Mal gulvet så det holder

Er du lei av gulvmaling som ikke holder? Mal da betonggulvet ditt med verdens mest robuste maling. Epoksy brukes blant annet på bilverksteder og i parkeringshus. Selv om malingen er slitesterk, er den luktfri, vannoppløselig og uten giftige løsemidler.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1-2 dager
Pris
100 kr/m2

Med epoksymaling på gulvet får du en ekstremt slitesterk overflate, som også kan tåle de fleste kjemikalier.

Intro

Et betonggulv kan males med olje- eller akrylmaling, der løsemiddelet er henholdsvis whitespirit eller vann. Felles for dem begge, er at de sjelden holder særlig lenge. Særlig på utsatte steder, der vi ofte ferdes med sko på, blir malingen raskt slitt av igjen. Resultatet er at rommet jevnlig må tømmes, slik at gulvet kan males igjen. Dette problemet finnes det en løsning på: Du kan nemlig male gulvet med epoksymaling.

Verdens sterkeste maling

Epoksy. Ordet leder straks tankene i retning av vernedrakter og faresymboler med dødning-skaller. Men det er faktisk ikke riktig. Sant nok kan epoksy gi overfølsomhet ved kontakt med huden, og du skal bruke beskyttelses briller mens du arbeider med det. Men den epoksymalingen vi bruker her er vannfortynnbar, den er stort sett luktfri, og den inneholder ingen farlige løsemidler.

Likevel er epoksymaling mer slitesterk enn tradisjonell gulvmaling. Faktisk så sterk at epoksy brukes på så slitasjeutsatte steder som bilverksteder og parkeringshus.

Malingen er tokomponent. Det skaper litt ekstra arbeid, fordi du må blande malingen og røre den opp selv. Doseringen skal være så nøyaktig at du får bruk for en skikkelig vekt. Men arbeidet er umaken verdt, for du får et flott, rengjøringsvennlig og meget slitesterkt gulv, som holder i mange år.

Veiledning

01
Bort med sprekker, hull og buler 5 Trinn

Før du kan male, skal gulvet renses. Er det sprekker, buler eller små hull, skal de repareres. Små sprekker og hull kan lappes med kjemisk metall, som kan trekkes på i tynne lag uten å skalle av - i motsetning til en sementbasert reparasjonsbetong, som er nødvendig hvis det er større hull i gulvet.

1

Helt tynne sprekker skjæres i toppen med en vinkelsliper. Det fjerner løst materiale og gjør det enklere å få reparasjonsmassen helt ned i sprekken.

2

Forhøyninger på gulvet slipes ned til gulvet er helt plant. Bruk en vinkelsliper med en diamantkopp på. Skru ned hastigheten - da er det lettere å slipe.

3

Når du er ferdig med å skjære og slipe, støvsuger du de stedene som skal repareres. Sett en børste på støvsugeren, og ”kost” helt rent for støv.

4

Med en sparkel trykkes kjemisk metall ned i alle sprekker. Sørg for at de blir fylt helt ut. Trekk av overskytende masse med kanten av sparkelen.

5

Steder med små hull i betongen sparkles også. Bruk en bredere sparkel. Da er det enklere å trekke på massen i et sammenhengende, glatt lag.

02
Gjør resten av gulvet klart for malingen 4 Trinn

Den tokomponente epoksymalingen har god vedheft hvis underlaget er helt rent. Det sikrer du ved å vaske gulvet med grunnrens. Områder med flekker fra f.eks. olje eller såpe renses ekstra godt.

Er gulvet malt fra før, skal du være nøye med å fjerne all løs maling. Ingen maling hefter bedre enn det underlaget malingen sitter på!

1

Begynn med å fjerne gammel maling, lim, teip og annet, som sitter fast på gulvet. Bruk en sparkel til å skjære og skrape av kladder med.

2

Når reparasjonsmassen er tørr, slipes reparasjonen i plan med gulvet. Tørketiden kan variere fra 10 til 60 minutter, avhengig av temperatur og lagtykkelse.

3

Støvsug hele gulvet grundig. Legg sparkelen i baklommen. Da er du klar til å løsne de siste kladdene på gulvet etterhvert som du støter på dem.

4

Vask gulvet grundig med en blanding av vann og grunnrens. Følg det blandingsforholdet som er anbefalt på emballasjen. Er det flekker av olje eller såpe, vaskes de ekstra grundig.

03
Bland en porsjon epoksymaling 3 Trinn

Malingen består av to komponenter, som skal blandes. Når du har rørt de to delene sammen, begynner malingen å herde. Derfor skal du ikke blande mer maling enn du rekker å bruke på 1,5-2 timer.

Skal du ikke blande en hel porsjon (innholdet av to spann), er det enklest å veie de to komponentene på en kjøkkenvekt i forholdet 7:3. Sørg for å ha et par rene spann klare til å blande i.

1

Før du blander komponentene, skal den harpiks holdige malingen (A) røres gjennom godt. Bruk en blandevisp på en saktekjørende bormaskin.

2

Sett et rent malingsspann på vekten og nullstil vektens skala. Hell i den ønskede mengden av komponent A. I vårt tilfelle er det halvparten (2,1 kilo).

3

Komponent B helles i spannet, til forholdet passer til komponent A (her: 0,9 kilo). Blandingen røres sammen et par minutter. Så er malingen klar til bruk.

04
Mal gulvet og en kant på veggen 5 Trinn

Gulvet males med en rull på et skaft. Det er en fordel å male et lite stykke opp på veggen. Den lille kanten er praktisk når gulvet skal vaskes, i tillegg gir det en pen, listlignende avslutning.

Gulv og kant males samtidig, slik at malingen på kanten ikke rekker å tørke før selve gulvet males. Ved en temperatur på 20 grader er malingen overflatetørr etter et par timer. Full styrke oppnås først etter flere døgn.

1

Første strøk maling kan fortynnes med opp til 10 prosent vann. Da flyter den bedre ut, og får bedre kontakt til underlaget. Samtidig kommer det første strøket maling til å fungere som en primer.

2

Begynn med å male et stykke av kanten. Mal med en rull som passer i ønsket høyde. På den måten kan du male en nøyaktig og rett kant, helt uten å bruke maskeringsteip.

3

Mal bare så mye av kanten at du kan rekke å male gulvet på samme arealet før malingen begynner å tørke. Malingen rulles ut i et jevnt lag. Mal i samme retning over hele gulvet.

4

Har du dekket til med teip, fjernes teipen umiddelbart etter at du har malt. Når malingen først har herdet, er teipen vanskelig å fjerne. Før du maler neste strøk, settes ny maskeringsteip på.

5

Etter minst 15 timer kan du male gulvet igjen. Når gulvmalingen er tørr, kan du rette kantene med veggmaling

TIPS: Skifft til nye ruller. Selv om malingen er vannoppløselig, er det nesten umulig å rense rullene så bra at de blir helt rene.

Materialer

 • 6 kilo epoksymaling (Sikafloor 2530W) - rekker til to strøk på 12 m2
 • Kjemisk metall
 • 2 maleruller, 25 cm med kort og tett hår
 • 2 maleruller, 10 cm filtruller
 • Spann
 • Slipepapir korn 80
 • Maskeringsteip

Spesialverktøy

 • Diamantkopp til vinkelsliper
 • Rulleskaft
 • Sikkerhetsbriller/ansiktsskjerm
 • Godkjente gummihansker
 • Blandevisp til bormaskin
 • Kjøkkenvekt

Tidsforbruk

Et stort kjellerrom kan klares på 1-2 arbeidsdager, men spredd over lenger tid på grunn av tørketidene.

Pris

Cirka 100 kroner per m2 for maling med to strøk. Andre materialer: cirka 300 kroner.

Vanskelighetsgrad

Malingen er ikke vanskelig, men det lønner seg å være nøye med grunnarbeidet.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...