Hullplater og hullbånd er både enklere og raskere å bruke enn tradisjonelle bjelkeskjøter. Brukes de riktig, blir sammenføyningen veldig solid.

Hullplater og hullbånd er både enklere og raskere å bruke enn tradisjonelle bjelkeskjøter. Brukes de riktig, blir sammenføyningen veldig solid.

Hvordan brukes hullplater?

Når det gjelder montering av hullplater og andre byggbeslag, så gjelder det å svekke treet så lite som mulig. Derfor skal du unngå å sette skruer for tett på kantene på treet og for tett på andre skruer.

Kravene til antallet skruer er større når hullplaten monteres på langs av årene i treet (i fiberretningen). Her skal skruene sitte tettere på en sidekant enn en endekant, og to skruer skal sitte tettere på tvers av fiberretningen enn på langs.

Nøyaktige avstandskrav avhenger av belastningen. På tegning 1 skjer trekket på tvers av årene i treet, og her skal du ha en avstand på 40 mm til den kanten trekket kommer fra. Er trekket på langs som på tegning 2, trenger du bare å holde 20 mm til sidekanten, men 60 mm til endekanten.

Tegning 1: Her skjer trekket på tvers av årene i treet. Det skal derfor holdes en avstand på 40 mm til sidekanten.

Tegning 1: Her skjer trekket på tvers av årene i treet. Det skal derfor holdes en avstand på 40 mm til sidekanten.

Tegning 2: Her skjer trekket på langs. Det skal derfor holdes en avstand på 20 mm til sidekanten og 60 mm til endekanten.

Tegning 2: Her skjer trekket på langs. Det skal derfor holdes en avstand på 20 mm til sidekanten og 60 mm til endekanten.

Spesielt for hullplater

De fleste hull i byggbeslag er 5 mm, og de passer til 5 mm beslagskruer og 4 mm kamspiker. Både spikeren og skruen har faktisk en 4 mm “kropp”, men skruens tykkelse (5 mm) benevnes etter den korte, tykke halsen.

For å oppnå sterkest mulig sammenføyning med hullplater, anbefaler produsentene at treemnene som skal sammenføyes har den samme bredden, og at du alltid bruker hullplatene parvis – montert på hver sin side av sammenføyningen.

Dimensjoner

Helt klassiske hullplater fås normalt i 1,5 og 2 mm tykkelser. Det finnes et hav av standardstørrelser, så det er alltid mulig å finne en variant som passer til et hvert prosjekt.

  • Bredde: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 220, 240, 260, 280 og 320 mm

  • Lengde: 100, 120, 140, 160, 180, 220, 240, 260, 300, 340, 380, 420 og 500 mm

Vanlige varmforsinkede hullbånd finnes i godstykkelser på 1 og 1,5 mm. Båndene er 20 mm brede og fås typisk i rull på enten 3, 10 eller 25 meter.

Hullplatene blir sterke i par

Hullplatenes styrke ligger i seigheten, ikke i stivheten. Derfor brukes de også best parvis – på begge sider av en sammenføyning.

Prøv å tenke på hullplaten som en seig teip. Hvis du sammenføyer to bjelker med en hullplate på bare én side, kan sammenføyningen gi seg ved trykk og vindpåvirkning. Med en hullplate på begge sider av bjelkene, gir de to beslagene til sammen en stiv sammenføyning, som kan motstå kraftig vridning.

Hullplatene blir sterke i par