Tapetsér tak og vegger

Å kle tak og vegger med henholdsvis glassfilt og glassfibervev (glassfiberstrie) er en enkel gjør det selvoppgave.

Først setter du opp filt på gipsplatene i taket hvis du som her, skal gi både tak og vegger ei ny overflate.

Men det er selvsagt bare lett for den som vet hvordan man gjør det. Her er oppskriften og et par gode tips som også kan brukes av de med litt erfaring.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Få glatte vegger med glassfilt

Først setter du opp filt på gipsplatene i taket hvis du som her, skal gi både tak og vegger ei ny overflate.

Så kommer turen til veggene. De får et lag glassfiberstrie som er litt grovere enn filten i taket.

Filt SKJÆRES sammen

Med nye, sparklede gipsplater i taket er det nesten et trosspørsmål om vi skal kle platene med filt eller ikke. Et argument for er at filt gir en pen overflatestruktur og holder platene sammen slik at det ikke blir sprekker. Argumentet mot er at det er vanskelig å reparere hull på en pen måte dersomt taket er kledd med filt. Faktum er at du godt kan male direkte på gipsplatene - men da skal du være overbevist om at taket vil holde seg i ro, og ikke sprekke i skjøtene som er sparklet.

Filt setter du opp med 5 cm omlegg. Skjær midt i omlegget, fjern overskytende filt, og du har en fin skjøt. Når du velger filt til tak, så bruk ikke den typen som er grunnet på forhånd - den er for stiv å arbeide med.

Først skal gipsplatene grunnes med forankringsgrunning som sikrer at du har lang tid til å arbeide med limet. Smør så på lim i rikelige mengder slik at du er sikker på at filten sitter godt fast over alt.

TIPS! Hvis du grunner før du sparkler, er det enklere å sparkle.

Så skal filten opp. Her er den klippet i baner som passer i lengden, og den settes opp med cirka 5 cm omlegg mellom hver bane. Banene er cirka 2 cm for lange slik at filten når litt ned langs veggene. På den måten kan den grovere stria på veggene skjule overgangen.

Filten dyttes på plass med tapetserkosten etter hvert. Og når banen er satt opp, børster du slik at filten ligger tett mot taket.

Plastsparkelen er praktisk til å glatte filten ut med, både på de plane flatene og i kanter og hjørner der filten skal trykkes fast.

Skjær med en skarp hobbykniv midt i omlegget mellom banene. Du trenger ikke å skjære i helt rett linje, bare du holder kniven vinkelrett. Fjern så de to frittskårne stykkene med filt, glatt etter med plastsparkelen, og vips - du kan ikke se skjøten.

OBS! Skjær bare en gang!

Dette har vi brukt

 • Glassfilt
 • Forankringsgrunning
 • Sparkelmasse
 • Lim

VERKTØY:

 • Malerulll
 • Sparkel
 • Hobbykniv
 • Saks
 • Tapetseringskost
 • Plastsparkel

Strie DYTTES sammen

Glassfiberstrie (også kalt glassvev) fin-nes i mange forskjellige strukturer og mønstre. Det mest vanlige som vi har valgt her, har langs- og tverrgående tråder, loddrett og vannrett. En annen mulighet kunne være fiskebeinsmønster.

Det er avgjort en fordel å kjøpe glassfi-berstrie som er ferdig grunnet. Dette gjør det noe stivere, og slik langt lettere å sette opp på veggen. Altså helt motsatt filten til taket. Da unngår du også å få trukket trådene skjeve fordi stria ikke i samme grad «løses opp» av limet når det er grunnet på forhånd.

Når du setter opp glassfiberstrie, skal banene dyttes sammen - altså settes opp nøyaktig ved siden av hverandre - derfor må du måle opp helt nøyaktig.

Merk opp til banene på veggen hele veien rundt. Banene er vanligvis 1 m brede slik at strekene settes nedover med en meters mellomrom - bortsett fra baner som ender opp ved et hjørne. I hjørnene skal det nemlig være 2 cm omlegg til den ene siden.

Veggene skal ha forankringsgrunning slik at stria sitter skikkelig og gips platene ikke suger alt vannet ut av limet.

Så ruller du på rikelig med lim. Ruller du på for lite, kan stria løsne når det tørker. Dessuten kan da limet tørke før du er klar med neste bane.

Sett opp stria, og børst etter med tapetseringskosten. Etterpå glatter du veggen med plast sparkelen slik at stria sitter helt tett til veggen.

Ved vinduer og andre steder der stria skal skjæres av, kan du med fordel dytte stria inn i hjørnet med en stålsparkel og skjære med en hobbykniv.

Dette har vi brukt

 • Glassfiberstrie
 • Forankringsgrunning
 • Sparkelmasse
 • Lim

VERKTØY:

 • Malerrull
 • Sparkel
 • Plastsparkel
 • Hobbykniv
 • Vater
 • Tapetseringkost
 • Saks

Rundt vinduene kan det være vanskelig, men ...

... slik gjør du når veggene er RETTE:

Sett først opp strie på veggen over vinduet (nr. 1). Mål opp slik at du får et stykke strie som kan dekke både veggen og karmen når det brettes rundt hjørnet. Det lille stykket med glassfiberstrie skal gå et par cm ut over kanten ved vinduet på den loddrette veggen, og 1 cm ned langs den loddrette veggen i selve karmen. I hjørnet på veggen der karmens vannrette og loddrette sider møtes, skal du skjære et lite snitt.

Skjær så til en ny bane strie til (nr. 2) som dekker både veggen ved siden av vinduet og den loddrette siden på karmen når stria bøyes rundt hjørnet. På veggen ved hjørnet oppe, der stria overlapper hverandre, skjærer du midt i omlegget og dytter de to stykkene sammen. I hjørnet som vender innover i karmen skal du klippe over stria. Skjærer du, risikerer du å skjære i begge lag, og det er ikke meningen. Skjøten er penest med et lite omlegg.

**... slik gjør du når veggene er SKJEVE:**

Begynn med å sette opp glassfiberstria i karmen - først oppe (nr. 1) og deretter på siden (nr. 2). Banen oppe skal ha et lite omlegg ned på den loddrette veggen, og begge banene i karmen skal brettes rundt hjørnet slik at det er et lite omlegg ut på veggen.

Sett nå opp strie på veggen. Banen (nr. 3) går bort på den lille veggen over vinduet som det passer med banen. Skjær til en ny bane (nr. 4) som passer til resten av veggen over vinduet. Skjøt banene med omlegg. Skjær et snitt, fjern den overflødige stria, og dytt banene sammen. Til slutt skjærer du vekk den overskytende stria i kanten ved karmen. Det lille omlegget gjør at hjørnet blir

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tapet og filt