Flott kjøkkenøy med avrundet benkeplate

Med en kjøkkenøy får du mer benkeplass i kjøkkenet, og du får fritt utsyn mens du lager mat. Denne flotte modellen bygges av tre vanlige kjøkkenskap og et par benkeplater av eksotisk tre.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
10.000 kroner

Intro

Veiledning

01
Skjær ut benkeplaten 2 Trinn

Benkeplaten på kjøkkenøya skjærer vi ut av stavlimt teak. Det skal skjæres to stykker. Det store lager vi 80 x 145,2 cm, det lille lager vi 20 x 145,2 cm.

Det lille stykket skal avrundes på den ene forsiden. Det gjør vi med et sirkelslag som er 170 cm langt. I sidene skal platen være 3 cm bred - på midten 20 cm bred (se tegning ). Rundingen sages ut med stikksag og rundes med båndsliper.

1

Begynn med å sage til de to platestykkene (C og D) etter målene på tegningen. Stykkene skjæres med sirkelsag etter en rett kant - her en list.

2

Rundingen på plate stykket (D) sages med en stikksag og slipes helt glatt med en båndsliper. Slip kantene på begge platene med en slipekloss.

02
Skjøt benkeplaten 8 Trinn

De to stykkene benkeplate sammenføyer vi med både lamellplugger, beslag og lim. Da er vi sikre på at skjøten holder.

Når du kjøper ferdige benkeplater, er det frest ut på undersiden til de beslagene som skal trekke sammen platene. Her må vi lage disse utfresingene selv. Det gjør vi med et 35 mm fresebor på en bormaskin i stativ - og ved å stemme ut til skjøtebeslagene (Q).

Men først bruker vi en lamellfres til å frese sporene til lamellpluggene.

1

De to platene (C og D) sammenføyes med 8 lamellplugger. Avstanden mellom lamellene vil være omkring 15 cm. Legg ut lamellene, og marker hvor hullene skal freses i platene.

2

Fres hullene i begge plater med lamellfresen. Sett i lamellene, og lag en prøveskjøt. Sjekk at hullene er dype nok til at platene kan sammenføyes helt.

3

Platene sammenføyes også med fire skjøtebeslag til benkeplate (Q). Marker hvor de skal plasseres - uten å komme i konf ikt med lamellskjøtene.

4

Bor hullene til beslagene med et 35 mm fresebor. Bruk et borstativ for å sikre at boret ikke går for dypt ned i platen. Hullet skal være så dypt at hele beslaget er nedfelt i platene.

5

Sporene til beslaget sages og stemmes ut. Vi satte benkeplaten loddrett og saget spor med et langt blad i stikksagen. Deretter la vi ned platen og stemmet ut med et smalt stemjern.

6

Før platene sammenføyes, dekkes overflaten av benkeplaten med maskeringsteip. Det skal hindre limet i å trenge ned i den synlige del av platen.

7

Smør lim på limflaten og i utfresingene. Sett i lameller. Press sammen de to platestykkene, legg i skjøtebeslagene (Q), og spenn beslagene. Tørk av overskytende lim.

8

Fjern teipen. Når limet er tørt, slipes platen grundig på overflten. Her bruker vi slipepapir korn 180.

03
Bygg sokkel 3 Trinn

En kjøkkenøy skal ikke bygges oppå et flytende gulv. Den er så tung at gulvet ikke kan bevege seg, og det skal det kunne. Har du et flytende gulv i kjøkkenet, må du fjerne et stykke, slik at kjøkkenøya står på et fast underlag.

Her la vi et flytende gulv rett etter at sokkelen ble bygget. Mellom det flytende gulvet og sokkelen skal det være en avstand på minst 1 cm. Sprekken dekkes senere av sokkelfronter eller plater.

1

Sokkelen bygger vi av en plate melamin. Stykkene skrus sammen med 4 x 40 mm skruer, og festes til gulvet med små vinkelbeslag. Sørg for at sokkelen er i vater - da er det enklere å bygge videre.

2

Mellom sokkel og gulvbord skal det være 1 cm avstand. Da kan det flytende gulvet bevege seg. Har du et fast gulv, kan kjøkkenøya bygges direkte oppå.

3

På innsiden av sokkelen monteres fire støttelister (P). De skal utelukkende sikre at det er solid treverk å skru fast kjøkken elementene til.

04
Bygg skapene 3 Trinn

Oppå sokkelen setter vi tre skap. Et 60 cm bredt skap (A) i midten og to smale (B) på hver side.

Når du kjøper skapene, følger det med skruer til skjøten av hvert enkelt skap. Noen ganger får du også med spesielle sammenføyningsskruer. De har lange gjenger og kan skrus i begge ender. Følger de med, bruker du dem når du skal sammenføye to skap.

Bak de tre skapene, monterer vi en bakkledning av melaminplate.

1

Sett de tre skapene (A og B) på plass på sokkelen, og skru dem sammen. Hvis det fulgte med sammen-føyningsskruer, bruker du dem - ellers kan du bruke 4 x 35 mm skruer.

2

Skru fast skapene (A og B) til sokkelen med 4 x 40 mm skruer. De skrus gjennom bunnen til skapene ned i støttelistene (P).

3

Skru fast bakkledningen (K) til sokkelen med 4 x 35 mm skruer. Øverst i skapet settes et par vinkelbeslag. De skrus gjennom bakveggen i skapet og inn i bakkledningen (K) som du har laget.

05
Sett på sidene 2 Trinn

Nå fremstår skapene som en sammenhengende modul, der vi vil kle sidene med den samme teakplaten som oppå.

Sideplatene (E) skal stikke litt ut i fronten - så mye at fronten på skuffene kommer til å flukte med kanten av sideplaten. Her skulle platene i tillegg stikke 1 cm lenger ut. På baksiden av kjøkkenøya stikker platene ut 17 cm.

Sideplatene skjæres ut, men før de skrus fast, bør de få en grundig oljebehandling på baksiden.

1

Strek opp hvor sidene (E) skal skjæres til. De skal stikke 2-3 mm opp over toppen av skapene. Skjær til sidene. Slip kantene, og gi baksiden en behandling med olje som egner seg til kjøkkenbenker.

2

Spenn fast sidene med tvinger, og skru dem fast med 4 x 40 mm skruer. Skru fra baksiden - gjennom skapsidene. Her bruker vi de forborede hullene i skapsidene til å skru gjennom.

06
Legg på benkeplaten 4 Trinn

Nå kan benkeplaten limes fast på de to sidestykkene. Platen skrus også fast til kjøkkenskapene med 4 x 40 mm skruer, som skrus i nedenfra.

Når limet er helt tørt, kan skjøten finpusses med slipepapir.

1

Legg benkeplaten med undersiden opp, og slip treet de stedene der benkeplate og sidestykker skal limes sammen. Da hefter limet bedre.

2

Legg lim på kanten av sidene, og legg benkeplaten på plass.

Tips: Masker med teip, slik at det ikke kommer lim på noe annet enn limflatene.

3

Spenn fast benkeplaten, og skru den fast gjennom de øverste listene i skapene. Bruk 4 x 40 mm skruer.

4

Skjøtene slipes helt glatte med en slipekloss eller slipemaskin. Etterpå fjernes maskeringsteipen.

07
Sett i kokeplaten 2 Trinn

Når du kjøper en ny kokeplate, følger det som regel med en mal. Den kan du bruke til å merke opp etter.

På en mørk benkeplate er det mest praktisk å bruke maskeringsteip til å markere hvor det skal sages. Den synes mye bedre enn en blyantstrek.

Begynn med å bore hull i et hjørne innenfor avmerkingen. Deretter sages hullet til kokeplaten.

1

Merk opp med maskeringsteip.

2

Bor et hull til stikksagbladet, og sag ut.

08
Sett i skuffer 2 Trinn

1

Skuffene settes sammen og plasseres i skapene. Her skal du følge den veiledningen som følger med fra kjøkkenprodusenten.

2

Lag en mal av papp til å merke opp til håndgrepene. Merk hullene med en syl, forbor, og skru fast grepene.

09
Kle sokkelen 5 Trinn

Sokkelen på skapene kles på to forskjellige måter. Foran limer vi fast en front med stålutseende (N).

På baksiden, på den bakkledningen vi har satt på skapene, skal det være hyller av teak. Derfor bygger vi en ny sokkel av stykkene (H og G) til å støtte nederste hylle (F). Nederste hylle understøtter vi også med to klosser av teakplaten (J), som skrus fast på bakkledningen (K).

1

Sokkelen foran (L) kles med en front med stålutseende (N). Smør monteringslim på frontstykket.

2

Sett på plass frontstykket, og press det fast mot sokkelen. Bruk helst et par lange tvinger mens limet tørker.

3

Bakerst lages en ny sokkel av stykkene (H og G). De skrus sammen med vinkelbeslag og 4 x 20 mm skruer.

4

På bakkledningen (K) skrur vi fast to støtteklosser (J). De skal støtte den nederste hyllen. Skru fast klossene med 4 x 40 mm skruer.

5

Sokkelen skrus fast til side platene (E) med 4 x 40 mm skruer. Sideplatene stikker ut 17 cm, sokkelen kun 15,6 cm, så sokkelen er trukket tilbake 1,4 cm.

10
Sett på plass hyller 2 Trinn

På baksiden av kjøkkenøyen har vi valgt å lage plass til to hyller. De plasseres mellom de to teakplatene i siden (E).

Nederste hylle limes fast på sokkelen, mens den øverste hyllen bare hviler på fire hyllebærere.

1

Legg lim på kanten av sokkelen (G), endestykkene (H) og på kanten av de to støtte klossene (J). Legg den nederste hyllen (F) på plass.

2

Mål opp til den øverste hyllen (F). Den skal ligge på hyllebærere. Forbor med et trebor som passer til hyllebærerne - i dette tilfellet 4,5 mm. Slå i hylle bærerne, og legg på plass hyllen.

Materialer

Kjøkkenelementer:
• 1 underskap (A), 60 cm, med 3 skuffer
• 2 underskap (B) à 40 cm, med 3 skuffer

26 x 800 mm teak-benkeplate:
• 1 benkeplate (C), 80 x 145,2 cm
• 1 runding (D), 20 x 145,2 cm
• 2 sider (E) à 80 x 86 cm
• 2 hyller (F) à 17 x 140 cm
• 1 sokkel (G), 14 x 140 cm
• 2 endestykker (H) à 14 x 13 cm
• 2 støtteklosser (J) à 14 x 20 cm

16 mm melaminplate:
• 1 bakkledning (K), 86 x 140 cm
• 2 sokkeldeler (L) à 16 x 140 cm
• 5 sokkeldeler (M) à 16 x 49,5 cm

Sokkelfront med stålutseende:
• 1 sokkelfront (N), 16 x 140 cm

25 x 45 mm lister:
• 4 lister (P) à 47 cm

Dessuten:
• 4 skjøtebeslag til benkeplate (Q)
• 8 lameller til skjøting av benkeplate
• 10 vinkelbeslag, 30 x 50 x 50 mm
• 4 x 35 mm og 4 x 40 mm skruer
• 4 hyllebærere
• 9 skuffegrep
• Trelim og montasjelim
• Olje til kjøkkenbenkeplate

Hvitevarer:
• 1 induksjonskokeplate

Spesialverktøy

• Lamellfres
• Borstativ

Tidsforbruk

Hele kjøkkenøyen kan bygges på to dager.

Pris

Cirka 8000 kroner for skap, sokkel, benkeplater osv. Kokeplate: 2000 kroner

Vanskelighetsgrad

Under benkeplaten skal det stemmes ut til skjøtebeslag uten at benkeplaten svekkes. Dette skal du være forsiktig med. Resten av prosjektet er rimelig enkelt.

Tegning

Slik bygges øya

Den bygges opp rundt tre kjøkkenskap i standardmål.

Slik bygges øya

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Kjøkken