Masse plass med en skapvegg

Du får mye mer plass på kjøkkenet hvis du bygger en skapvegg, der kjøleskap, fryser og ovn er bygget inn. Se hvordan du setter sammen veggen på et par dager.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
20.000 kroner

Intro

Skap kan man aldri få for mange av på kjøkkenet. Her har vi satt opp en hel skapvegg, slik at vi dels får en masse vanlig skapplass til rådighet, og dels får plass til de store tingene som fryser, kjøleskap, ovn og mikrobølgeovn. Kaffemaskinen, blenderen og brødristeren gjemmes i to skap med sjalusidører. Vi fikk elektrikeren til å trekke kabler og montere stikkontakter inne i skapene; dermed kan de forskellige maskinene alltid være tilkoblet og klare til bruk uten å skulle flyttes rundt. En detalj du fort blir glad for. Hele skapveggen satte vi opp på bare tre dager, inklusiv montering av skap. Følg med og se hvordan.

Veiledning

01
Høyskapene settes opp 7 Trinn

Den skapveggen vi viser her leveres med justerbare bein, og en sokkel som skal klipses på. Det er standard på mange modeller - men de er litt vanskelige å stille i lodd.

I stedet for å bakse med justering av de bakerste beina unnlater vi dem helt, og lar skapene hvile på en bakstøtte. Det er en vanlig trelist, som er skrudd inn i veggen. Dermed er det bare de fremste beina som skal justeres før sokkelfronten settes på.

1

Start med å skru opp bakstøtten. Kloss opp en bjelke (48 x 98 mm) i ønsket nivå, og skru den fast med 7,5 x 72 mm karmskruer. Forbor i bjelken med et 7,5 mm bor, og i veggen med et 6 mm bor.

2

Forsterk skapene på baksiden med et bord, slik at du har noe å montere innvendige stikkontakter på. Bordet skrus fast fra sidene.

3

Bor hull til stikkontaktene med en hullsag. Bor halvt gjennom fra hver side, da flises ikke kanten opp.

4

Så skal beina på. Det skapet som står ytterst, skal ha to bein. Det ene beinet skal stikke ut over kanten, slik at det også kan bære det neste skapet. De følgende skapene skal ha ett bein, som stikker utover kanten.

5

Dytt f.eks. et spann inn under skapet før du monterer beina som skal stikke utover kanten. Da er det lettere å montere beinet, og fremfor alt kan du lettere reise opp skapet uten å knekke beinet.

6

Reis det første skapet, og sett det nøyaktig i lodd. Bruk en skrutrekker til å justere høyden på beina. Brikkene under beina skyldes at gulvet skal legges senere.

7

Reis det neste skapet, og rett det opp slik at det flukter med det første. Monter skrutvinger oppe og nede, og skru skapene sammen. Skru dem også fast i veggen.

02
Monter skapet til ovnene 5 Trinn

Ovnen og mikrobølgeovnen bygges inn i skapveggen, slik at de kommer opp i en skikkelig arbeidshøyde. Selve ovnelementet har ingen bakside, men holdes sammen av en metallskinne på baksiden, samt av et overskap.

Overskapet (som har en bakside) monteres på veggen på spesielle beslag, som kan justeres slik at skapet henger i riktig avstand fra ovnene.

1

Montering av overskap. Øverst i ovnelementet er det et overskap. Start med å montere det justerbare opp-hengsbeslaget på baksiden, ut for hullet i bakkledningen.

2

Strek opp på veggen der overskapet skal festes. Monter veggbeslagene med skruer og plugger som egner seg for veggen.

3

Forsterkning av ovnelementet. Det er ingen bakkledning bak ovnene. Her monteres en spesiell metallskinne mellom skapets sider for å holde dem sammen.

4

Sett ovnelementet på plass, og fest det til skapet ved siden av. Stikk en skrutrekker gjennom hullet i overskapets bakkledning, og juster opphengsbeslaget.

5

Fest ovnskapet til veggen. Sett skruer gjennom metallskinnen i begge sider av skinnen.

03
Så skal toppskapene på 3 Trinn

For å utnytte plassen optimalt monterer vi toppskap oppå standardelementene. Toppskapene dyttes inn mellom de store elementene og taket, og festes med skruer til veggen og til underskapene. De fleste fabrikater har topp-skap i sortimentet sitt.

Hvis du ikke vil ha på topp-skap med en gang, bør du likevel sjekke om du kan få kjøpt dem i etterkant.

1

Toppskapet dyttes inn mellom taket og skapene under. Toppskapene finnes i forskjellige høyder og bredder, så du skal enkelt kunne finne et som passer på kjøkkenet ditt.

2

Spenn skapene sammen med tvinger slik at de flukter i forkant før du skrur dem sammen og fester dem til veggen med skruer.

3

Skru overskapene fast til underskapene med 4 x 30 mm skruer.

04
Monter skap til kjøl og frys 5 Trinn

I denne skapveggen er det laget plass til et todørs kjøle-/ fryseskap. Det skal ikke monteres et standardelement, men derimot bare to topp-skap og en bred bunnplate, som kjøleskapet skal stå på.

For at bunnplaten skal kunne bære vekten, forsterkes den med en lekt, og understøttes av i alt tre bein.

1

Start med toppskapene. Over kjøle-/fryseskapet skal det monteres to toppskap på veggen, slik at de flukter med de øvrige toppskapene. Skru først en list (f.eks. 21 x 45 mm) på veggen, som de kan hvile på.

2

Støtt toppskapene på listen, og fest dem med 7,5 x 72 mm karmskruer. Forbor gjennom bakkledningen og veggen med et langt 6 mm bor.

3

Forsterk bunnen. For å kunne bære kjøle-/fryseskapet, skal bunnen forsterkes med en lekt. Skru tre bein på lekten, slik at vekten fordeles over hele bredden.

4

Legg bunnen på plass, og juster beina til den ligger vannrett. Skru bakkanten av bunnen fast til listen på veggen, den samme som de andre skapene også hviler på.

5

Fikser beina til gulvet når alle skapene står i lodd. I tregulv kan du skru gjennom beinets fot. I betonggulv kan du feste foten med fugemasse.

05
Dekkplater og dekklister 4 Trinn

Denne skapveggen støter nesten inn mot veggen i den ene siden; hullet lukker vi med en dekklist. Den andre siden vender ut i rommet, og skal dekkes av en finert plate, som bare skjæres til i lengden og skrus fast innenfra.

Mellomrommet i toppen stenges også med dekklister. De tilpasses i bredden, og limes fast til små klosser.

1

Den synlige enden skjules med en finert dekkplate. Hold den fast med skrutvinger før du skrur den fast fra innsiden av skapet.

2

I siden mot veggen lukkes det av med en list. Før skapet settes inn, skrur du et par klosser på veggen, som dekklisten skal limes på.

3

Avslutning mot taket. Det skal også tettes mot taket med en dekklist. Legg først monteringslim på klosser, og tryk dem fast oppå skapet. Vent deretter til neste dag.

4

Monter dekklistene. Neste dag kan du skjære til dekklistene, legge monteringslim på klossene og trykke dekklistene fast på dem.

06
Montering av fronter og grep 3 Trinn

Håndtak finnes i utallige utforminger. Det er ikke noe problem å montere dem, bare du sørger for å være nøye med å merke opp hvor du skal bore hull til skruene.

Lag en mal av et platestykke og noen listestumper som passer ned over både skuffefronter og dører - og med hull på de rette stedene. Dermed er det enkelt å merke opp riktig før du borer.

1

Forbor til håndtakene. Lag først en boremal. Dermed er du trygg på at håndtakene kommer til å sitte likt på alle dører og skuffer.

2

Skru fast håndtakene. Det følger med skruer til håndtakene. Noen ganger er skruene for korte. Da må du enten kjøpe noen litt lenger, eller undersenke dem på innsiden av skuffen/døren.

3

Monter alle dører. Først de faste beslagene inne i skapene, deretter lukkebeslagene på dørene. Vær nøye med justeringen, og etterstram et par ganger det første året.

07
Sokkelfronten klikkes på 3 Trinn

I stedet for å bygge en fast sokkel har vi valgt en løs sokkelfront, som sitter fast med klips rundt beina til skapet.

Skulle du få bruk for det en dag, er det enkelt å trekke av sokkelfronten og skifte den ut - eller bygge sokkelskuffer.

1

Merk opp på sokkelfronten ut for beina, slik at du vet hvor du skal plassere holderne til klipsene.

2

Slå holderne fast i sporet som går på baksiden av sokkelen. Skyv de runde klipsene sidelengs i holderne.

3

Sett på sokkelfrontene. De skal bare trykkes inn slik at klipsene griper tak rundt beina under skapene.

Materialer

Kjøkkenelementer:

• Elementer med sjalusi
• Ovnelementer
• Toppskap
• Sokkelfront

48 x 98 mm bjelker:
• Bakstøtte for skap

36 x 68 mm lekt:
• Støtte under kjøle-/ fryseelement

21 x 45 mm list:
• Støtte for skap over kjøle-/ fryseelement

Dessuten:
• 4 x 30 mm og 4 x 50 mm skruer til å skru skapene sammen
• 7,5 x 72 mm karmskruer til festing i vegg
• Bunnplate til kjøle-/ fryseelement, dekklister og dekkplater
• Monteringslim til dekklister

Spesialverktøy

• Hullsag
• Lang bitsholder
• Langt 6 mm bor

Tidsforbruk

1-3 dager avhengig av omfanget

Pris

Cirka 20.000 kroner for det viste HTH-kjøkkenet

Vanskelighetsgrad

Hvis du er nøye med å sette skapene i lodd, er ikke denne oppgaven vanskelig.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Kjøkken