Tekk taket med takspon

Takspon, også kalt takstikke og takflis, er en gammel form for taktekking, men ikke i vanlig bruk lenger. Det er synd, mener noen. For de kan ha lang holdbarhet og de har stil. Her viser vi de grunnleggende prinsippene.

Når taket skal skiftes, tenker de færreste på å legge et nytt tak av takspon. De små, smale treplatene har vært brukt som takbelegg i Norge fra 1200-tallet. Men det produseres fortsatt takspon, først og fremst til brukt på historiske bygninger og kirker. Og naturligvis kan de brukes f.eks. på private uthus. Norsk takspon har tradisjonelt vært av eik eller furu, og på stavkirkene var de spisse.

I denne artikkelen viser vi en type takspon (dansk) som er tverr i enden.

Det er flere fordeler med takspon: Holdbarheten er lang – i gjennomsnitt like lang som tegl, såfremt du velger akasietre, som er en av de mest værbestandige tresortene, ifølge danske fagfolk. Dessuten er akasie-takspon motstandsdyktig overfor brann. I Danmark har de såkalt MK-godkjennelse til klasse T-taktekking. I praksis vil det si at de anses som like brannsikre som tegl. Og så er trespon nokså lette å arbeide med.

Det eneste verktøyet du behøver, er tommestokk, sag og skrumaskin eller spikerpistol. Det siste er det letteste, men bruker du skruer i stedet for spiker kan du lettere korrigere eventuelle feilutlegginger. Når du legger taket, må du bare sørge for å skifte mellom de tre forskjellige breddene, som sponene leveres i, slik at skjøtene blir forskjøvet.

Takspon kan brukes som takbelegg både på uthus og i noen tilfeller på helårshus. De kan også brukes på fasaden. Velger du takspon i akasietre, blir taket like holdbart og brannsikkert som et tegltak.

Mønekonstruksjonen består her av to lange bord. Men det kan også la seg gjøre å «flette» taksponene sammen med rette bord over mønet. Det krever likevel litt mer sagarbeid, da sponene skal tilpasses hverandre. Du kan også velge å dekke mønet med plater av sink eller kobber.

Trespon på tak kan ha lang levetid

Trespon er et naturmateriale, slik det vil være små unøyaktigheter og fargeforskjeller i det ferdige taket. De fås i flere tresorter med forskjellig holdbarhet:

  • Akasie: 90-100 år
  • Eik: 70-80 år
  • Lerk: 40-50 år
  • Furu: 30-40 år

Takspon leveres i forskjellige bredder: De som er vist her fås i 75, 100 og 125 mm, men alle i samme lengde. De er 20 mm høye i den ene enden (det er den, som skal vende nedad) og blir så smalere i toppen.

Prisen på takspon varierer fra ca. 300-500 kroner per m², alt etter hvilken tresort du velger. Tresortene med den lengste holdbarheten er de dyreste.

Du forlenger treets levetid ved å behandle taksponene med diffusjonsåpen olje eller tjære. Det anbefales også at du jevnlig vedlikeholder et tak av takspon. Mer info.: Olderøyen Sag, www.spontak.no Materialbanken AS www.materialbanken.no www.starupwood.dk www.trefomidling.no

Monteringen

Takspon monteres på et undertak akkurat som for eksempel et tegltak. I visse tilfeller kan du montere direkte på en eksisterende taktro (altså f.eks. rupanel), hvis det er plant.

Når du skal feste takspon, er den letteste og billigste måten å bruke enten hefteklammer eller spiker, som kan settes i en spikerpistol. Men det er mer besværlig å fjerne dem igjen, hvis du legger sponene galt. Akkurat det går lettere, hvis du bruker skruer. Velger du skruer, skal de være med borespiss og forsenkning. Til akasie- og eiketre er det også viktig å velge rustfri og syrefaste skruer eller klammer (f.eks. syrefaste S-16/A4 klammer). Garvesyren i disse tresortene er nemlig så høy at den tærer på alminnelige spiker og skruer.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Materialer