Bli klokere på konstruksjonsvirke

Når materialer selges som “konstruksjonsvirke”, betyr det at de er styrketestet til å kunne bære mer enn seg selv. De overholder krav til hvor mye materaielene kan holde over et visst spenn, og gir sikkerhet for at en konstruksjon kan bære. Få oversikt over formål og varianter her.

Et tak er tungt. Det stiller store krav til konstruksjonen.

Et tak er tungt. Det stiller store krav til konstruksjonen.

Hva brukes konstruksjonsvirke til?

TAKKONSTRUKSJONER

Materialer som brukes i takkonstruksjoner skal være styrketestet og tåle spenn, takvinkel, snølast m.m. Ved kjøp av ferdige takstoler slipper du mye komplisert utregning.

ETASJESKILLER

Bærende bjelker i for eksempel et etasjeskille skal normalt minst være klassifisert C18. Det er verdifull informasjon hvis du på et senere tidspunkt skal skifte ut en bjelke.

REISVERK

I enkle bygg kan du bruke reisverk med en lav styrkeklasse, mens du i bolighus må bruke minst styrkeklasse C18. I praksis brukes C24 til det meste, ettersom det er standard i byggvarehusene.

Konstruksjonsvirke krever beskyttelse

Konstruksjonsvirke er treverk og skal behandles deretter. Fukt kan få treet til å råtne eller bli angrepet av sopp. Det er faktorer som CE-merking og styrkeklassifisering ikke sikrer mot.

Treet skal ikke være konstant fuktig, og konstruksjonen skal ventileres så effektivt at eventuell fukt forsvinner raskt. Ellers vil treet etter hvert brytes ned og bæreevnen ødelegges, noe som kan være fatalt.

Samtidig skal det sikres at treet bruker lengst mulig tid på å ta fyr ved en brann. Det gjøres blant annet med brannhemmende plater, spesiell maling og fugemasse ved rørgjennomføringer. Fordi treet krever ventilasjon, stilles det også krav til lufteventilene. De skal ikke kunne tillate at en brann sprer seg.

Effektiv ventilering langs takfoten sikrer mot fukt. Steinullen er brannhemmende.

Et lag fibergips på gulvet virker som brannhemmer i etasjeskillet.

Varianter av konstruksjonsvirke

VANLIG KONSTRUKSJONSVIRKE

Treklosser som er limt sammen i forband, slik at blant annet kvister og sprekker unngås. Det øker styrken i forhold til vanlig tre i samme dimensjon. Styrkeklassifiseres også GL24, GL28 m.fl.

LIMTREBJELKER

Treklosser som er limt sammen i forband, slik at blant annet kvister og sprekker unngås. Det øker styrken i forhold til vanlig tre i samme dimensjon. Styrkeklassifiseres også GL24, GL28 m.fl.

CLT-ELEMENTER

Kryssfinér laget av treplater, og treets svar på betongelementer. Elementene veier mye mindre enn betong og er derfor lettere å håndtere. Brukes til vegger, gulv, tak m.m. Klimavennlig.

I-BJELKER

Består av en loddrett trefiberplate mellom to kryssfinérlekter/-lister. Fordelen er høy styrke og en lav vekt i forhold til massive bjelker. Brukes kun med fiberplaten loddrett; ellers forsvinner styrken.

STOLPER/BJELKER

Når en bjelke plasseres loddrett, blir den en stolpe. Og en fullstendig loddrett stolpe kan bære mye mer enn når den ligger vannrett. Derfor er anvendelsen av betydning for hvilken C-klasse som brukes.

DIMENSJONER

Lister, bord, planker, lekter, bjelker og stolper, for å nevne noen navn på trematerialer. Enkelte av navnene er foreldet og stammer fra det man har benyttet de forskjellige dimensjonene til, og det er ikke lett å vite om du skal kjøpe en planke eller et bord når du skal kjøpe trelast. Og hva er egentlig forskjellen på lekter og rekker? Ta det med ro. Selv de lærde strides, og overgangen mellom de forskjellige er flytende. Her viser vi deg noen eksempler, for å rydde litt i begrepene.

DIMENSJONER

    Akkurat nå leser andre ...