7 sterke treskjøter

Du kan sammenføye to treemner på mange måter – men ikke alle sammenføyninger er like sterke. Kanskje blir treskjøtene dine til og med så svake at carporten raser sammen, terrassen svikter under deg eller redskapsboden blir skjev. Men det skjer selvfølgelig kun hvis du ikke kjenner de 7 gylne reglene om sterke treskjøter.

Ofte har du behov for å sette sammen to treemner, og umiddelbart kan det virke som en enkel oppgave, der du enten bare skrur eller bolter sammen emnene. Det kan da i noen tilfeller også være en god løsning, mens det i andre tilfeller kan være en dårlig idé. For ikke å gjøre feil når du setter sammen treemner, er det derfor greit å ha kontroll på hvilke regler som gjelder når stolper, sperrer, tilfarere og annet skal sammenføyes eller forlenges.

Vi viser hvilke prinsipper du skal ha i bakhodet når du lager sammenføyninger eller forlengelser av treemner, slik at du ikke risikerer at det du bygger faller ned rundt deg.

LES OGSÅ: 4 treskjøter enhver kan lage

Hakk i hakk holder

Hvis du skal forlenge en bjelke, for eksempel til en svill, så lag sammenføyningen som vist på tegningen. Det er mye mer solid enn bare å skjøte to bjelker ende mot ende med et hullbeslag. Husk å vende sammenføyningen som vist her, slik at den underste, bærende delen er tettest på stolpen. Gjør du det omvendt, får du en svakere konstruksjon.

Husk for øvrig at sammenføyningen ikke skal hvile på stolpen - se også boksen “Skjøten skal ikke hvile”.

Stolpen er sterkest

Skal du bygge en carport, en bod eller noe annet som består av loddrette stol stolper og vannrettliggende sviller, skal du unngå å skru fast svillene til sidene på stolpene. Den sterkeste løsningen er å la svillen hvile oppå stolpene. En skrue har åpenbart en begrenset styrke, mens en 100 mm tykk stolpe, som er solid plantet i bakken, fint kan bære minst et tonn.

Du kan for eksempel lage et snitt i svillen, så den hviler på stolpen samtidig som du kan skru sammen de to emnene med en bolt.

Skrå snitt er bedre enn rette

Hvis du for eksempel bygger en bod og lar to taklekter møtes oppå en sperre, er det naturlig bare å kappe lektene med et rett snitt. Men det skal du ikke gjøre. En skrå sammenføyning gir en større flate og dermed en sterkere skjøt.

Du kan bruke samme prinsipp også i andre sammenhenger, for eksempel når du skjøter fotlister, feielister og lignende.

Bjelker skal hvile

Det er en klassisk feil når det skal legges en bunnsvill på bjelkesko til for eksempel en terrasse: Den innkjøpte bjelken, som skal være bunnsvill, er så lav at den må skrus fast så den svever over bunnen på bjekeskoen, for at flikene ikke skal stikke over den. Men pass på! Det betyr at bjelken henger over bunnen av bjelkeskoen, og det er kun de få centimeterne av treverket over bolten som bærer. Det gir en svak konstruksjon!

Enten må bjelken være høyere, slik at den hviler i bunnen av bjelkeskoen samtidig som en bolt kan sitte på tvers. Eller så kan du velge å klosse opp bjelken, slik at den i realiteten hviler der den skal - i bunnen av bjelkeskoen.

Gjæring er sterkere enn beslag

Når du skal lage en ramme, for eksempel som avslutning på et høybed eller en sandkasse, så dropp hullplatene. Sett i stedet bor bordene eller listene sammen med gjæring, dene altså med 45-graders skjøter. Det gir en sterkere sammenføyning, som ikke vrir seg så lett.

Tre er sterkest på høykant

Hvis du tar en vanlig skolelinjal, kan du enkelt bøye den på den flate delen. Men hvis du snur den på høykant, er saken en helt annen. Husk det når du bygger.

Et bord, en lekt eller en planke er nemlig underlagt de samme fysiske lovene som linjalen: De er sterkest på høykant. Når du legger sperrer på uteboden eller tilfarere under terrassen, skal de altså stå på høykant - ellers bøyer de seg med tiden, og da henger taket, eller terrassen svikter og setter seg.

Skjøten skal ikke hvile

Skjøter du to bjelker som hviler oppå stolper - for eksem eksempel en svill på en carport - skal ikke skjøten legges oppå en stolpe. Det virker ellers logisk, men resultatet er at kun cirka 5 cm av hver bjelke hviler på stolpen, og da er det stor risiko for at bjelken bøyer seg. Sammenføyningen skal i stedet ligge cirka 1/7 ut i mellomrommet mellom to stolper. Her kan du da sette de to bjelkene sammen med et såkalt gerberbeslag eller lage en hakk i hakk-sammen hakk-sammenføyning som vist i boksen “Hakk i hakk holder”.

    Akkurat nå leser andre ...