Hullplater og hullbånd

Hullplater – eller spikerplater, som er et utbredt navn på det samme – er standardutstyr i en hobbyhåndverkers verktøybeholdning. De fås i utallige størrelser og brukes overalt i konstruksjoner – både utendørs og innendørs.

Hullplater og hullbånd er både enklere og raskere å bruke enn tradisjonelle bjelkeskjøter. Brukes de riktig, blir sammenføyningen veldig solid.

Hullplater og hullbånd er både enklere og raskere å bruke enn tradisjonelle bjelkeskjøter. Brukes de riktig, blir sammenføyningen veldig solid.

HVA BRUKES HULLPLATER OG HULLBÅND TIL?

SAMMENFØYNINGER OG FORSTERKNINGER Hullplater fås i forskjellige tykkelser og størrelser og brukes til å sammenføye to treemner. På fagspråket kalles det gjerne “å laske”. Bruksområdene er nesten uendelige. Hullplater kan også brukes til å forsterke en sammenføyning som vist på bildet.

FORANKRING OG AVSTIVING Hullbåndene er i bunn og grunn hullplater i litt tynnere og mye lenger form. De brukes til å forankre og stive opp trekonstruksjoner. Den mer avanserte utgaven – vindtrekkbåndet – brukes til å avstive og forsterke vegg- og takkonstruksjoner.

Hvordan brukes hullplater?

Når det gjelder montering av hullplater og andre byggbeslag, så gjelder det å svekke treet så lite som mulig. Derfor skal du unngå å sette skruer for tett på kantene på treet og for tett på andre skruer.

Kravene til antallet skruer er større når hullplaten monteres på langs av årene i treet (i fiberretningen). Her skal skruene sitte tettere på en sidekant enn en endekant, og to skruer skal sitte tettere på tvers av fiberretningen enn på langs.

Nøyaktige avstandskrav avhenger av belastningen. På tegning 1 skjer trekket på tvers av årene i treet, og her skal du ha en avstand på 40 mm til den kanten trekket kommer fra. Er trekket på langs som på tegning 2, trenger du bare å holde 20 mm til sidekanten, men 60 mm til endekanten.

Tegning 1: Her skjer trekket på tvers av årene i treet. Det skal derfor holdes en avstand på 40 mm til sidekanten.

Tegning 1: Her skjer trekket på tvers av årene i treet. Det skal derfor holdes en avstand på 40 mm til sidekanten.

Tegning 2: Her skjer trekket på langs. Det skal derfor holdes en avstand på 20 mm til sidekanten og 60 mm til endekanten.

Tegning 2: Her skjer trekket på langs. Det skal derfor holdes en avstand på 20 mm til sidekanten og 60 mm til endekanten.

VARIANTER AV HULLPLATER OG HULLBÅND

HULLPLATE
Et av de mest vanlige beslagene til gjør det selv-bruk. Hullplater fås i utallig forskjellige størrelser og kan brukes til bygging av trekonstruksjoner av enhver art.

REPARASJONSPLATE
Plater med pigger, som brukes til å holde sammen to treemner i en ikke-bærende konstruksjon, eller til å forsterke sprukket tre. Er raskere å bruke enn hullplater, men fås kun i noen få størrelser.

HULLBÅND
Hullbånd brukes til forankring og forsterkning av mindre trekonstruksjoner, som lekehus, huskestativ, carporter og pergolaer. Fås i en varmforsinket og i en syrefast utgave, beregnet til trykkimpregnert tre.

PATENTBÅND
Når det gjelder utseende, er patentbåndet i familie med hullbånd og vindtrekkbånd. Men det er IKKE sterkt nok til avstiving og forankring! Brukes for eksempel til oppheng av rør og mindre hobbyoppgaver.

VINDTREKKBÅND
Vindtrekkbånd brukes til å forankre og avstive tak- og veggkonstruksjoner. Brukes som regel sammen med båndstrammere, slik at monteringen blir solid og båndet kan strammes helt opp.

Spesielt for hullplater

De fleste hull i byggbeslag er 5 mm, og de passer til 5 mm beslagskruer og 4 mm kamspiker. Både spikeren og skruen har faktisk en 4 mm “kropp”, men skruens tykkelse (5 mm) benevnes etter den korte, tykke halsen.

For å oppnå sterkest mulig sammenføyning med hullplater, anbefaler produsentene at treemnene som skal sammenføyes har den samme bredden, og at du alltid bruker hullplatene parvis – montert på hver sin side av sammenføyningen.

Dimensjoner

Helt klassiske hullplater fås normalt i 1,5 og 2 mm tykkelser. Det finnes et hav av standardstørrelser, så det er alltid mulig å finne en variant som passer til et hvert prosjekt.

  • Bredde: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 220, 240, 260, 280 og 320 mm

  • Lengde: 100, 120, 140, 160, 180, 220, 240, 260, 300, 340, 380, 420 og 500 mm

Vanlige varmforsinkede hullbånd finnes i godstykkelser på 1 og 1,5 mm. Båndene er 20 mm brede og fås typisk i rull på enten 3, 10 eller 25 meter.

Hullplatene blir sterke i par

Hullplatenes styrke ligger i seigheten, ikke i stivheten. Derfor brukes de også best parvis – på begge sider av en sammenføyning.

Prøv å tenke på hullplaten som en seig teip. Hvis du sammenføyer to bjelker med en hullplate på bare én side, kan sammenføyningen gi seg ved trykk og vindpåvirkning. Med en hullplate på begge sider av bjelkene, gir de to beslagene til sammen en stiv sammenføyning, som kan motstå kraftig vridning.

    Akkurat nå leser andre ...