Glassfilt med perfekt finish

Nøyaktighet og en skarp kniv er nøkkelen til et perfekt resultat når du skal legge glassfilt rundt hindringer. Her kan du se hvordan du kommer deg rundt to varmerør, uten at snittene og skjøtene i filten synes.

1

Legg rikelig med lim på veggen. Bak røret må du bruke en pensel, på større veggflater er det lettest å rulle på limet.

2

Legg glassfilten over rørene, og skjær gjennom filten. Skjær midt på hindringen, her mellom de to rørene.

3

Skjær til glassfilten nederst, der rørene kommer ut av veggen. Skjær helt tett inn mot røret.

4

Skjær et snitt ved rørholderne, slik at filten kan legges rundt og inn mot veggen. Glatt gjerne etter med en plastsparkel.

5

Dytt glassfilten på plass bak rørene, og glatt den til i sammenføyningen.

6

Skjær til filten tett inn mot rørene. Sørg for at knivbladet er friskt og skarpt.

7

Skjær vekk den overskytende filten rundt rørene. Vær nøye, slik at du ikke fjerner for mye.

8

Press filten på plass alle de stedene du har skåret. Tørk vekk overskytende lim før det tørker.

Akkurat nå leser andre ...