Duellen: Kalk eller gips?

Skal du velge kalk eller gips når veggen skal pusses?

Et pusslag med kalkmørtel er både sterkt og vanntett, og kan brukes både inne og ute.

Kalkmørtel - krever et godt håndlag

Kalkmørtel er det tradisjonelle valget, blant annet fordi jordgrunnen vår er fylt med de materialene som inngår i fremstillingen av kalkmørtel. Det er både sterkt og rimelig.

Kalkmørtel er en sterk, billig og lett tilgjengelig mørtel, som har vært brukt på våre breddegrader i generasjoner. Kalkmørtel iblandet sement er fortsatt den mest vanlige mørtelen, både til ute- og innendørs bruk.
Det er den lette tilgangen til kalk, eller kritt fra undergrunnen som har skapt en tradisjon for å bruke kalkmørtel, som tåler det fuktige nordiske klimaet.

Ekte kalk mørtel består av fuktet kalk og vasket sand eller grus. Den ekte mørtelen er diffusjonsåpen - til gjengjeld herder den kun langsomt når den utsettes for atmosfærisk luft.

En gang på 1800-tallet begynte man derfor å tilsette sement i kalkmørtelen for å få den til å herde med vann i stedet for luft. Det går raskere og gjør samtidig mørtelen sterkere. Denne typen mørtel kalles KC-mørtel eller “bastard”-mørtel.
Kalkmørtel kan kjøpes i alle byggvaremarkeder og i trelastbutikken. Vanligvis i poser med 15 liter kalkmørtel i våt tilstand, med fyllmasse av enten vasket sand eller litt grovere grus.

Tilsett kun vann

Før bruk tilsettes litt vann, slik at mørtelen får en kremet konsistens, som akkurat ikke flyter ut. Til vannslamming og helt tynne pusslag, skal mørtelen være mer flytende. Mørtelen kan brukes direkte, eller tilsettes sement i forholdet 1:11, avhengig av formål, underlag og opprinnelig materiale. Underlaget skal være fast, og pusslaget må ha noe å binde seg til. På veggen påføres det vanligvis et grovt lag med sementmørtel blandet i en tynn blanding av sand eller grus, og sement, slik at overflaten blir grov og nuppete. I tak og andre vanskelige underlag kan man sette opp hønsenetting som pussen kan henge i. Mørtelen kan påføres i lag opp til 15-20 mm og glattes ut med et brett med skum eller filt, fuktet med vann. På større områder må du sette opp ledelister til å rette inn pusslaget etter.

Konklusjon

Kalkmørtel er en selvfølge til reparasjoner på vegger som har et kalkbasert pusslag fra før. Utendørs, i kjellere og andre fuktbelastede rom, er kalkmørtel tilsatt sement riktig valg.

Gipsmørtel - lett og rask å bruke

Gipspussen er utbredt og har en lang tradisjon i store deler av verden. Likevel er den relativ ny på markedet her i landet, selv om den har flere fordeler - spesielt for gjør det selv-ere.

Gipspuss hefter på de fleste materialer, og kan påføres i tykke lag i én arbeidsøkt.

Gipsmørtel er enkel å jobbe med, og den kan også påføres i tykke lag om gangen uten at det blir sprekker. Selv om produktet er ganske nytt her hjemme, vil det på grunn av de mange fordelene raskt gjøre det til gjør det selvfolkets foretrukne mørtel innendørs. Gips finnes i store mengder i grunnen, spesielt rundt Middelhavet. Gips en oppsto da tidligere tiders varme havbukter ble fordampet. De første spor av gips i byggverk kan spores helt tilbake til byggingen av Kheopspyramiden i Egypt for cirka 4500 år siden. Likevel er gips relativt nytt som mørtel her i landet.

På samme måte som kalkbasert mørtel, finnes gipsmørtel i forskjellige grovheter. Men i motsetning til kalkmørtel leveres gipsen alltid tørr, fordi vann setter i gang herdingsprosessen.

Lett og fleksibel

De siste årene er det blitt mer vanlig med gipspuss, og gipsbasert mørtel ligger side om side med den tradisjonelle kalkmørtelen i butikkhyllene.

En av de store fordelene med den gipsbaserte mørtelen er at den ikke lager spenninger, og sprekker derfor ikke når den tørker eller herder. Derfor kan den påføres i lag helt opp til 50 mm. Samtidig har gips en god vedheft på mange materialer og egner seg derfor godt på steder der det er forskjellige underlag. Gipsen kan også forsterkes med spesielle nett på vanskelige flater.

Utvendige hjørner er sårbare og må forsterkes med en hjørneskinne av stål.

Når tørrmørtelen er blandet med vann, og rørt ut til en klumpfri, kremet masse, er den lett å håndtere. Den trekkes på underlaget med et stålbrett eller en bred sparkel. På større områder kan det settes opp loddrette ledere, slik at mørtelen kan påføres på samme nivå som kanten med et brett eller en rettholt. Når mørtelen er blitt passe fast, skal det sprøytes litt vann på overflaten, som deretter fordeles jevnt og glattes ut.

Konklusjon

For den utrente murarbeideren er gipsmørtel absolutt å foretrekke på steder der den ferdige pussen ikke utsettes for vann og fuktighet.

    Akkurat nå leser andre ...