Fiks fordypninger i belegningen

Er det fordypninger eller kjørespor i belegningen? Her kan du se hvordan du løser problemet. Teknikken er den samme, uansett om det gjelder store heller eller små betongstein.

I første omgang oppdages fordypninger ved at det samler seg vann i små pytter. Med et vater kan du finne nøyaktig omfang på fordypningen.

Små fordypninger i en belegning vokser seg bare større med tiden.

Regnvannet siver ned gjennom fugene og svekker bærelaget under. Så jo før du får rettet opp belegningen, desto mindre blir jobben.

Med små forskjeller, er teknikken den samme, uansett om det gjelder små betongstein eller store heller.

Mulige årsaker

Kjørespor i belegningen skyldes for tung trafikk i forhold til bærelagets oppbygging. Problemet kommer du kun til livs ved å fjerne belegningen og bygge opp et nytt bærelag som er minst 15 cm tykt.

Setter steinene seg i ett område, kan det være flere årsaker. Er fugene dårlig fylt, siver regnvann ned og mykner opp de underliggende lagene. Er ikke lagene komprimert godt nok, eller moldjorden ikke er skikkelig fjernet, setter bærelaget seg ved belastning.

Er avrettingslaget for tykt – generelt eller enkelte steder – vil belegningen også synke med tiden. 2-4 cm tykkelse er riktig.

Belegning med små betongstein

1. Først merkes omrisset til fordypningen opp med et kritt, som kan vaskes av igjen. Bruk et vater til å bestemme omfanget på fordypningen, og merk heller opp for mye enn for lite.

2. Når det nødvendige antallet stein er plukket opp, fjernes settelaget ned til bærelaget. Det er lett å se forskjell, da bærelaget har større stein. Bærelaget rettes opp og stampes.

3. Fyll på settesand igjen, og rett opp med et hjelpebord (se nedenfor). Bordet sørger for at sanden går 15-20 mm opp på den eksisterende belegningen. Da passer høyden når belegningen er vibrert.

4. Steinene renses for gammel fugesand og legges på plass. Husk å vende riktig side opp, så reparasjonen ikke synes. Husk 2-5 mm luft mellom steinene, så fugesanden får plass.

5. Fei godt med fugesand ned i fugene med en stiv kost. Til slutt vibreres steinene ned i nivå med de omkringliggende med en platevibrator. Fei etter med mer fugesand.

Smart hjelpeverktøy til avretting av settesand

Til avretting av settesanden/avrettingslaget får du bruk for et hjemmelaget hjelpeverktøy av en plankebit. Bordet skal passe ned i det avdekkede hullet, og ha et hakk i begge ender. Hakket skal være 15-20 mm mindre enn tykkelsen på belegningssteinene.

Steinene kommer da til å ligge med en overhøyde på 15-20 mm. Men etter komprimering, vil de ligge i nivå med de øvrige steinene.

Redaksjonen anbefaler: Få gatas flotteste innkjørsel

Belegning med store heller

1. Når store heller skal fjernes, renses fugen først for fugemateriale med en fugerenser. Da blir det plass til å lirke ned et brekkjern. Lås hellen med en kile, og hev den litt om gangen.

2. Når hellen er lirket opp, skal kantene rengjøres. Kantene på både hellen som er tatt opp, og kantene på de som ligger igjen skal renses for fugemateriale og skitt.

3. Settesand fylles i hullet. Støt den godt sammen med en stampestokk, og rett den opp med et hjelpeverktøy (se egen boks). Er sanden veldig tørr, kan den med fordel vannes først.

4. Når settesanden er helt plan og fast, kan hellen lempes forsiktig ned i hullet igjen. Pass godt på fingrene!

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Legge belegningsstein