Bildehylde

Bilder trenger ikke alltid å henge i en krok på veggen. Du kan lett skape variasjon ved å montere ei dekorativ hylle på veggen som bilder, planter og pynt kan stå på. Dette elegante alternativet koster bare omkring 40 kroner per meter.

Hylla har ikke den vanlige framkanten som skal holde på bildene, men et utfrest spor som de står stabilt i.

Intro

Når familiefotografier og pynt skal henges opp, trenger det ikke å bety en mengde hull overalt i veggene - et godt alternativ kan være å lage ei bil-dehylle slik som blir brukt på noen profe-sjonelle gallerier.

Vanlige bildehyller består som regel av ei vannrett hylle som har ei loddrett list på framkanten som skal holde på bil-dene. Vi har valgt å erstatte lista med et utfrest spor et par centimeter fra ytter-kanten. Dette gjør hylla mer elegant, lett å lage, og samtidig blir den mye enklere å holde ren fordi det ikke samler seg støv bak lista.

Hylla er så smal at den raskt kan mon-teres med skruer som du etterpå sparkler ut og maler slik at de ikke vises. Alterna-tivt kan du dekke skruen med ei hette el-ler bruke pene skruer med linsehoder. Hylla presenterer seg enda penere hvis du monterer den på en hel vegg slik at du ikke ser endene på hylla.

Veiledning

01
Slik gjør du 5 Trinn

1

Hylla er laget av 21 x 70 mm glattkant (høvlet furu). 2 cm fra framkanten freser du et 4 mm dypt spor med et 12 mm avrundingsstål - se tegningen.

2

Tegn en vannrett strek på veggen (overkanten av hylla). På vegger med bin-dingsverk av tre kan du finne stenderne ved å banke og bore med et lite bor (overfør plasse-ringen av stenderne til framkanten av hylla).

3

Bor 6 mm hull i strekene, og lag forsenkinger slik at skruehodene blir for-senket ca. 1 mm fra kanten av lista. Puss hylla, og montér den på veggen med 6 x 100 mm skruer. I murte vegger brukes dessuten 8 mm murplugger.

4

Grunn hylla, og legg eventuelt sparkel over skruehodene. Puss hylla igjen, og gi den to strøk maling.

5

Hylla ble malt med samme maling som veggen for å gjøre den lett og diskret.

Materialer

21 x 70 mm glattkant (høvlet furu):
• 1 hylle

Dessuten:
• Skruer, 6 x 100 mm
• Evt. murplugger, 8 mm
• Akrylgrunning
• Akrylsparkel
• Maling

Pris

Pris: Cirka 40 kroner per meter hylle

Tegning

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Innredning