Video
Lett
Vanskelig

For en innbruddstyv er en terrassedør uten lås på dørgrepet dessverre en enkel sak å åpne utenfra. Alternativt er det en fin fluktvei, hvis han er kommet inn et annet sted i huset. Vil du gjøre livet litt vanskeligere for eventuelle ubudne gjester, er du derfor nødt til å skifte ut grepet ditt til et med lås.

SLIK GJØR DU:

1. Skru av det gamle dørgrepet

Terrassedøren vår har bare grep på den innvendige siden, og grepet sitter bare fast med to vanlige skruer. Når skruene er ute, er grepet bare å ta av døren.

2. Sett sammen det nye låsegrepet

ved å sette låsesylinderen inn i dørgrepet. Sørg for at låsepinnen i sylinderen går riktigt inn i låsedelen i dørgrepet.

3. Låsesylinderen festes

fra baksiden av terrassedørgrepet ved hjelp av de to medfølgende skruene.

4. Merk opp til skruenes plassering

Og vær nøye med å få dørgrepet til å sitte fullstendig loddrett.

5. Bor de nye hullene

med et 2-3 mm trebor, og sett i første omgang grepet fast med vanlige skruer. Sjekk at alt virker som det skal, før du skrur dørgrepet endelig fast med enveisskruer. Husk at de ikke kan fjernes igen!