Slå stue og kjøkken sammen

Det gamle huset forvandles til en moderne bolig, med et helt nytt samlingspunkt for familien, når vi slår ned veggen mellom kjøkkenet og spisestuen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 uker
Pris
85.000 kroner

Intro

Gjør det selv – og spar over 69 000,-Dette huset ble bygget på 70-tallet, da man fortsatt hadde skillevegg mellom kjøkken og spisestue, slik at husmødrene kunne sørge for måltidene uten å forstyrre eller bli forstyrret av familiens øvrige liv.

Dette er historien om hvordan husets travle unge familie nå fjerner veggen, og lager et nytt og naturlig midtpunkt i huset, slik at kjøkkenet blir en del av livet til hele familien, med måltider, lekselesing, TV, PC, spill og gjester.

Etter at en fagmann først har konstatert at veggen verken er bærende eller stabiliserende, kan den bare rives ned. Men først skal den overordnede planen være ferdig. Jo flere av detaljene du kan ha oversikt over før du begynner å rive, desto bedre er det. Det er bare med en god plan du kan forsikre deg om at materialene er klare når du trenger dem, og at håndverkerne tar over når du skal koble til vann og trekke strømledninger.

En lav vegg deler fortsatt rommet

En helt sentral beslutning handler om hvordan kjøkkenet avgrenses i forhold til resten av rommet, slik at funksjonene er adskilt, men familien likevel samlet. Her bestemmer familien seg for å la en rekke nye kjøkkenskap i flere høyder dele opp rommet - med baksiden plassert mot en ny vegg av lettbetong. Den er tilpasset i høyden, slik at den rommer stikkontakter over arbeidsbenken.

I tillegg skal rommet bli en helhet. Dette krever mye arbeid - også mye arbeid som vi ikke vil komme nærmere inn på her: Det gamle paneltaket dekkes av en hel flate av gipsplater. På samme vis skjuler vi de gamle veggene bak gipsplater. Nederst skal vi helt til bunns og legge om de to undergulvene og isolere dem, før vi returnerer til denne historien og legger laminatgulv i hele rommet.

Den gamle skilleveggen er borte, og kjøkkenet er en integrert del av den store stuen, og dermed av familiens øvrige tilværelse.

Veiledning

01
Inventaret fjernes 5 Trinn

Vi begynner med å fjerne de gamle kjøkkenmøblene. De viktigste redskapene er et bra brekkjern og en tung hammer. Delene skal ikke brukes igjen, og det betyr ingenting om de går i stykker.
En skrumaskin med bits til alle de gamle skruene, og en bajonettsag eller håndsag er også fine å ha beredt, ikke minst for å skille rør, kabler, metall og lamper fra sponplatene.

Før du begynner å rive ned, er det smart å plassere en tilhenger utenfor døren, slik at du kan lesse avfallet rett på tilhengeren for å kjøre det bort.

1

Hvitevarer og overskap bæres ut. Fjern først alle harde hvitevarer. Her har vi kommet til sideplaten mot kjøle-og fryseskapet. Overskapene løsnes fra hverandre og understøttes i forkanten, før de løsnes fra veggen og løftes ned.

2

Benk og underskap adskilles og fjernes. Fjern først alle skruer og beslag som holder fast benkeplatene, slik at du kan løfte dem av. Fjern deretter de skruene og spikerne som holder fast elementene til veggen og sokkelen, og bær dem ut.

3

Sokkelen brytes løs. Den kan være satt fast til gulvet på mange måter - med beslag, klosser, lim og lignende. Fordi den ikke skal brukes mer, bryter vi den bare løs med brekkjernet.

4

Bryt vekk omramminger og fotlister. På de veggene som skal bli stående, kan du legge en kloss under brekkjernet. Da unngår du å lage merker i veggen når du fjerner listene.

5

Dørkarmen fjernes i veggen som skal rives ned. Vi legger først et skrått snitt i den ene sidekarmen. Deretter er det en smal sak å bryte vekk karmdelene, stykke for stykke, med brekkjernet.

02
Veggen fjernes 7 Trinn

Nå blir det alvor. Det er på tide å fjerne selve veggen mellom kjøkkenet og stuen, slik at de to rommene blir samlet.

Dette er en vegg av Leca. Når vi fjerner den, vil det støve noe forferdelig. Derfor lønner det seg å fjerne alt som overhodet kan fjernes, og lukke igjen så godt som mulig mot resten av huset.

Veggen består av 60 cm brede Leca-elementer. Det kunne også ha vært lettbetong, for begge typer inneholder lange armeringsjern. De gjør det vanskelig å fjerne veggen, fordi vi må få kappet dem før vi bryter ned elementene.

1

Midt på veggen hugger vi et vannrett spor, slik at vi kan finne de skjulte armeringsjernene. Vi bruker en øks. Du kan selvsagt også bruke hammer og meisel. Når vi har funnet skjøten mellom elementene, finner vi fort jernene.

2

De blottede armeringsjernene kuttes med en metallskjæreskive i vinkelsliperen - gjerne i en stor utgave. Tips: Du kan også kappe jernene med en boltsaks, men den krever mer plass.

3

Vi skjærer et loddrett snitt fra dørhullet og opp for å kunne bevare en del av veggen. Når vi har skåret løs det som skal bevares, kan vi fjerne biten over dørhullet - og passe godt på når den løsner.

4

Elementene skjæres i to med en diamantskjæreskive i vinkelsliperen. Her har vi for alvor glede av en 230 mm skive som ikke bare risser i overflaten, men kommer godt gjennom blokkene. Skjær evt. to snitt. Da blir det lettere å angripe platen.

5

Med øksen åpner vi en vannrett sprekk midt på veggen, der armeringsjernene er skåret over, og der vi har skåret gjennom blokkene.

6

Med en solid bjelke som rambukk, slår vi blokkene løs og bærer dem ut. Rambukken er mye mer effektiv enn en slegge, som er tilbøyelig til å smadre veggen i mindre stykker.

7

Etter at veggen er borte, rydder vi gulvet og renser vegg og tak, slik at vi kan komme til for å samle stuen og kjøkkenet til et felles rom. Det tynne klikkgulvet er enkelt å fjerne. Deretter kan vi sikre at undergulvene er plane og stabile.

03
Ny halvvegg reises 6 Trinn

Etter at vi har fjernet veggen som delte kjøkkenet og spisestuen, bygger vi faktisk en ny på samme sted. Men denne gangen bare i høyde med de nye kjøkkenskapene, som skal danne et skille mellom de to sonene i det nye rommet.

Eller mer nøyaktig: i to høyder. Der vi bevarte en del av veggen, vil vi sette kjøleskapet.

Deretter følger to skap i hver sin høyde med hver sin benkeplate. Veggen bygges av Siporexplater som er like tykke som Lecaveggen.

Platene er nøyaktig like store og limes sammen. Vi letter arbeidet ved å sette opp et midlertidig treskjelett som platene skrus til mens limet herder.

1

Vi klargjør for den nye veggen ved gulvet. Først skjærer vi gjennom tilfarere og bord, slik at det blir åpent til betonggulvet lenger ned. Deretter skrus en lekt på gulvet; den legges mot veggen som står igjen. Det er bunnen på treskjelettet.

2

Resten av støtteskjelettet bygges. Loddrett over lekten vi skrudde på gulvet, skrur vi fast en ny lekt i taket. Vi setter streker for hver 60 cm ut fra veggen som står igjen. Deretter skrur vi fast en stender ved hver strek.

3

Siporexveggen bygges opp mot treskjelettet. De nederste blokkene settes i mørtel på betongdekket. Da kan de rettes inn, til overkanten er vannrett. De neste blokkene settes i lim. Det påføres med en tannskje, så fugene blir helt jevne.

4

Veggen tar fort form. Den andre rekken begynner med en halv blokk, slik at det blir en solid overlapping. Det gir skjøter midt mellom de loddrette lektene. De understøtter vi med løse bord, som bare skrus fast på platene.

5

De siste Siporexplatene skrus fast i limet, etter at de er skåret til i riktig høyde. Der de er tynnest, skrus de ikke til skjelettet, men til blokkene under. Dagen etter fjernes skjelettet, og veggen slipes med slipepapir korn 60.

6

Overflaten på veggen kan du gjøre ferdig på flere måter. Her har vi fylt mørtel i sporene etter elektrikeren. Deretter har vi helsparklet flaten. Etter at vi har slipt sparklingen glatt, maler vi veggen.

04
Skapene settes opp 8 Trinn

Nå hopper vi frem flere dager i byggingen. Etter at vi gjorde ferdig veggen, har vi lagt gipsplater i hele takflaten. Det samme har vi gjort på veggene, med isoalsjon utenpå et skjelett på ytterveggen. Undergulvet er også bygget opp på nytt, slik at vi har fått et felles undergulv i det som tidligere var to rom.

Nå er det på tide å sette opp kjøkkenelementene. De leveres med justerbare bein, som sokkelen klikkes på. Vi letter arbeidet ved å erstatte de bakerste beina med en list, som bakkanten på skapene settes opp på. Dermed er det bare beina foran som skal justeres litt i høyden.

1

På veggen skrur vi et bord, som bakkanten til skapene skal stå på. Bordet blir den bakerste delen av sokkelen. Høyden velges slik at benkeplaten ender i høyden vi ønsker. Bordet slutter 40 cm før den åpne skapveggen, der vi må ha sokkelbein.

2

Sokkelbeina er for korte. Derfor skrur vi en lekt på gulvet, der beina skal stå. Lekten må ikke være i veien for frontene vi senere klikker på beina, så den skyves litt inn, og avsluttes, som bordet på veggen, 40 cm fra gavlen.

3

Vi begynner med skapet i midten, fordi det skal passe med hakket i veggen. Først slår vi fast sokkelbeinas faste del i hullene foran, slik at de vil bære neste element. Skapet settes på beina og vippes ned, til bakkanten hviler på listen på veggen.

4

Skapet justeres og settes fast. Beina justeres i høyden til skapet står loddrett og inn mot veggen øverst. Beinet fikseres med en skrue, slik at det ikke skrur seg løs. Skapet skrus fast til veggen med plugger og skruer.

5

Så setter vi beina på høyskapet og setter det på plass. Det justeres på plass i høyden, og forkantene på de to skapene dras sammen med skrutvinger. Først når de to skapene er skrudd sammen, setter vi fast høyskapet til veggen.

6

De to lave underskapene føyes til. Sett bein under dem, sett dem på plass og spenn dem sammen med skrutvinger både foran og ved bakkanten øverst. Sett 4 x 30 mm skruer gjennom sidene oppe og nede, både i forkant og bakkant.

7

Under den åpne synlige gavlen på det ytterste skapet settes to bein, slik at sokkelfronten under gavlen får noe å bli klipset til. Husk å fiksere alle beina til lektene på gulvet, slik at de ikke skrus løs.

8

Øverst settes alle skapene solid fast til veggen. Til hver innfesting borer vi et 8 mm hull gjennom skapet øverst og inn i veggen. Deretter setter vi en 5 x 60 mm skrue i en 8 mm murplugg og banker begge delene samtidig inn i hullet.

05
Benkeplater tilføyes 3 Trinn

Elementene ved den nye veggen i flere høyder er nå på plass: et høyt skap ved den veggen vi lot stå, så et mellomhøyt skap, og til slutt to vanlige underskap.

Både på det mellomhøye skapet og de to underskapene legger vi benkeplater.

Benkeplatene skjærer vi til, slik at de går 40 mm utover kanten foran, der de jo også skal dekke over dørene, og 5 mm utover sidene. Vi lager også plass til en 5 mm bred fuge inn mot veggen.

Du kan lukke overgangen mellom benkeplatene og veggen med en list. Men det blir også pent å lukke sprekken mot veggen med fugemasse, for eksempel Sikaflex 11 FC, som vi bruker her.

1

I bakkant skrur vi små vinkler på sidene av skapene, slik at benkeplaten kan settes fast til skapene nedenfra. Ute mot forkanten av benkeplaten kan du skru gjennom den vannrette listen på skapet. Der trenger du derfor ikke beslag.

2

Benkeplatene skrus fast nedenfra. Legg benkeplatene på skapene, og skru dem fast fra undersiden. Pass på at skruene ikke er så lange at de går gjennom platen - spesielt ved de tynne beslagene.

3

Fugen lukkes med en elastisk fugemasse av god kvalitet. Det lønner seg å maskere med teip 6 mm inn på benkeplaten og 8 mm opp på veggen. Fyll rikelig masse i fugen, og trekk den glatt.

06
Lister dekker 2 Trinn

1

Nå vil vi tette mot veggen med en list skåret av et bord med hvit overflate, som skapene. For å ha noe å sette den fast på, skrur vi en list på yttersiden på skapet. Den skrus på fra innsiden, og plasseres slik at dekklisten vil ende passe langt inn.

2

Dekklisten skjæres til etter sprekken og limes fast til den listen vi skrudde fast. Selv om limet hefter raskt, er det fornuftig å understøtte dekklisten. Neste dag sitter den fast.

07
Gulv og sokkel 6 Trinn

Det er tid for å legge gulv i det nye, store rommet. De flytende laminatgulvene skal kunne bevege seg fritt, så de skal ikke ligge under de faste skapene.

På samme måte som familien ønsker å bevare en viss oppdeling mellom kjøkken og stue, med den nye skaprekken og halvveggen, vil de også skille de to sonene med to forskjellige gulv. Dette er enkelt når de velger laminatgulv i begge sonene, for da er det bare overflaten som skiller: I kjøkkenet ligner bordene skifer, stuen ligner de hvitoljet askeparkett.

Overgangen mellom dem kan lages pen med en overgangsskinne.

1

Den nederste delen av skinnen skrus til undergulvet, der de to gulvene møtes utenfor den nye lave veggen. For å få skinnen i plan med undergulvet, bør du forbore til skruene.

2

Skiferflisene i kjøkkenet legges i halvforband og klikkes sammen oppå det trinndempende underlaget. Takket være klikksystemet på de korte sidene, kan vi legge en flis om gangen.

3

Parkettflisene i stuen legges i løpende forband, altså slik at vi bruker den overskytende biten fra første rekke som første bit i annen rekke - eller tredje rekke, hvis endeskjøtene ikke forskyves minst 30 cm mellom rekkene.

4

Når gulvene er lagt, trykkes øverste del av overgangsskinnen på plass. Nå er vi klare til å montere lister rundt dører og langs gulvet - og vi er klare for å gjøre ferdig soklene til kjøkkenskapene.

5

Sokkelfrontene skjæres til og klikkes fast på sokkelbeina. Bøylene som griper rundt beina, setter vi på klips som slås ned i et spor på fronten ut for beina. Høyden er satt slik at det ble plass til en 5 mm tykk tetningslist i bunnen.

6

De to gulvene bevarer et lite skille mellom stue og kjøkken.

Materialer

Til veggen:

• Lekter til støtteskjelett
• Lettbetongblokker (Siporex)
• Mørtel (C 100/400 0-2 mm)
• Siporexlim
• Skruer: 5 x 100 mm, 4 x 50 mm
• Hjørneskinne
• Sparkelmasse og maling

Til gulvene:

• Trinndempende underlag
• Laminatklikkgulv, skifer
• Laminatklikkgulv, hvitoljet ask
• Overgangsskinne

Til kjøkkenet:

• Elementer, benkeplater m.m.

Tidsforbruk

5 uker (ofte mer) for den totale ombyggingen.

Pris

Cirka 85 000 kroner, der cirka 70 000 kroner er til nye skap og benkeplater.

Vanskelighetsgrad

Dette er et stort prosjekt, med både snekker-, murer-og malearbeid, men en god plan gjør jobben lettere.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Kjøkken