Når du setter tapet på veggen, setter du lengdene inn mot hverandre, så tett som mulig. Dette er nødvendig for å få tapetets mønster til å passe mellom lengdene. Glassfilt kan også støtes sammen. Men det krever at du er veldig nøye med å sette opp lengdene helt nøyaktig. Og likevel vil skjøtene nesten alltid bli mer eller mindre synlige. Derfor er løsningen med å sette lengdene inn mot hverandre ikke den du bør velge når du setter opp glassfilt.