Solid bunn under steinene

Både når det gjelder en innkjørsel, en terrasse og en hagesti, skal underlaget være stabilt og kunne tåle den belastningen det utsettes for. Her kan du se hvordan du fikser oppbyggingen.

Før du legger den første steinen, bør du kjenne til hvordan grunnen som ligger rundt belegningen er.

Er det morenegrunn, eller en annen godt drenert grunn, som gjør at regnvannet forsvinner raskt, er kravene til en solid bunn under belegningen mindre.

En annen viktig faktor er om belegningen skal kunne tåle tung trafikk. Skal du bare gå eller kjøre med trillebår på steinhellene, er kravene til oppbyggingen av bunnen mindre enn om belegningen skal tåle vekten av en bil.

Når du graver ut til en belegning, skal du, så sant det er mulig, fjerne det øverste jordsmonnet, altså det porøse jordlaget med røtter. Du skal ned til den tunge, lysebrune råjorden.

Noen steder er dette jordsmonnet så tykt, at det ikke er å anbefale at du graver det vekk. Da må du i stedet kompensere ved å stampe jorden godt, og eventuelt legge et sandlag i bunnen.

Tråkkestein

Tråkkestein, på for eksempel en gressplen, ligger mer stabilt hvis du legger dem på et underlag av settesand 0/8.

Har du noen småstein, kan du legge dem i bunnen. Dette gir god drenering.

Laget bør være cirka 10 cm tykt og stampes sammen før steinene legges.

Innkjørsler

Skal innkjørselen tåle tung trafikk, er du nødt til å bygge bunnen like solid som anleggsgartnerne gjør det.

Du skal grave ut til du kommer ned til råjorden, som pakkes med vibrator.

Bunnsikringslaget legges på og vibreres i flere omganger, før stabil grusen legges på og vibreres. Til slutt kan du fordele laget med settesand.

Terrasser

Hageganger og terrasser utsettes normalt ikke for tung trafikk. Derfor er kravene til underlaget ikke så store som til innkjørsler.

En bunn av 10-20 cm stabilgrus og 2-4 cm settesand vil normalt gi et stabilt underlag, hvis grunnen er veldrenert. Når du har gravd ut, pakkes jorden med en platevibrator.

Legg eventuelt sand eller stein i bunnen, hvis du ikke har gravd deg helt ned til laget med råjord. Stabilgrusen legges på og vibreres, før du fordeler settesanden.

Kantsikring

På hageganger, terrasser og i innkjørsler er det viktig å sikre kantene med betong, ellers vil de ytterste steinene skli ut.

Det beste er å bygge kantene før du legger steinene.

Kantsteinene kan legges i jordfuktig betong, eller du kan lage en kant av jordfuktig betong langs den ytterste kanten av den ytterste steinen.

Trekk etter to jernrør

Det er enklest å få en helt jevn overf ate på settesanden hvis du har to lange og helt rette jernrør du kan trekke av sanden etter. Sanden trekkes av med en rettholt som dras over de to jernrørene.

Klipp eller skjær steinene

Når du kutter stein på mål med en vinkelsliper, får steinen en helt rett og skarp kant. Kutter du steinen med en steinkutter, blir kanten mer ujevn. Vil du ha en ujevn kant, selv om steinen er skåret med vinkelsliper, kan du slå kanten ru med en hammer eller en liten slegge.

Husk fall på belegningen

Når du lager en steinbelegning, må du samtidig bestemme hvilken vei vannet skal renne av belegningen. Langs en husvegg bør du ha fall vekk fra huset på minst 2 cm per meter. Andre steder klarer du deg med 1 cm per meter.

Bruk en platevibrator

Platevibratoren skal i bruk to ganger når du legger stein. Når grusen vibreres, og når steinene er lagt. Til å vibrere grusen trenger du en tung platevibrator. Vibrer 3-4 ganger for hver 10 cm grus. Når steinene er lagt, skal det fylles sand i fugene. Vibratoren sørger for at steinene vibreres ned i settesanden, som samtidig fyller sand i fugene nedenfra. Bruk tørr fugesand, det er enklest å få ned i fugene. Fjern det overskytende til slutt.

Byggavfall drenerer godt

Hvis du fjerner en gammel steinbelegning, kan du noen ganger oppdage at det ligger bygg avfall, stein, slagg, knust glass og potteskår under steinene. Tidligere ble disse formene for avfall brukt til et drenerende lag under grusen. Og det virker! Så har du litt byggeavfall som egner seg, kan du bruke det. Knus det, og legg det som et underste lag under belegningen. Dette reduserer også risikoen for at belegningen får telehiv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Legge belegningsstein