Naturstein: Velg riktig naturstein

Naturstein er det perfekte alternativet for alle som vil ha en flott hagegang eller innkjørsel. Steinene eller hellene har et flott, naturlig fargespill, og de er spesielt godt egnet til ganger, stier og terrasser i hagen. Her viser vi forskjellige typer naturstein, og hvordan du bruker dem.

Naturstein

Naturstein: Brostein legges i et et tykt settelag og bankes deretter på plass.

HVA BRUKES NATURSTEIN TIL?

HAGEGANGER OG INNKJØRSLER
Stein og heller av naturstein gir en flott hagegang eller innkjørsel. Belegningen vil bevare det flotte utseendet i mange tiår, og blir egentlig bare penere med årene.

TERRASSER
Naturstein er vakkert på terrassen. Skal det også være praktisk, velger du stein eller heller med en noenlunde plan overflate. Da står stoler og bord stabilt.

HØYBED OG STØTTEMURER
Høybed og støttemurer lages ofte av naturstein som ikke er bearbeidet – steinene ser ut som om de er hentet rett fra bakken. Det kan gi en meget solid støttemur.

HVORDAN JOBBER DU MED NATURSTEIN?

Når du skal legge naturstein, er fremgangsmåten den samme som når du legger stein og heller av betong. Bunnen skal være plan og solid, før du legger ut settelaget.

Settelaget under vanlige belegningsstein er normalt kun et par centimeter tykt. Under brostein bør det være cirka 10 cm. Det er også vanlig å bruke et jevnere settelag uten finstoff under brostein, f.eks. 2-4, i stedet 0-8.

Skal du dele en naturstein, er det enklest å bruke en vinkelsliper med stor diamantskjæreskive. Det gir et rett snitt.

Hvis du nøyer deg med å skjære et spor i den siden av steinen som skal vende ned, og bruker hammer og meisel til å hugge i sporet, får steinen et mer naturlig utseende på oversiden.

VIKTIG OM NATURSTEIN!

De fleste naturstein har en ujevn overflate. Når du har lagt dem i grus, bør du alltid vibrere dem med en platevibrator, så hagegangen, terrassen eller innkjørselen får en noenlunde plan overflate.

SPESIELT VED NATURSTEIN

Naturstein kan bestilles på nettet eller i et lokalt byggvarehus. Steinene leveres ofte i storsekk eller stablet på pall. Har du en produsent i nærheten, med den steintypen du vil ha, er det gjerne billigst å bestille rett fra dem, men da er leveringen ofte som løst volum på lastebil.

BROSTEIN – SMÅGATESTEIN
Smågatestein brukes ofte i linjer mellom betongstein, men de kan også brukes til hele ganger og stier. Steinene er ofte 9 x 9 x 9 cm. Mindre stein finnes også. De brukes primært til å lukke hull eller lage mønstre. De er typisk 5 x 5 x 5 cm.

BROSTEIN – STORGATESTEIN
Storgatestein kan brukes til å stabilisere kanten på en belegning, men de kan også legges i en hel innkjørsel. Europeiske stein er ofte cirka 15 x 16 x 21 cm. Er steinene importert fra Østen, vil de ofte være cirka 14 x 14 x 20 cm

NATURSTEIN
Naturstein eller rullestein, kjenner vi fra gamle gårdsplasser, der de ofte ble brukt som belegning. Steinenes runde flater gir en ganske ujevn overflate. Steinene finnes i forskjellige sorteringer, og brukes mest som dekor i dag.

BRUDDSTEIN
Bruddstein av for eksempel granitt eller skifer kjenner vi fra gamle, klassiske tørrmurer. I dag bruker vi dem som for eksempel støttemurer i hagen, eller også til hageganger. Steinene kan variere mye i både størrelse og tykkelse.

HELE FLISER
Hele fliser av naturstein kan legges på terrasser, hageganger og – hvis flisene er tykke nok – i innkjørsler. Fliser av granitt eller basalt er mest robuste. Skifer, sandstein, marmor og kvartsitt opptar fukt, så de er det en fordel å impregnere.

SINGEL
Hagesingel fås i flere forskjellige størrelser på steinene, og i forskjellige farger, avhengig av hvilken bergart singelen er utvunnet fra. Singel er for eksempel fin til belegninger som ikke skal holdes snøfrie. Vanlige størrelser er 4-8, 8-11 og 11-16.

ELVESTEIN
Små, runde naturstein, som ofte brukes i innkjørsler og inngangspartier. De kan også brukes i en betongblanding. Vanlige sorteringer på små elvestein er 4-8 mm, 8-16 mm og 16-32 mm.

STEINMEL
Den mest finkornede utgaven av naturstein er steinmel. Det er stein som er knust til små korn på enten 0-2 mm eller 0-4 mm. Steinmel brukes i fuger mellom steiner eller som belegning.

KANT AV NATURSTEIN

Er du glad i naturstein, kan du også få buede eller rette kantstein av granitt. Det finnes for eksempel også brønnlokk, store tråkkestein og kjempestein, som kan holde jorden på plass i et høybed.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Belegningsstein