AVSLØRING: I første omgang oppdages fordypninger ved at det samler seg vann i små pytter. Med et vater kan du finne nøyaktig omfang på fordypningen.

AVSLØRING: I første omgang oppdages fordypninger ved at det samler seg vann i små pytter. Med et vater kan du finne nøyaktig omfang på fordypningen.

Smart hjelpeverktøy til avretting av settesand

Til avretting av settesanden/avrettingslaget får du bruk for et hjemmelaget hjelpeverktøy av en plankebit. Bordet skal passe ned i det avdekkede hullet, og ha et hakk i begge ender. Hakket skal være 15-20 mm mindre enn tykkelsen på belegningssteinene.

Steinene kommer da til å ligge med en overhøyde på 15-20 mm. Men etter komprimering, vil de ligge i nivå med de øvrige steinene.

Redaksjonen anbefaler: Få gatas flotteste innkjørsel

TIPS: Platevibrator

For å oppnå optimal styrke på belegningen, skal stein og fugesand vibreres på plass til slutt. Til belegningsstein skal du bruke en modell på minst 180 kg med en maksimal slagkraft på 200 kN/m² og en frekvens på 90 Hz. Til store heller skal platevibratoren være mindre kraftig: maks. 90 kg med en slagkraft på maks. 70 kN/m².

Mulige årsaker

Kjørespor i belegningen skyldes for tung trafikk i forhold til bærelagets oppbygging. Problemet kommer du kun til livs ved å fjerne belegningen og bygge opp et nytt bærelag som er minst 15 cm tykt.

Setter steinene seg i ett område, kan det være flere årsaker. Er fugene dårlig fylt, siver regnvann ned og mykner opp de underliggende lagene. Er ikke lagene komprimert godt nok, eller moldjorden ikke er skikkelig fjernet, setter bærelaget seg ved belastning.

Er avrettingslaget for tykt – generelt eller enkelte steder – vil belegningen også synke med tiden. 2-4 cm tykkelse er riktig.