Belegningen

Bordet avslører det: Steinene har satt seg. Etter hvert vil det bare bli verre.

Du har sikkert sett det hundrevis av ganger. Stein eller heller i en innkjørsel ligger gapende skjevt. Årsaken er som regel at underlaget har satt seg, fordi det ikke er laget for å tåle tung trafikk. På mindre belastede steder, kan forklaringen også være at det ikke er tilstrekkelig drenering i underlaget, slik at frost og telehiv har løftet steinene.

Uansett årsak, er det kun en ting å gjøre: Belegningen skal rettes opp, før skjevhetene blir enda verre. Stein eller heller skal løftes opp, og bunnen rettes, før de legges tilbake. Steinene skal også legges litt høyere, slik at du kan stampe dem godt ned i sanden.

Oppgaven er enkel og raskt unnagjort, hvis du lager deg et lite hjelpeverktøy. Det består av et bord du skjærer til, slik at det kan føres frem og tilbake i hullet mens du trekker av sanden i riktig høyde.

Derfor har det gått galt

  • Dårlig underlag. Underlaget skal være stabilt, veldrenert og passe til den typen trafikk som belegningen vil bli utsatt for. Er underlaget for eksempel ikke komprimert hardt nok, vil det sette seg når belegningen belastes. Dermed vil steinene ligge ujevnt.

  • Tung trafikk. Den vanligste feilen i innkjørsler, er at underlaget ikke er sterkt nok til å tåle trykket fra tung trafikk. Der hjulene oftest kjører over steinene, svikter underlaget, med en ujevn belegning som resultat.

LES OGSÅ: <a href=\"http://gjoerdetselv.com/steinlegger/belegning-slik-legger-du-en-fast-bunn/\"> Slik legger du en fast bunn under belegningen

SLIK GJØR DU
Steinene der belegningen buler, løftes opp.
Den første er alltid vanskelig å få opp, men bruker du to gamle skrutrekkere, kan du lirke den opp rolig og forsiktig. Det kan være litt vanskelig, så smør deg med tålmodighet.
Fyll litt ekstra sand i hullet.
Her bruker vi settesand (0-8 mm). Stamp sanden litt med spaden eller en stampestokk. Da er du sikker på at det ikke synker for mye.
Settesanden rettes opp,
slik at den ligger i plan, 5-8 mm høyere enn undersiden av de andre steinene. Det gjør du ved å lage et bord med hakk i begge sider, så det passer i dybden når du trekker det over steinene på begge sider av hullet.
Steinene legges tilbake.
De blir liggende litt høyere enn steinene rundt dem.
VIKTIG: Steinene børstes først rene for sand og grus, slik at du kan legge dem helt tett, og helt ned på den nye bunnen.
Steinene stampes ned i plan med den øvrige belegningen.
Legg et bord mellom, og dunk med en stor hammer eller en stampestokk, til de nylagte steinene ligger i høyde med steinene rundt dem.
Frisk fugesand feies ned i fugene,
gjerne over flere dager, slik at kornene blir bundet tett sammen. Det gjør at vannet renner av belegningen. Den vil dermed ikke sette seg igjen, og ugress har vanskelig for å slå rot.