Oppgrader kjøkkenet med en kjøkkenøy

Du får masser av plass til gryter og panner hvis du lager denne flotte kjøkkenøya. Følg med på de neste sidene, og finn ut hvordan du setter den effektivt fast – uten å bore i gulvet, med risiko for å ødelegge gulvvarmen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
35.000 kroner

Intro

Hvis du er en av de heldige som har gulvvarme på kjøkkenet, skal det ikke være en hindring for å utvide med en flott, ny kjøkkenøy. Det kan nemlig fint la seg gjøre, helt uten å bore og skru i gulvet - med risiko for å perforere varmerørene. Du støper bare fast sokkelen med selvnivellerende sparkel masse/betong. Dermed står kjøkkenøya urokkelig fast.

Når kjøkkenet skal være en funksjonell arbeidsplass, er det praktisk at det er en viss avstand mellom den eksisterende kjøkken benken og den nye kjøkkenøya. Det bør være minst 110 cm mellom de to benkeplatene. Da er det plass til mer enn én glad kokk om gangen.

Veiledning

01
Klargjør sokkelen 5 Trinn

Kjøkkenøya skal bygges uten å bore i gulvet, slik at vi ikke risikerer å ødelegge gulvvarmen. Derfor velger vi å lage en sokkel som støpes fast til gulvet med selvnivellerende sparkelmasse.

Sokkelen lages av fire spon platebiter som settes sammen til en ramme. Vær nøye når du måler opp til plasseringen til sokkelen. Den skal ha riktig avstand til den eksisterende kjøkkenbenken og den skal ha samme høyde som den eksisterende - det ser penest ut.

Sokkelen kan komme til å bule litt ut når den selvnivellerende massen fylles i. Derfor bygges en forsterkende ramme som holder sokkelen på plass til massen er tørr. Deretter fjernes den igjen.

1

Mål opp til kjøkkenøya, og marker på veggen hvor den skal plasseres. Den skal flukte med den eksisterende kjøkkenbenken. Overfør også høyden fra kjøkkenbenken, slik at øya får samme høyde. Bruk et vater når du måler opp.

2

Sett sokkelstykkene i vater. Strek dem opp etter gulvet, slik at sokkelen sitter helt tett mot gulvet og samtidig er i vater. Kapp til sokkelstykkene og skru dem sammen. Det er også nå du skal lage hull til elektriske installasjoner.

3

Sokkelen forsterkes med en ramme for å sikre at den holder formen når den blir fylt med sparkelmasse. Rammen lages av 48 x 98 mm bjelker. Kapp dem til, og sett dem sammen som vist på bildet - uten å skru i sokkelen.

4

Strek opp på gulvet 20 cm utenfor sokkelen hele veien rundt. Da kan du kontrollere at sokkelen ikke flytter seg underveis i prosessen. Når den selvnivellerende massen har tørket, er det ikke mulig å flytte på noe som helst.

5

Teip kantene med solid gaffateip. Fjern først all skitt med en støvsuger, slik at sokkelen er helt ren inni. Før teipen hele veien rundt. Sørg for at det er tett overalt. Gaffateipen skal sitte fast både mot sokkelen og betonggulvet.

02
Støp fast sokkelen 6 Trinn

Nå er sokkelen klar til å bli fylt med selvnivellerende sparkelmasse. Først skal underlaget smøres med primer. Det sikrer ordentlig vedheft. Primeren skal tørke før du fyller i sparkelmassen.

Den selvnivellerende sparkelmassen fås ferdigblandet i sekker. De skal bare tilsettes vann. Blandingen tørker cirka 1 cm per døgn. Likevel har et lag på 5 cm en tørketid på en uke. Når den først er tørr, kan du ikke endre på noe. Husk å sjekke at sokkelen blir på sin plass.

Det er en god idé å sette mellomstykker på tvers i sokkelen. De stiver opp langsidene og sikrer stabilitet hvis du f.eks. skulle komme til å sparke til den.

1

Smør primer på gulvet. Bruk pensel eller rull, og smør det ut på hele gulvflaten. Primeren sikrer at sparkelmassen kleber godt fast på betongen. Primeren skal være tørr før du heller på massen. Tørketiden er cirka én time.

2

Bland den selvnivellerende massen. Sekkens innhold skal bare blandes med vann. Her bruker vi en røremaskin, men du kan også bruke en bormaskin med blandevisp eller røre sammen massen med en murskje.

3

Hell massen opp i sokkelen, og fordel den med en bred sparkel. Allerede etter få timer har massen herdet tilstrekkelig, men la den hvile til neste dag - gjerne lenger - før du stabler kjøkkenelementene oppå.

4

Mål opp til mellomstykkene i sokkelen. Dette kan du gjøre et par timer etter at du har fylt i sparkelmassen. I denne sokkelen skal det være to mellomstykker, som plasseres med like store mellomrom på innsiden.

5

Monter vinkelbeslag innvendig i sokkelen, som mellomstykkene kan skrus fast til. Sokkelen kan ikke flytte seg når sparkelmassen har herdet. Men for å unngå bevegelser, monteres mellomstykker. Da stives langsidene helt opp.

6

Mellomstykkene skrus fast. Skjær dem til i høyde og lengde, slik at de passer innvendig i sokkelen, og skru dem fast til vinklene. Kontroller til slutt at sokkelen er i lodd og vater i alle retninger. Når den er det, er den klar for elementene.

03
Sett opp elementer 6 Trinn

1

Nå kan kjøkkenelementene settes opp på sokkelen. Elementene dyttes sammen, og luften fordeles slik at de stikker passe ut over sokkelen, og slik at de får litt avstand til veggen.

2

Kontroller fortløpende at elementene er i lodd og står som de skal. Da får du et flott ferdig resultat.

3

Skru sammen elementene øverst. Press dem sammen med en tvinge når de står i riktig posisjon. Kjenn om kantene kantene flukter ved å dra fingeren over dem. Bruk sponskruer som får godt fatt i begge sider - uten å gå helt gjennom.

4

Sett fast elementene til hverandre nederst på samme måte. Sørg for at kantene flukter, og press dem sammen med en tvinge. Forbor gjennom den ene skapsiden, og skru skapene sammen.

5

Skru også fast elementene til sokkelen, slik at de ikke kan flytte seg når kjøkkenøya er i bruk. I bunnen kan du fint bruke en lenger skrue, f.eks. 4 x 50 mm sponskrue. Forbor, slik at du ikke risikerer at sokkelen sprekker.

6

Monter skinner og skuffer i kjøkkenelementene. Skinnene skrus fast med de medfølgende skruene, som passer i de forborede hullene. Når alle skinner er montert, kan du sette skuffene på plass.

04
Benke- og bakplate 5 Trinn

Så skal du legge på benkeplaten. Den skal settes fast til et par topplater (de følger med kjøkkenelementene), som settes på tvers på hvert kjøkkenelement. Forbor i top platene, slik at det er enklere å skru fast benke platen nedenfra, gjennom de forborede hullene.

Benkeplaten er større enn elementene, og du skal sørge for å få fordelt utstikket på benkeplaten på alle de tre sidene.

På baksiden av kjøkkenelementene settes det opp en MDF-plate, slik at det blir en pen, jevn flate. Platen skjæres til som ett stort stykke, og settes fast på baksiden av kjøkkenelementene. Etterpå skal den ha samme overflate som de øvrige veggene på kjøkkenet.

1

Gjør klart til fastsettelse av benkeplaten. Den skal settes fast gjennom topplaten i hvert element. Det enkleste er å bore hullene i toppen av hvert element, før benkeplaten legges på.

2

Legg benkeplaten på elementene, og tilpass med like utstikk på alle de tre åpne sidene. På “baksiden” skal utstikket være 11-12 mm, slik at det passer med en 10 mm MDF-plate, som skal settes der.

3

Skru fast benkeplaten når den ligger som den skal. Hold den fast i riktig posisjon med tvinger, og skru den fast opp gjennom de hullene du har forboret.

4

Kapp til MDF-platen, slik at den passer til baksiden av elementene. Du får et fint, rett snitt ved å sage mot en rett kant i stedet for å sage etter en strek. Spenn derfor fast et bord eller et rett platestykke med to tvinger, og bruk det som anlegg.

Hjelpebord

5

Skru fast MDF-platen på baksiden av elementene. Du skal forbore og undersenke skruene. Da er det enkelt å sparkle før malearbeidet senere.

05
Kokeplate 3 Trinn

Nå gjenstår bare å montere koke platen i kjøkkenbenken, og få den koblet til. Det siste skal du la elektrikeren gjøre, men forarbeidet kan du gjøre selv.

Mål opp hvor kokeplaten skal være, og bor fire hull i hjørnene, slik at du kan få ned stikksagen for å sage ut stykket der kokeplaten skal sitte. Vær nøye med oppmålingen, slik at du ikke kommer til å sage hullet for stort. Ofte vil det følge en oppmålingsmal med kokeplaten. Den er det smart å følge.

Det er en god idé å sette maskeringsteip over sagsporet. Da får du flotte, skarpe kanter, fordi teipen forhindrer at treet fliser seg opp.

1

Mål opp til kokeplaten. Finn ut hvor du vil ha den plassert, og strek deretter opp hvor hullet skal sages på benkeplaten. Har du en stor vinkel, er den fin å bruke.

2

Sag ut hullet til kokeplaten. Bor først hull i de fire hjørnene, slik at du kan komme rundt med stikksagen. Sett teip på begge sider av streken, slik at du unngår å flise opp kantene. Du kan også sette på teip først, og streke opp på teipen.

3

Legg forsiktig ned kokeplaten når hullet er ferdig saget ut. Skru fast kokeplaten med de medfølgende beslagene, og la elektrikeren koble strøm til både den og ovnen.

Materialer

 • Kjøkkenelementer (her fra IKEA)
 • Ovn og kokeplate (her fra IKEA)
 • Benkeplate, 28 mm wengé
 • Primer, (her fra Alfix)
 • Selvnivellerende sparkelmasse, (Alfix)
 • 16 mm sponplate, til sokkelen
 • Lekter og bord til fiksering av sokkel
 • 10 mm MDF-plate, til mellomstykker

Dessuten:

 • Gaffateip
 • Vinkelbeslag
 • Skruer, 15, 30, 35 og 50 mm

Spesialverktøy

 • Evt. røremaskin

Tidsforbruk

2-3 dager

Pris

Cirka 35.000 kroner, inkludert hvitevarer.

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøye med sokkelen. Den står urokkelig fast når sparkelmassen er fylt i. Så snart sokkelen er på plass, er det ingen problemer å lage resten.

Video

Tydelig oppmerking på mørkt tre

Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Tips & Triks

Slik behandler du benkeplaten

Hvis du velger en benkeplate av tre, holder den lenger hvis du behandler overf aten.

Uansett hvilken benkeplate du velger av tre, holder den lenger hvis du pleier den med vedlikeholdende olje. Det er spesielt viktig at treplaten blir mettet godt med treolje før den tas i bruk, også på kantene. En optimal behandling er å gi platen olje cirka hver flortende dag i de to første månedene.

Det er viktig at benkeplaten holdes tørr og ren, og ikke utsettes for ekstreme påvirkninger for å holde seg pen. Rengjør den med grønnsåpe eller såpespon, ikke Zalo. Husk at noen matvarer kan skape misfarging. Spesielt hvis du velger en lys tresort.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Kjøkken