11 typiske feil: Slik unngår du dem

Skjeve skuffer og fronter! For stort hull i benkeplaten til vasken! Overskap som ikke henger på linje! Her kan du se hvordan du unngår de mest typiske kjøkkenmonteringsfeilene.

Feil er ergerlige i et av hjemmets aller viktigste rom, og selv små feil kan komme til å skjemme det totale inntrykket.

Her hjelper vi deg godt på vei og viser hvordan du unngår 11 dumme nybegynnerfeil når du bygger nytt kjøkken.

Du kan for eksempel se hvordan du unngår skjeve dører og skuffer, sager ut til vasken og monterer overskapene slik at de kommer til å henge fullstendig rett.

1. Skapene monteres slik at de er vinkelrette

Å montere skap og skuffer virker umiddelbart som en enkel oppgave, når du skal sette opp nytt kjøkken. Selve monteringen er da også enkel, men du skal passe på at skapene blir vinkelrette. Ellers blir det et problem å få rette linjer både vannrett og loddrett på alle elementene, som jo skal bygges sammen til en større innredning.

Helt avgjørende er øyeblikket når du stifter fast den tynne masonittplaten bak på skapet. Slurver du her, blir skapet skjevt. I så fall passer det ikke sammen med det neste skapet.

De fleste skap settes sammen med møbelskruer eller vanlige skruer og plugger. Den siste metoden er for øvrig enkel å forsterke, ved at du gir plugger og sammenføyninger litt trelim også.

1

Dytt på plass bakkledningen i sporene i skapsidene. Sjekk at alle skapdeler er vinkelrette før du stifter fast bakkledningen. I det øyeblikket kledningen er stiftet fast, har du ikke lenger muligheten til å rette opp delene.

2

Bakkledningen stiftes fast, og delene er låst i vinkelrett posisjon, slik at skapet passer sammen med de andre kjøkkenelementene.

2. En list på veggen er en god ”sokkel”

Det er helt avgjørende for et godt resultat, at du kommer godt i gang med monteringen av kjøkkenet. Derfor er det viktig at kjøkkenets “fundament”, underskapene, blir montert slik at de står helt rett.

De fleste kjøkkenelementer i dag er beregnet til montering på justerbare bein. Justeringsarbeidet blir raskt en kronglete affære fordi det er mange bein å justere, de bakerste beina er vanskelige å komme til, gulvet kan være skjevt, og så videre.

Da er det god hjelp i å montere en lang list på veggen, som kan bære underskapene på baksiden, slik at du bare har justerbare bein foran. Det gjør det enklere å få skapene til å stå rett, det er lettere å finjustere dem og du fjerner problemene med ujevne gulv.

1

Tegn først opp en strek på veggen som markerer sokkelhøyden. Først skal du ha tatt stilling til hvor høy den ferdige kjøkkenbenken skal være. Bruk et vater, og sjekk at streken blir helt rett.

2

Monter en list på veggen. Her brukes 8 x 100 mm spikerplugger for hver 40 cm. Vi forborer i listen, før spikerpluggene slås i. Sjekk jevnlig at listen fortsatt sitter rett.

3

Sett opp skapene. Juster beina, slik at skapene er i vater. Her skrus en list fast til gulvet under beina. Det er nødvendig, fordi beina ikke er lange nok til den ønskede benkehøyden. Når listen skrus fast, skaper den et helt stabilt underlag.

3. Pene avslutninger langs kantene

Det nye kjøkkenet ditt kommer til å se uferdig ut, hvis du ikke får kontroll på de siste detaljene - som for eksempel å lage pene avslutninger rundt langs kantene.

Det er sjelden at et nytt kjøkken passer perfekt til rommet, så du vil nesten alltid få behov for å sette inn dekklister og utforinger langs kanter og tak. Det vil være helt individuelt hvilke løsninger det er behov for. Du kan derfor ikke ty til ferdige løsninger, men selv tilpasse dekklistene slik at de passer hos deg.

Her viser vi noen grunnleggende prinsipper for hvordan du kan måle opp til dekklister, for eksempel langs en skjev vegg, slik at listen passer perfekt. Vi viser også hvordan du monterer den.

1

Bruk en kloss, og la den følge ujevnhetene til veggen, mens du streker opp på dekklisten. Da markeres ujevnhetene på listen.

2

Dekklisten skjæres til med en stikksag, som følger oppstre­ kingen. Når du skjærer med en stikksag, vil snittet typisk flise seg mest opp på baksiden. Derfor er det en god idé å snu dekklisten, slik at den oppflisete siden ikke vender ut i rommet.

Sett dekklistene langs kantene. Monter først lister som gir hold på baksiden langs veggene og taket, samt på siden og toppen av skapene. Når dekklistene monteres, kan du velge om du vil lime eller spikre dem fast.

4. Lik plassering av grep på dører og skuffer

Dører og skuffer med grep ser kun flott ut når grepene er plassert nøyaktig og helt likt - i rette linjer, både loddrett og vannrett. Her skal du ikke slurve.

Den beste måten å sikre at grepene kommer til å sitte nøyaktig, er ved å lage en mal som du kan bore hull til grepene etter. Du kan klare deg med én mal, selv om du har skap og skuffer i forskjellige bredder, bare du lager den bred nok. Det er en slik vi viser her.

Den er også laget så grepet kan plasseres i to forskjellige høyder. Det blir det peneste her, der skuffene har forskjellige profileringer. Enkelte kjøkkenprodusenter har også maler til grepene, som du kan kjøpe sammen med kjøkkenet ditt.

1

Lag en mal av en vinkelrett tre­ plate med lister på to av sidene. Mål opp hvor grepet skal plasseres for å sitte midt på døren/skuffen, og hvor langt fra overkanten det skal sitte. Bor deretter hull som tilsvarer greps­ plasseringen i malen.

2

Plasser malen på hjørnet av døren. Forbor gjennom hullene som gir grepsplassering på midten.

3

Grepene skrus fast med de tilhørende skruene, slik at de danner flotte, rette linjer i det nye kjøkkenet.

5. Unngå skjeve dører og skuffer

De små skruene i beslagene kan løsnes, slik at døren kan finjusteres i mange forskjellige retninger. Prøv deg frem. Når døren sitter slik den skal, spennes skruene fast igjen.

En forutsetning for å få rette linjer i det nye kjøkkenet, er at dører og skuffer sitter i akkurat samme høyde.

Det sikrer du ved å finjustere beslagene med en skrutrekker.

6. “Stillas” hjelper deg med overskapene

Overskapene skal selvfølgelig henge fullstendig rett, og det skal være helt jevn avstand mellom benkeplaten og overskapene. Det kan være vanskelig å håndtere dette alene. Derfor er det en god investering å bygge et enkelt stativ, som du kan sette overskapene på når de skal henges opp på veggen.

Du kan også skru fast en midlertidig list på veggen (som til underska-pene) som understøtting til skapene. Ulempen med denne metoden er at listen ikke sitter skjult, og fjernes listen når skapene er skrudd fast i veggen, får du skruehull som må sparkles og males.

1

Bygg et enkelt stillas, bestående av en plate og fire bein. Beina skal ha en lengde som gjør at overskapene havner i riktig høyde når de plasseres oppå stillaset. Når skapene er satt på stillaset, flytter du det forsiktig på plass inn mot veggen og skrur skapene sammen med hverandre.

2

Skru skapene fast til veggen. Forbor, og sett plugger i veggen gjennom opphengsbeslagene, hvis det er en murvegg. Skru deretter fast beslagene.

7. Sammenføyning av underskapene

Når underskapene skal settes sammen, er det viktig at de er snorrette og flukter med hverandre.

Ellers kommer ikke kjøkkenelementene til å fremstå som en samlet helhet, og det blir vanskeligere å få kjøkkendørene til å flukte.

1

Underskapene spennes sammen med tvinger, slik at frontene flukter hverandre og er i vater.

2

Skru skapene sammen. Her skrus de sammen med skruer som har en tilhørende ”muttermuffe”, som skruen skrus inn i gjennom hull i skapsidene. Etterpå er skapene låst sammen, og tvingene kan fjernes.

8. Tett og solid skjøting av trebenkeplater

Benkeplaten er en viktig del av et nytt kjøkken. Mange velger en benkeplate av tre. De fås i en standardbredde på 60 cm og forskjellige tykkelser, med eller uten en avrundet forkant. En avrundet forkant er praktisk, fordi den gjør benkeplaten mindre sårbar for slag på kanten. Til gjengjeld skaper det en ekstra utfordring hvis benkeplaten skal skjøtes i en vinkel. Her viser vi deg hvordan det gjøres.

Når benkeplaten består av flere deler, er det viktig at sammenføyningen blir tett. Da vil platen tåle væske uten at den forsvinner i en sprekk og skaper fuktproblemer.

1

Benkeplatene legges på underskapene, slik at du ser hvor den avrundede forkanten skal fjernes. Merk opp hvor mye som må fjernes for at du kan få en tett og pen sammenføyning.

2

Sag til benkeplaten med en sirkelsag med føringsskinne. Det siste stykket av den avrundede kanten fjernes med håndsag og stemjern, til du får et knivskarpt hakk mot den tilstøtende platen.

3

Sammenføyningen skal forsterkes med både beslag og lamellplugger. Merk opp plasseringen til to beslag og tre plugger.

4

Fres hull til lamellpluggene med en lamellfres.

5

Bor hull med et sylinderbor til benkebeslagene, og lag et spor fra hullet til kanten av platen ved hjelp av en sag, før du stemmer sporet rent med et stemjern. Du kan også frese et spor med en overfres. Når beslagene brukes til å trekke platene sammen etterpå, blir sammenføyningen helt tett.

9. Vaskelist avslutter langs veggen

Når du har montert en ny benkeplate, skal den avsluttes pent mot veggen. En vegg er sjelden helt rett, og det vil ofte være små ujevnheter mellom den og benkeplaten.

Disse ujevnhetene kan du for eksempel skjule med en vaskelist.

Listen monteres med silikon, slik at du ikke får problemer med vann som renner under den og inn på veggen bak.

1

Vaskelisten kappes til i lengden, slik at den passer nøyaktig. Skal den møte en tilsvarende vaskelist i et hjørne, må du kappe den ene enden med gjæring.

2

Monter listen etter at du har smurt rikelig med silikon på sidene mot benken og veggen. Listen festes midlertidig med lange lister og tvinger, til silikonen er tørr. Må du lage en skjøt midt på listen, bør du skjøte den med skrå snitt i stedet for vinkelrette - det synes nemlig mindre når treet senere trekkes litt sammen.

3

Fjern overskytende silikon. Her bruker vi en spisset fuge pinne, som har stått natten over i såpevann.

10. Mål opp nøyaktig, og sag ut til vasken

Når du monterer en benkeplate, må du som regel sage hull i platen til vasken og kokeplaten selv. Hullene du da lager, skal sitte midt i skapet under.

Måler du feil, slik at du bommer på skapet eller hullet blir for stort, er benkeplaten ødelagt.

Er hullet for lite, skaper det ekstraarbeid.

Heldigvis følger det med en mal til de fleste vasker og kokeplater. Den kan du enkelt legge på benken og streke opp rundt.

Følger det ikke med en mal, skal du være ekstra nøye med oppmålingen.

1

Tegn opp etter malen, der vasken skal plasseres. Følger det ikke med en mal til vasken din, må du måle nøyaktig opp, eventuelt etter en vinkelrett plate.

2

Sag ut til vasken. Du får et penest snitt med en dykksag. En stikksag langs et rett anlegg kan også brukes - du må uansett bruke en stikksag i hjørnene.

3

Fug rundt i kanten med en sanitærfugemasse, og sett vasken på plass. Fugemassen sikrer at det ikke kommer vann inn under kanten på vasken. Sett maskeringsteip rundt kanten, så du ikke får fugemasse på benken.

11. Velg skruer i riktig lengde til montering av benkeplaten

Når du skal sette fast benkeplaten til skapelementene, er det viktig at du velger en skrue i riktig størrelse. Den skal være lang nok til at benkeplaten blir sittende ordentlig fast. Samtidig skal den ikke være så lang at den bryter overflaten på benkeplaten, for da er platen ødelagt.

Merk derfor ordentlig opp, og ha kontroll på hvor tykk benkeplaten er. Det er ekstra viktig å være oppmerksom på dette, hvis du har en tynn kompaktlaminatplate, som her.

Før du skrur, skal du forbore i topplaten på skapene. Skruene skal plasseres med en avstand på cirka 30 cm.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Kjøkken