Veiledning

01
Bord og benk 7 Trinn

Bord- og benkesettet er laget av massive stavlimte benkeplater i eik. For å få et bredt bord på 85 cm, krever det at to benkeplater limes sammen, ettersom en standard benkeplate kun har en dybde på 60 cm.

Før benkeplatene limes sammen i bredden, er det viktig at de sages til med nye, snorrette sagsnitt, slik at du får rene flater å lime på, og sammenføyningen blir usynlig og sterk. Både bordet og benken har sider som er like brede som topplaten, og hjørnesammenføyninger som består av skrå 45 graders snitt, som er limt sammen. Alt du trenger for å lage dette, er benkeplater, trelim, bred maskeringsteip og en dykksag med føringsskinne.

1

Legg bordplatene helt tett inn mot hverandre, og spenn dem godt fast med et par tvinger. Juster dykksagen i dybden, så det tilsvarer tykkelsen på platen pluss 3-4 mm. Spenn fast føringsskinnen, og sag i overgangen mellom platene som skal limes sammen. Sørg for at det fin-tannede bladet sager i begge platene.

2

I endene skal platene sages til med skrå 45 graders snitt, slik at de kan settes sammen med flotte sammenføyninger. Dykksagen justeres på 45 grader, før føringsskinnen spennes fast og det sages. I motsatt ende av gavlene på bord og benk skal platene kappes med vinkelrette snitt, så bordet og benken står på rette “føtter”.

3

Platene limes sammen med trelim. Limet fordeler seg lettest på flaten hvis du blander i litt vann og fordeler limet med en pensel.

4

Hjørnesammenføyningene skal teipes sammen. Legg bordplate og gavlside med forsiden opp på et plant underlag. Dytt gavlen helt inn mot bordplaten, slik at flatene flukter, og teip delene mot hverandre.

5

Slipp gavlsiden loddrett ned, etter at du forsiktig har dyttet den utenfor underlaget. Gjør det forsiktig, for teip-“hengslene” er sårbare. Du må skaffe deg en hjelpende hånd til dette - også når bordet skal snus rundt.

6

Smør lim i skjøten, etter at bordet er snudd rundt og gavlen lagt ned. Smør først litt fortynnet trelim på begge flatene, og gi dem deretter et lag ufortynnet etterpå. Bruk rikelig med lim, slik at det pipler ut. Da er du sikker på at det er nok. Overskytende lim kan fjernes med et stemjern.

7

Gavlene reises opp og holdes fast med maskeringsteip. Sørg for at de står helt vinkelrett på bordplaten. Hjørnesammenføyningene forsterkes med en trekantlist, som også limes og spennes fast med en tvinge. La bordet stå og tørke minst et par dager, før du sliper overflaten glatt og metter flatene med olje.

02
Trappetrinn 5 Trinn

Hvis du er lei av en gammel trapp, enten fordi den er gulnet, slitt eller uthulet, kan du få en “ny” ved å kle trinnene med biter av benkeplater.

Platene skjæres til, slik at de passer presist på trinnene. Under hvert trinn settes det fast en smal strimmel av benkeplate, slik at det ikke synes hvis trinnet for eksempel er slitt så mye at det er uthulet. Strimmelen under forkanten monteres med såkalte lamellplugger, som gir en sterk, skjult sammenføyning. Sporene lages med en lamellfres. Her brukes plater i mørkt tre, som passer fint til gelenderet.

1

Trinnene skjæres til. Du får bruk for en stikksag der det er rundinger. Du kan bruke litt papp til å lage en mal, slik at du kan overføre formen til trinnet og sage etter den. De rette snittene sages med en kapp-/gjærsag.

2

Fres spor til lameller i platene som skal kle hvert trinn - både det brede på trinnflaten og det smale på stusstrinnet. Platene spennes fast når sporene freses, tre i hver plate.

3

Når lamellene er limt fast til trinnplaten, limes den smale listen fast over lamellene. Trelimet får lamellene til å svulme opp, noe som styrker skjøten. Etterpå spennes delene sammen med tvinger, og overskytende lim fjernes, før det skal få stå og tørke.

4

Trinnet limes fast på trappen med monteringslim. Det er en god idé å sette teip rundt i kanten på det først, slik at det er parat til at kantene fuges senere. Trykk trinnet godt fast.

5

Fug med akrylfugemasse rundt i kanten, og trekk av maskeringsteipen.

03
Baderomsmøbel 7 Trinn

En benkeplate av mørkt tre er her forvandlet til et baderomsmøbel, som skal ha en håndvask oppå seg. Møbelet er bygget som en kasse. Den henger mye bedre på veggen enn en hylle, ettersom belastningen på opphenget ikke vil være like stor når kassen støttes mot veggen med den nederste hyllen.

Bordplaten er først saget til på langs, og kassens fire deler er saget ut til to ganger to like deler. Alle er skåret med skrå 45 graders snitt i endene, slik at kassen kan settes sammen med flotte gjærskjøter. Sammenføyningene forsterkes med lamellplugger, trelim og skruer som skjules av propper.

1

De fire delene til kassen skjæres til med skrå snitt i endene, 45 grader, med en dykksag med føringsskinne.

2

Det lages spor til lamellplugger, som skal styrke hjørneskjøtene. Sporene freses med en lamellfres. Lamellene settes i med trelim.

3

Kassen limes sammen med godt med lim i sammenføyningene. Sidene holdes sammen med store tvinger med et par lekter mellom, slik at treverket er beskyttet.

4

Det bores hull med et 12 mm sy-linderbor, så sammenføyningen også kan styrkes med skruer, som senere skjules av trepropper.

5

Treproppene bores ut av en restebit og limes i hullene, slik at skruene skjules. Når limet er tørt, skjæres den overskytende proppen av. Fjern også det overskytende trelimet.

6

Monter lange skruer i veggen, som kassen kan henges opp på. Det er boret hull i de bakerste kantene på kassen. Bank kassen på plass med en trekloss på kanten av møbelet og en hammer.

7

Treet mettes med olje. Dette er ekstra viktig, ettersom møbelet skal brukes på et bad, der det vil bli utsatt for vann. Her får det fem strøk, der oljen har fått lov til å trenge inn i treet i 15-20 minutter før den overskytende oljen tørkes vekk.

04
Hyller 2 Trinn

Har du lyst på et par flotte hyller, kan du bygge dem av benkeplater. Hyllene får et eksklusivt utseende hvis du lager forsterkninger i hjørnene av en mørkere tresort. Det krever litt ekstra arbeid, ettersom du må sage spor i hjørnene. Ønsker du at hyllene skal være helt enkle, kan du velge en sammenføyning der endene kappes med skrå 45 graders snitt, og sammenføyes med skjulte plugger.

I kantene på disse hyllene freses det et spor, der det er plass til et sengebeslag. Det er et skjult oppheng, som sikrer at hyllen kommer til å sitte helt tett mot veggen.

1

Lag tre spor i hver hjørnesammenføyning, og fyll dem med små lister av mørkt tre når du har limt fast gavlsidene. Sporene sages med en sirkelsag, der sålen spennes fast til hyllen. Sagen justeres slik at bladet stopper i riktig dybde (her 3 cm). De små edeltrelistene smøres inn med lim og bankes på plass med en hammer. Det gjøres med flere lag lister. La listene tørke et døgns tid.

2

De overskytende delene av edeltrelistene skjæres av med en fintannet sag. Legg et stykke papp oppå treet før du sager, slik at hyllen ikke blir skadet. Slip over hyllene etterpå, slik at forsterkningene havner i nivå med hyllen.

05
Radiatorskjuler 3 Trinn

En benkeplate kan også forvandles til en moderne, åpen radiatorskjuler, som i tillegg er så sterk at den kan brukes som benk. Platen er skåret til på langs til en topplate som har bein i begge ender, samt et støtte­ bein på midten. På baksiden settes topplaten fast til veggen med små vinkler.

1

Platen sages til på langs med et vinkelrett snitt med en sirkelsag langs en føringsskinne. Beina sages også til - husk at de skal være 2 cm høyere enn overkanten på radiatoren, slik at det er plass til at den varme luften kan sirkulere.

2

Bein og topplate settes sammen med plugger. Bruk pluggmarkører til å markere hullene. Bor vinkelrette hull, slik at pluggene treffer likt i begge emner. Beina plasseres 1 cm inn bak ytterkantene til topplaten og limes fast.

3

Lim fast aluminiumsfolie på undersiden av topplaten, for å beskytte den mot varmen. Det hindrer at treet slår seg. Limet fordeles i pølser på baksiden og trekkes etterpå ut på hele flaten med en sparkel, som folien trykkes fast i.

Tegning

BORD OG BENK

Når du setter sammen halvannen plate, som skal brukes til både bordplate og bein, er det viktig at sammenføyningene er forskjøvet, så konstruksjonen blir sterk.

Det skal sages nye snitt til alle sammenføyninger, så limet hefter godt og sammenføyningen blir “usynlig”.

BORD OG BENK

BADEROMSMØBEL

Kassen monteres med skjult oppheng, på lange skruer satt fast i veggen.

Sammenføyningene forsterkes med lameller, to i hver.

BADEROMSMØBEL

HYLLOR

I gavlene freses det ut til sengebeslag, som hyllen henges opp i.

I endene sages delene til med skrå 45 graders snitt, som limes sammen.

HYLLOR

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...