Filt med usynlige skjøter

Filt på vegger og tak gir styrke og enfin struktur som minner om en pussetoverflate. Her viser vi deg hvordan duskjøter filten som de professjonelle.Skjøtene blir helt usynlige.

Når du setter tapet på veggen, setter du lengdene inn mot hverandre, så tett som mulig. Dette er nødvendig for å få tapetets mønster til å passe mellom lengdene. Glassfilt kan også støtes sammen. Men det krever at du er veldig nøye med å sette opp lengdene helt nøyaktig. Og likevel vil skjøtene nesten alltid bli mer eller mindre synlige. Derfor er løsningen med å sette lengdene inn mot hverandre ikke den du bør velge når du setter opp glassfilt.

Lag en overlapp og skjær

Glassfilt har en jevn, glatt struktur uten mønster. Derfor har du mulighet til å lette oppsettingen ved å legge lengdene inn over hverandre, og skjære dem sammen. Med et enkelt og ubrutt snitt i overlappingen passer lengdene perfekt sammen, og den ferdigmalte overflaten fremstår helt uten skjøter.

Sett opp filt

1

Sett en blyantstrek for hver lengde. En lengde glassfilt er normalt 100 cm bred, men forskyv streken et par centimeter, slik at du er sikker på å få lim under hele lengden.

2

Lim i et jevnt lag over til streken. Sørg for at det er lim over hele flaten. Det er enklest å legge på limet med en rull. Legg bare på lim til én lengde om gangen, slik at limet ikke tørker før du legger på filten.

3

Sett opp filten, glatt den ut, og trykk den fast i limet med en sparkel. Sparkelen utstyres med et par strimler kraftig teip, slik at sparkelens skarpe hjørner og kanter ikke skader glassfilten.

4

Legg limet til den neste lengden inn over kanten på den forrige. Når du ruller på lim til neste lengde, starter du 2 cm inne på den forrige lengden, og legger litt over den neste streken.

5

Legg neste lengde inn over den forrige. Sørg for at lengdene sitter rett - altså loddrett - fra starten. De to lengdene skal ligge parallelt, cirka 5 cm inn over hverandre hele veien, fra topp til bunn.

6

Trykk filten godt fast i limet, også i overlappet. Trekk filten glatt, og press limet inn i glassfilten med sparkelen. Sørg for at overlappet ligger helt glatt mot veggen.

Skjær sammen

1

Skjær gjennom overlappet med en hobbykniv. Med et friskt blad i hobbykniven, skjæres begge lagene filt med et enkelt, gjennomgående snitt midt i overlappet, uten å løfte kniven underveis.

2

Løft den overliggende lengden forsiktig, og trekk ut den underliggende strimmelen. Pass på at du ikke skader kantene på filten med fingrene.

3

Børst filten på plass med en tapetkost. Trykk etter med sparkelen. De avskjærte skjøtene passer nøyaktig sammen. Når limet er tørt, er filten klar til grunning og etterfølgende maling.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tapet og filt