Innred gårdsplassen med fargede stein og heller

Med stein og heller i flere farger, kan du lage små, hyggelige rom og spennende mønstre på terrassen eller gårdsplassen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
350 kr/per m²

Intro

Det er veldig praktisk å ha en terrasse av stein. Men ofte blir det litt kjedelig, spesielt når vi legger stein og heller på store arealer, og alt ender som store grå flater. Her gjør vi derfor noe annet: Vi innreder med fargede stein og heller mellom de grå steinene.

Vi skaper små rom, eller plasser, om du vil, og en buet sti som bryter både farge- og form messig i forhold til de mange grå steinene vi legger på de store flatene. For å bryte ytterligere med de mange rette linjene, legger vi de grå steinene diagonalt.

I denne artikkelen arbeider vi med en ramme, en buet sti, et “teppe” til hyggekroken på gårdsplassen og den diagonale belegningen mellom alt sammen. Du vil neppe kopiere alt vi gjør her, men du kan fritt plukke og la deg inspirere av de enkelte elementene.

For å gjøre det hele litt mer oversiktlig, presenterer vi hvert element for seg. I realiteten skal rammen, stien, teppet og den diagonale belegningen legges fortløpende.

Før du kan begynne, skal du selvsagt ha rettet opp og lagt flere lag grus med riktig helling. Dette kan du lese mer om på hjemmesiden vår: www.gjoerdetselv.com.

Veiledning

01
Rammen 4 Trinn

Uansett om du vil ha én eller flere fargede heller i belegningen, er det en god idé å begynne med rammen rundt.

Da kan du få lagt den nøyaktig og i den formen du ønsker. I tillegg hjelper den deg å styre steinene du fyller ut med, når du skal lage resten av belegningen.

1

Følg snoren. Vi trekker en snor, så vi kan følge den retningen vi har bestemt. Her består kanten av to rekker grå, kvadratiske steiner.

2

Legg steinene i halvforband. De er altså forskjøvet en halv stein, slik at de “holder på hverandre”.

3

Lag én rekke rundt hindringer. Her møter kanten et bed. For effektens skyld, stopper vi den ene rekken med stein, og nøyer oss med å la kun den andre fortsette videre rundt bedet.

4

Frie kanter sikres mot utglidning. Langs de frie kantene legger vi derfor en liten voll av tørrbetong (1 del sement og 4 deler settesand) godt opp på siden av steinene og trykker den godt til.

02
Gangstien 7 Trinn

Den buede gangstien tilfører et spesielt element til gårdplassen. Den har en annen farge enn de fleste av steinene i belegningen. Produsenten kaller den “Gyldenmix”. Den består av kvadratiske stein, som rammen rundt.

For å kunne styre buen, setter vi fast et patentbånd til et sentrum, slik at buen får den radiusen vi ønsker. Patentbåndet er deretter med på å styre retningen på steinene mens de blir lagt.

De gyldne steinene i stien rammer vi inn med to rekker grå stein, slik at stien får sin egen ramme. Og igjen er det rammen vi begynner med å legge.

1

Styr buen med patentbånd. Vi har satt fast et langt stykke patentbånd med en skrue i et sentrum, slik at vi kan lage buen. Husk å holde båndet stramt.

2

Styr kantene. For å sikre at kanten på steinene flukter, har vi markert kanten på den første steinen med en tusj. De følgende steinene skal treffe samme merke.

3

Den siste delen rettes inn. Slutten på den buede steien skal treffe inngangen i hekken. Her retter vi den derfor inn etter en rettholt. Du kan også bruke et langt, rett bord.

4

Legg de gyldne steinene. Rekkene med de gyldne steinene legges med halvsteins forband mot den grå rammen. Igjen styrer patentbåndet retningen.

5

Rett inn med halve stein. Den buede belegningen gjør at fugene forskyver seg hele tiden. Det skal ikke ligge to skjøter overfor hverandre. Underveis retter vi derfor opp med halve stein.

6

Legg flere rekker om gangen. Du kan anlegge stien fortløpende, i full bredde. Men de innerste rekkene, tettest på den ene kanten, skal hele tiden være foran. Det er de som er styrende.

7

Legg den andre kanten. Stien avsluttes med enda en grå ramme, som støter inn mot de øvrige steinene.

03
Teppet 5 Trinn

Hellene kan legges i mange kombinasjoner.

Midt på gårdsplassen vil vi ha et “teppe”, som bryter den grå belegningen og alle de kvadratiske steinene. Teppet skal være gårdsplassens hyggekrok, der hagebordet og stolene skal stå.

Vi har valgt noen spesielle betongheller i en miks av forskjellige gulnyanser. Den fargede overflaten matcher de gyldne fargene på den buede gangstien.

Vi kjøpte heller i forskjellige størrelser, for å lage litt ekstra liv i belegningen.

Igjen velger vi en ramme av grå stein rundt, slik at vi har en ramme å jobbe i. Først legger vi to av sidene vinkelrett på hverandre, deretter hellene og til slutt de to resterende sidene på rammen.

1

Lag en prøveopplegging. Med de forskjellige størrelsene, er det et hav av kombinasjonsmuligheter. Prøv deg fram ved å legge dem på et plant underlag.

2

Legg to sider av rammen. Igjen har vi valgt en grå ramme rundt teppet, som vi legger opp som det første vi gjør.

3

Sørg for at hjørnet blir vinkelrett. Her bruker vi en stor byggvinkel. Alternativt kan du bruke 3:4:5-prinsippet. Les mer på www.gjoerdetselv.com.

4

Legg teppet fra hjørnet. Du kan enten velge et leggesystem i fast mønster, eller med vilje la det være helt tilfeldig. Det siste krever litt flere heller for å få mønsteret til å gå opp.

5

Legg de siste kantene. Til slutt legger vi de to siste sidene på rammen.

TIPS: Skal en side i rammen forlenges eller være kortere, kan du kutte en stein.

04
Diagonale stein 7 Trinn

Det fargede teppet rammer inn hyggekroken og skaper et rom hvor hagebordet kan stå.

Nå er det tid for å fylle ut alle “hullene” innenfor rammen. Det gjør vi med rektangulære belegningsstein.

Men for å bryte linjene velger vi å legge steinene diagonalt i forhold til rammen og teppet.

Her skal den store byggvinkelen igjen i bruk for å finne 45°. Alternativet er igjen Pythagoras’ 3:4:5-prinsipp, som du kan lese om på hjemmesiden vår.

Underveis skal det kuttes eller skjæres til en del stein, så lei deg en fliskutter, eller kjøp eller lei deg en stor vinkelsliper med en kutteskive til stein.

1

Legg de første steinene i riktig vinkel. Vi bruker en stor byggvinkel for å sørge for at steinene ligger i 45° vinkel i forhold til rammen rundt.

2

Legg opp alle hele stein i ett område om gangen. Etterpå kutter du til stein for å fylle ut hullene.

VIKTIG! Du skal holde forbandet og retningen, også når det skaper små hull.

3

Hold kontroll på retningen. Spenn opp en snor, og sørg for at fugene flukter på begge sider av hindringene (her stien). Pass på at fugene den andre retningen flukter i hver annen rekke.

4

Merk opp til hullene. Legg en stein over hullet, og strek opp med linjal og blyant. En liten bit patentbånd holder steinen oppe i den ene enden.

5

Kutt steinene. Du kan bruke en vinkelsliper som her, eller leie en steinkutter som klarer de fleste snitt.

VIKTIG! Spenn fast steinene godt, og bruk briller og hørselvern.

6

Legg på plass steinene. Kontroller det er plass til en fuge (3-5 mm, selv om det kan høres mye ut). Steinene skal altså verken slås eller presses ned i hullet.

7

Legg fugesand mellom steinene. Fei diagonalt på fugeretningen, til fugene er fylt opp. Vibrer over med en platevibrator, fyll i mer sand, og fortsett til alle fugene er helt fylt.

Tidsforbruk

Disse 85 m² tok cirka to uker å legge, inkludert forarbeid og fuging i etterkant.

Pris

Cirka 350 kroner per m²

Vanskelighetsgrad

Det er ikke vanskelig. Men det er mye jobb å legge en så stor belegning. Vær nøye med forarbeidet, da holder belegningen lenge.

Tegning

Ramme

Rammen omkranser hele belegningen. Den består av to rekker med kvadratiske grå steiner, som fortsetter hele veien rundt. Langs ytterkanten er det en god ide å kantsikre med en liten voll av tørrbetong.

Gangstie

Gangstien bryter den grå belegningen, både med form og farge. Den er bygget opp med en rekke kvadratiske, grå steiner på hver side og kvadratiske stein i gyldne nyanser inne i midten.

Teppet på gårdsplassen

Teppet markerer hyggekroken på gårdsplassen. Den består av en ramme av kvadratiske, grå stein, mens selve teppet består av betongheller i gulnyanser. Hellene har mange forskjellige størrelser. De kan legges etter et forutbestemt mønster eller helt tilfeldig.

Diagonal belegning

Den egentlige “hovedbelegningen” består av tradisjonelle rektangulære belegningsstein. Men for å bryte linjene er de lagt diagonalt i forhold til den omgivende rammen. Det krever mange tilpassinger, ikke minst inn mot den buede stien. Du må derfor holde kontroll på retningene med snorer og en byggvinkel underveis, slik at alle de skrå fugene flukter.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel nå

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Legge belegningsstein