Snarvei til mer plass i kjøkkenet

De fleste kan få mer plass på kjøkkenet. Det gjaldt også en av Gjør Det Selvs lesere, som fant en plass de færreste med kjøkkenøy vet at de har: Inne i veggen til kjøkkenøya er det plass som tilsvarer et helt kjøkkenskap.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
2.000 kroner

Intro

I denne veiledningen viser vi hvordan du:

 • bygger kassen til skapet
 • setter skyvedører på skapet.

Veiledning

01
Bygg kassen til skapet 8 Trinn

1

Skjær til MDF-platene på mål. Hvis du ikke vil transportere hele plater, kan du i mange byggvarehus få platene skåret til før de transporteres. Husk å lage målene så de passer til både kjøkkenøya og ønskene dine.

2

Strek opp på bunn- og topplatene (A). Det skal strekes opp til sider (B) og skillevegger (C). Oppstrekingen skal være identisk på begge platene.

3

Bruk en mal til de lange strekene. Her skal det strekes opp til sidenes (B) plassering på bunn- og topplatene (A). Det ordnes med to stumper av MDF-platen, som vist på bildet.

4

Forbor til skruer i topp- og bunnplate (A) med et 4 mm bor. Hullene skal plasseres innenfor oppstrekingen, slik at de går ned i sidene (B) og skilleveggene (C).

5

Skru sidene (B) sammen med topplaten (A). Bruk trelim, og skru med selvunder­ senkende skruer, eller bruk en undersenker, slik at skruehodene forsvinner ned i platene og blir skjult.

6

Skru fast skilleveggene (C) gjennom topplaten (A). Skilleveggene skal ligge i flukt med bakkledningen (D), og det vil oppstå en avstand på 5,5 cm til forkanten, som gir plass til skyvedørene.

7

Skru fast bunnplaten (A) til sidene (B) og skilleveggene (C) på samme måte som topplaten. Følg oppmerkingen nøye, slik at alt blir vinkelrett og riktig.

8

Skru fast bakkledningen (D) med 3,5 x 30 mm skruer. Forbor, og sett skruene med 20-25 cm avstand. Marker først plasseringen til skilleveggene på bakplatene, så skruene havner der de skal være.

02
Sett skyvedører på skapet 6 Trinn

Skyvedører har fordelen av at de ikke opptar plass. Vi har valgt noen helt enkle skyvedørsbeslag, som er ganske lette å montere.

Beslagsettet består av to aluminiumsskinner som monteres i bunnplaten, og to identiske skinner som monteres i toppen av skapet.

På bunnskinnene kjører to hjul, som monteres på innsiden av dørene. I toppen styres hver dør av to klips, som er montert på baksiden av dørene.

1

Skru fast alumini-umslistene til toppog bunnplatene (A) gjennom de forborede hullene med de medfølgende skruene. Avstanden fra fremste list til forkanten av platene (A) er 4 mm.

2

Monter rullene nederst på baksiden av dørene (E). Rullene er utstyrt med en 8 mm tapp. De settes inn i et 8 mm hull, som bores 10 mm dypt.

3

Juster rullen på plass, og sett i skruer. Rullen skal sitte som angitt på tegningene fra produsenten. Det er mulighet for finjustering helt til de siste skruene settes i, så begynn med skruene i de avlange hullene.

4

Skru fast toppstyringen i toppen av dørene. Toppstyringen består av en klips i to deler: en monteringsplate, som skrus fast, og en skyvbar del, som her er åpen.

5

Når døren er satt på plass, dyttes den skyvbare delen av toppstyringen som vist på bildet. Da griper den tak i aluminiumsskinnen i toppen og holder fast døren.

6

Det ferdige skapet er klart til å bli montert på baksiden av kjøkkenøya.

Materialer

16 mm MDF-plate

 • 2 bunn- og topplater (A) à 30 x 160 cm
 • 2 sider (B) à 30 x 118,8 cm
 • 2 skillevegger (C) à 24,5 x 118,8 cm
 • 2 dører (E) à 80 x 117,6 cm

Dessuten:

 • 1 bakkledning (D) av 10 mm
 • MDF-plate, 122 x 160 cm
 • 4,0 x 50 og 3,5 x 30 mm skruer Trelim
 • Skyvedørsbeslag
 • 4 aluminiumsskinner à 156,5 cm

Spesialverktøy

 • Eventuelt dykksag eller bordsirkelsag

Tidsforbruk

En dags tid (pluss tid til maling).

Pris

Cirka 2000 kroner for et skap på 160 x 122 x 30 cm (pluss maling).

Vanskelighetsgrad

Sørg for å være nøyaktig. Det ferdige resultatet skal matche kvaliteten på kjøkkenskapene dine for at det skal se bra ut.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Skapets oppbygging

Skapet består av en kasse med skillerom og dører.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Dørene går på skinner

Skyvedørene kjører i hver sin aluminiumsskinne på små hjul.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

TIPS: Støtt skinnen til dykksagen

TIPS: Slå av varmen når du maler

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Kjøkken