Herregårdsstein med masser av muligheter

Herregårdsstein kan brukes til mye mer enn terrasse og innkjørsel. Se de forskjellige formatene og hvordan du bruker dem til trapper, høybed og støttemurer.

Herregårdssteinen er smart

Herregårdssteinen er smart, fordi den kan brukes på utallige måter. Under går vi gjennom de viktigste teknikkene og prinsippene du må kjenne til når du arbeider med herregårdsstein.

Herregårdssteinen skal vende riktig

Når du legger herregårdsstein, er det ikke likegyldig hvordan du vender steinene. Spesielt ikke hvis de legges i en innkjørsel, der det kjører tung trafikk. Det er viktig at steinene legges slik at bilene kommer til å kjøre over den “brede”/smale retningen og ikke den “korte”/lange retningen. Da tåler steinene bedre tung belastning, og det reduserer risikoen for at steinene sklir ut til siden. Her viser vi hvordan du legger herregårdsstein diagonalt i en innkjørsel, noe som også blir i den “brede” retningen. Fordelen ved å legge stein diagonalt, er at de kan legges i vilkårlig forband, det vil si at fugene i de enkelte rekkene ikke følger et bestemt mønster. Dermed kan steinene legges veldig raskt.

Kantsikring av herregårdsstein

Når du lager en belegning med herregårdsstein, er det viktig å sikre kantene, så steinene ikke glir ut til siden. Det kan gjøres på flere måter, for eksempel med store kantblokker som settes i betong. Metoden er godt egnet til en innkjørsel, med tung trafikk. Til en terrasse kan du lage kantsikring med vanlige herregårdsstein, som sikres med en kant av betong.

Slik skjærer du herregårdsstein

Herregårdsstein kan skjæres til på to forskjellige måter: med en steinkutter eller en vinkelsliper. Det er raskest å bruke en kraftig steinkutter, men bruddet blir ikke like rent som når du kutter med en vinkelsliper. Den støver til gjengjeld mye.

Herregårdsstein i buer

Herregårdsstein kan ikke bare brukes som belegning, men også til å bygge i høyden med, for eksempel til et høybed. Og det trenger ikke alltid å være vinkelrett – du kan også bygge “rundt” med steinene. Her viser vi hvordan du kan bygge et buet høybed av store betongblokker, som samtidig fungerer som levegg. Når du bygger i høyden med steinene, er det viktig at den første rekken stein ligger helt vannrett, så muren får loddrette sider. Her bruker vi firkantede steiner, der du får den buede formen ved å legge steinene tett sammen på den innerste delen av fugen, og med litt større avstand på den ytterste delen.

Liming av herregårdsstein

Hvis du bygger i høyden med mindre steiner – for eksempel kantblokker – eller bygger med enda større blokker og setter dem på høykant, er det nødvendig å lime steinene, slik at muren kan tåle presset fra jorden på baksiden. Bruk et sementlim som tåler frost. Sementlimet skal legges på i både de loddrette og vannrette fugene. Legg først store kladder på steinene, og glatt dem ut etterpå. Limingen gjør muren tettere, så husk å lage drenering i bunnen, slik at vannet kan renne vekk.

LES OGSÅ: Finn tips og inspirasjon til hvilken belegning du skal velge.

Herregårdsstein til trapp

Hvis du skal bygge en trapp, er herregårdsstein et opplagt valg. Særlig de store murblokkene er godt egnet, fordi steinene er tunge og gjør trappen ekstremt solid. Du får sterkest trapp hvis du plasserer de store kantsteinene på høykant, så de fungerer som både stusstrinn og den ytterste delen av grunntrinnet. Hvis du lager plass til en rekke små herregårdsstein mellom de to store rekkene, får trappen en fin dybde, slik at den føles behagelig å gå i. Hele trappen bør settes i betong; det er spesielt viktig ved det første trinnet, der du bør lage en såkalt trekantstøping. Sidene i trappen skal også støpes fast, eller sikres på annet vis, slik at steinene ikke kan skli ut til siden.

Herregårdsstein er en stor familie

Herregårdsstein finnes i flere forskjellige størrelser, former og tykkelser - du kan derfor enkelt finne en som passer prosjektet ditt. Her kan du se et utvalg av sortimentet. Steinene finnes også i forskjellige farger.

Helstein - finnes i to tykkelser (20 x 13,5 x 5/6 cm). Den tynne er typisk til terrasser og hagestier, mens den tykke varianten er til innkjørsler, der belastningen er større.

Halvstein (10 x 13,5 x 6 cm) - brukes for eksempel med helstein i samme tykkelse som legges i halvforband, så du slipper å kutte stein i kantene.

Kvadratstein (13,5 x 13,5 x 6 cm) - brukes for eksempel som variasjon eller for å slippe å kutte stein i kantene.

Kantstein (30 x 13,5 x 13,5 cm) - brukes til å sikre kanter på både innkjørsler og terrasser. Den kan også brukes til å bygge trapper, hagemurer og høybed med.

Murblokk (27 x 20 x 13,5 cm) - brukes til å sikre kanter. Den kan også brukes sikre kanter. Den kan også brukes til å bygge trapper, hagemurer og til å bygge trapper, hagemurer og høybed med. høybed med.

Sirkel - selges som - selges som pakkeløsning med en diameter på 2,3 meter, som gir et areal på 4,15 m2.

Fargen er ikke bare gråmix. Det finnes også rødmix, brunmix og koksmix. Du får også en grå/sort-variant, der lyse og mørke stein blandes på pallen.

Teknikk: Leggeretning

Steinene skal ligge riktig vei

Når du legger herregårdsstein, er det ikke likegyldig hvordan du vender steinene. Spesielt ikke hvis de legges i en innkjørsel, der det kjører tung trafikk. Det er viktig at steinene legges slik at bilene kommer til å kjøre over den “brede”/smale retningen og ikke den “korte”/lange retningen. Da tåler steinene bedre tung belastning, og det reduserer risikoen for at steinene sklir ut til siden. Her viser vi hvordan du legger herregårdsstein diagonalt i en innkjørsel, noe som også blir i den “brede” retningen. Fordelen ved å legge stein diagonalt, er at de kan legges i vilkårlig forband, det vil si at fugene i de enkelte rekkene ikke følger et bestemt mønster. Dermed kan steinene legges veldig raskt.

Spenn ut en snor diagonalt på kantblokkene, slik at steinene ligger skrått i innkjørselen. Legg et par steiner i den første rekken langs snoren og tre steiner til ved siden av den første, slik at du finner ut hvor stor plass fire rekker stein krever. Da finner du et såkalt modulmål, og sikrer at du får samme fugebredde mellom alle steinrekkene.

Flytt snoren når du har lagt fire rekker stein. Snoren skal plasseres i steinenes modulmål, altså med den avstanden fire rekker stein krever, inkludert en fugebredde på 2-5 mm.

Det fuges fortløpende med fugesand når du legger stein på et stort areal som en innkjørsel. Da unngår du at steinene vipper hvis du går på dem. Fortsett med å legge stein på denne måten, til alle hele steiner mellom kantblokkene er lagt.

Til slutt legges stumpene ved kanten. De skal skjæres til. Legg en stein over det hullet som skal fylles ut. Mål opp hvor det skal skjæres. Husk å beregne litt ekstra luft, slik at du kan få steinen lirket på plass. Når alle steinene er lagt, fuges hele belegningen.

Teknikk: Kantsikring

Bruk betong til kantene

Når du lager en belegning med herregårdsstein, er det viktig å sikre kantene, så steinene ikke glir ut til siden. Det kan gjøres på flere måter, for eksempel med store kantblokker som settes i betong. Metoden er godt egnet til en innkjørsel, med tung trafikk. Til en terrasse kan du lage kantsikring med vanlige herregårdsstein, som sikres med en kant av betong.

Betongen skal være så stiv at den ikke flyter ut til siden når du setter kantblokkene i den.

Grav en renne der kantsikringen skal være, og stamp den godt i bunnen så den er kompakt. Det kan du gjøre med en stampestokk. Rennen skal være cirka 10 cm bredere enn kantblokkene på begge sider, så det er plass til betong.

Sett kantblokkene i betong, som fylles i rennen i et 12-15 cm lag. De bankes på plass så de står på linje. Sørg for å banke steinene godt ned, så de får ordentlig tak i betongen.

Sjekk at kantblokkenes modulmål holdes, det vil si at målet på tre kantblokker er det samme hele veien. Da blir kanten jevn med samme fugebredde. Bruk også et vater for å sjekke at kantblokkene står rett.

Legg betong på begge sider av kantblokkene, slik at de holder seg på plass. Betongen skal ikke gå for høyt opp på kanten i den siden som det skal legges stein.

Teknikk: Kutting

En steinkutter er den raskeste måten å kutte steinene på. Den kan leies hos verk-tøyutleiere.

Herregårdsstein kan skjæres til på to forskjellige måter: med en steinkutter eller en vinkelsliper. Det er raskest å bruke en kraftig steinkutter, men bruddet blir ikke like rent som når du kutter med en vinkelsliper. Den støver til gjengjeld mye. Hvis du skal kutte mange steiner, vil du bli glad for en steinkutter. De kan som regel leies hos verktøyutleiere eller i større byggvarehus. Banker du kantene med hammer og meisel etter kuttingen, vil de ligne steinene som er “født” med slåtte kanter. Stein som kuttes, skal ikke bli under 1/3 av en hel stein. Det blir for smått.

Teknikk: Buer

Høybed og levegg i ett

Herregårdsstein kan ikke bare brukes som belegning, men også til å bygge i høyden med, for eksempel til et høybed. Og det trenger ikke alltid å være vinkelrett - du kan også bygge “rundt” med steinene. Her viser vi hvordan du kan bygge et buet høybed av store betongblokker, som samtidig fungerer som levegg.

Når du bygger i høyden med steinene, er det viktig at den første rekken stein ligger helt vannrett, så muren får loddrette sider. Her bruker vi firkantede steiner, der du får den buede formen ved å legge steinene tett sammen på den innerste delen av fugen, og med litt større avstand på den ytterste delen. Du skal holde samme avstand hele veien, så alt blir harmonisk. Sjekk jevnlig underveis at sidene er loddrette.

På innsiden er fugene nesten tette når du bygger buer, mens avstanden på yttersiden er større.

På innsiden er fugene nesten tette når du bygger buer, mens avstanden på yttersiden er større.

Legg første rekke stein etter en strek, som markerer buen bedet skal ha.

Første rekke stein skal stå helt vannrett. Legg eventuelt små strimler av murpapp under steinene, så de ligger vannrett og muren blir loddrett. Avstanden mellom steinene er 2-5 mm der fugen er minst. På yttersiden er den større, fordi muren buer.

Legg de neste rekkene stein når den første er på plass. Steinene legges med halvforband, der den neste rekken forskyves med en halv stein.

Sjekk underveis at muren er loddrett. Sjekk også at de loddrette fugene er plassert over hverandre i hver annen rekke.

Teknikk: Liming

Sementlimet legges først på i store kladder, som etterpå fordeles til en mer jevn masse.

Hvis du bygger i høyden med mindre steiner - for eksempel kantblokker - eller bygger med enda større blokker og setter dem på høykant, er det nødvendig å lime steinene, slik at muren kan tåle presset fra jorden på baksiden. Bruk et sementlim som tåler frost.

Sementlimet skal legges på i både de loddrette og vannrette fugene. Legg først store kladder på steinene, og glatt dem ut etterpå. Limingen gjør muren tettere, så husk å lage drenering i bunnen, slik at vannet kan renne vekk.

Teknikk: konstruksjon solid trapp

Hvis du skal bygge en trapp, er herregårdsstein et opplagt valg. Særlig de store murblokkene er godt egnet, fordi steinene er tunge og gjør trappen ekstremt solid.

Du får sterkest trapp hvis du plasserer de store kantsteinene på høykant, så de fungerer som både stusstrinn og den ytterste delen av grunntrinnet. Hvis du lager plass til en rekke små herregårds-stein mellom de to store rekkene, får trappen en fin dybde, slik at den føles behagelig å gå i.

Hele trappen bør settes i betong; det er spesielt viktig ved det første trinnet, der du bør lage en såkalt trekantstøping. Sidene i trappen skal også støpes fast, eller sikres på annet vis, slik at steinene ikke kan skli ut til siden.

Første stusstrinn støpes fast. Plasser kantblokker på høykant, og lag en såkalt trekantstøping med jordfuktig betong. Støpen skal være 15 x 15 cm.

Neste stusstrinn settes fast i betong. Bank steinen ned. Sjekk at de store steinene har samme høyde, og sjekk at det er plass til en liten stein mellom de store.

Sørg for at det er helling på steinene, så vannet kan renne vekk. Det kan lages ved å legge en penn ytterst på steinen med et vater som er vannrett oppå. Da får du et passe fall på cirka 1 cm.

Plasser en liten stein mellom de to store kantblokkene, så trappen får en god dybde. Sjekk at fugene flukter, og at de er 2-5 mm brede. Ikke bredere enn 5 mm, ellers kan fugesanden renne ut.

Trappen fuges med tørr fugesand. Tett eventuelt loddrette fuger med flislim.

Riktig oppbygging

Det underliggende laget består av et 15 cm bærelag med 10-15 cm jordfuktig betong oppå, som steinene settes ned i. I bunnen er det lagt et dreneringsrør, som ligger i drenerende grus med fiberduk over.

Riktig oppbygging

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Legge belegningsstein