30 m² belegning på 3 budsjetter

Velger du de billigste materialene, kan du legge en belegning for under 10.000 kroner. Gir du full gass med dyr granitt, blir prisen godt over 30.000.

Belegningen i en innkjørsel skal være solid, uansett om du vil legge billig betongstein eller dyre granittheller. Prisen for det solide gruslaget under er den samme, men det du legger oppå de solide gruslagene vil i stor grad endre de totale utgiftene.

Her får du en beskrivelse av 3 forskjellige belegninger på 30 m², slik at du kan se hva du får for pengene, alt etter hva du velger:

  1. BILLIG: Innkjørsel med herregårdstein og kantsikring støpt i betong.
  2. MIDDELS: Innkjørsel med 30 x 60 cm betongheller og kantsikring av betongkantstein.
  3. DYR: Innkjørsel med granittheller og brostein. Kantsikring med granittkantstein.

1. BILLIG: Innkjørsel med herregårdstein og kantsikring støpt i betong

Fundament: 15 cm bærelag og 3 cm avrettingslag. Cirka 4000 kroner.

Belegning: Herregårdstein (20 x 13,5 x 6 cm). Cirka 6000 kroner.

Kantsikring: 10 sekker tørrbetong. Cirka 600 kroner.

Fugesand: 100 kilo fugesand. Cirka 500 kroner.

Pris per kvm: 370 kroner

Herregårdstein er en klassisk og rimelig belegning, som er enkel å legge. Kantsikringen er laget på frihånd ved å grave en renne og helle tørrbetong ned i den.

2. MIDDELS: Innkjørsel med 30 x 60 cm betongheller og kantsikring av betongkantstein

Fundament: 15 cm bærelag og 3 cm avrettingslag. Cirka 4000 kroner.

Belegning: 30 x 60 x 6 cm mørke betongheller. Cirka 18.000 kroner.

Kantsikring: Kantstein i betong (8 x 15 x 60 cm). Cirka 2000 kroner.

Fugesand: 100 kilo Top Lock-fugesand. Cirka 1400 kroner.

Pris per kvm: 847 kroner.

Betongkantstein støpt fast i betong, sikrer at steinene ikke sklir. Betongheller finnes i utallige formater. Her er de 30 x 60 cm og plasserer seg prismessig i midten.

3. DYR: Innkjørsel med granittheller og brostein. Kantsikring med granittkantstein

Fundament: 15 cm bærelag og 3 cm avrettingslag. Cirka 4000 kroner.

Belegning: 40 x 40 x 4 cm granittheller og brostein. Cirka 25.000 kroner.

Kantsikring: Granittkantstein. Cirka 5000 kroner.

Fugesand: 100 kilo Top Lock-fugesand. Cirka 1400 kroner.

Pris per kvm: 1180 kroner.

**Hellene av ekte granitt er en eksklusiv og flott løsning, her flankert av brostein. Kantsteinene av granitt er støpt fast, slik at belegningen ikke blir presset i stykker av biltrafikk.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Legge belegningsstein