Stiller man flisene opp mot hverandre med den glaserte kanten ytterst, vil den ene flisen skjule for den andre flisens mindre pene kant og fugen. Med fliser uten en glasert kant kan man lage en annen flott avslutning på hjørnet.

Her brukes en våtskjærer til å lage en 45 graders vinkel på den fliskanten som skal vende ut til hjørnet. Snittet skal ligge 1-2 mm nede på siden under glasurkanten, så det må bare skjæres på baksiden av flisen, ellers risikerer du at det faller av glasurbiter.

Dette gjentas på den flisen som skal sitte på hjørnets andre side.De to flisene kan settes opp mot hverandre, og hjørnet har fått en pen avslutning hvor bare den glaserte siden av flisen kan ses.