Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
Det er en stor og tung jobb å legge stein på en stor gårdsplass som skal ha flere fallretninger, for at vannet skal ledes ordentlig vekk. Men jobben er ikke vanskelig.

Det er en stor og tung jobb å legge stein på en stor gårdsplass som skal ha flere fallretninger, for at vannet skal ledes ordentlig vekk. Men jobben er ikke vanskelig.

Store flater med grå betongstein i et ensformig mønster kan virke kjedelige. Men hvis du legger rekker av brostein mellom dem, blir flaten mer spennende å se på. Brosteinene har forskjellige farger og størrelser, som bryter den grå flaten.

Enda flottere blir det hvis belegningen har frodige grønne bed – gjerne med jernkanter, som står flott til både grå betong og brosteinenes naturlige farger.

Det er en stor jobb å legge en stor belegning som her, så det har vært nødvendig å leie maskiner til det tunge arbeidet – både til all den jorden som først skal fjernes for å kunne bygge opp det nye underlaget, og til å fordele all grusen og legge de store, tunge 50 x 50 cm betonghellene.

LES OGSÅ: Her finner du veiledning og inspirasjon til innkjørselen din.

Last ned gjør det selv-veiledningen

I denne gjør det selv-veiledningen finner du masser av inspirasjon til en ny belegning. Det er et stort og tungt prosjekt å legge stein på en stor gårdsplass med flere fallretninger, for at vannet skal ledes effektivt vekk. Men det er ikke vanskelig. Vi viser hvordan du:

  • lager et solid underlag under den nye belegningen
  • legger de store betonghellene
  • legger brostein i mellomrommene
  • leder vekk vannet med drensrenner
  • lager bed med jernkanter

God fornøyelse!