Før du legger den første steinen, bør du kjenne til hvordan grunnen som ligger rundt belegningen er. Er det morenegrunn, eller en annen godt drenert grunn, som gjør at regnvannet forsvinner raskt, er kravene til en solid bunn under belegningen mindre. En annen viktig faktor er om belegningen skal kunne tåle tung trafikk. Skal du bare gå eller kjøre med trillebår på steinhellene, er kravene til oppbyggingen av bunnen mindre enn om belegningen skal tåle vekten av en bil.