7 sterke treskjøter

Ofte har du behov for å sette sammen to treemner, og umiddelbart kan det virke som en enkel oppgave, der du enten bare skrur eller bolter sammen emnene. Det kan da i noen tilfeller også være en god løsning, mens det i andre tilfeller kan være en dårlig idé. For ikke å gjøre feil når du setter sammen treemner, er det derfor greit å ha kontroll på hvilke regler som gjelder når stolper, sperrer, tilfarere og annet skal sammenføyes eller forlenges.

Vi viser hvilke prinsipper du skal ha i bakhodet når du lager sammenføyninger eller forlengelser av treemner, slik at du ikke risikerer at det du bygger faller ned rundt deg.

LES OGSÅ: 4 treskjøter enhver kan lage