Når taket skal skiftes, tenker de færreste på å legge et nytt tak av takspon. De små, smale treplatene har vært brukt som takbelegg i Norge fra 1200-tallet. Men det produseres fortsatt takspon, først og fremst til brukt på historiske bygninger og kirker. Og naturligvis kan de brukes f.eks. på private uthus. Norsk takspon har tradisjonelt vært av eik eller furu, og på stavkirkene var de spisse. I denne artikkelen viser vi en type takspon (dansk) som er tverr i enden. Det er flere fordeler med takspon: Holdbarheten er lang – i gjennomsnitt like lang som tegl, såfremt du velger akasietre, som er en av de mest værbestandige tresortene, ifølge danske fagfolk. Dessuten er akasie-takspon motstandsdyktig overfor brann. I Danmark har de såkalt MK-godkjennelse til klasse T-taktekking. I praksis vil det si at de anses som like brannsikre som tegl. Og så er trespon nokså lette å arbeide med. Det eneste verktøyet du behøver, er tommestokk, sag og skrumaskin eller spikerpistol. Det siste er det letteste, men bruker du skruer i stedet for spiker kan du lettere korrigere eventuelle feilutlegginger. Når du legger taket, må du bare sørge for å skifte mellom de tre forskjellige breddene, som sponene leveres i, slik at skjøtene blir forskjøvet.