Mest materialer for pengene

Skjær dine egne stolper, bord og lister, og få trematerialer i en unik kvalitet - i akkurat den dimensjonen du ønsker. Vi viser deg hvordan du får mest ut av en planke.

Hvis du gjerne vil bygge med best mulige materialer, kan du skjære dem selv. Hvis du legger snittene riktig, så får du materialer som er formstabile og som beveger seg minimalt.

Vi viser hvordan du kan omdanne en kjedelig planke til materialer av høy kvalitet. Trinn for trinn forteller vi hva du skal gjøre for å få mest mulig ut av planken.

Vi viser deg også forskjellen på de forskjellige utskjæringene, og forteller hva hver av dem egner seg best til. I tillegg får du en forståelse av materialet, som du enkelt kan bruke neste gang du skal plukke materialer i byggvarehuset.

Del planken

Vi har fått ni kvalitetsemner ut av én planke. Vi viser hvordan du utnytter planken best mulig.

1

Finn åreretningen. Ved hjelp av en snor eller et målebånd skal du finne ut hvor åreretningen begynner å svinge. Det er der treet i sin tid har endret vekstretning.

2

Kapp planken i lengden der åreretningen endres. Bruk retningen fra målebåndet til å vinkle deg ut fra.

3

Selve kjernen er myk og derfor dårlig å ha i kanten på et bord. Skjær kjernen helt vekk, eller splitt planken minst 2 cm fra kjernen.

4

Plasser planken slik at buen vender ned når den skal skjæres. Da unngår du å klemme sagbladet når du splitter planken.

5

Er det en gjennomgående sprekk i selve kjernen (A), så skal den skjæres helt vekk.

6

Renskjær kanten av planken. Plasser snittet så langt ut som mulig, men fortsatt parallelt med snittene som splitter planken.

7

Noen sprekker kan være dekorative, men hvis du vil fjerne dem, så vent med å gjøre det til du skjærer planken i mindre emner.

8

Overfladiske skrammer forsvinner hvis treet senere skal høvles. Hvis du bare skjærer vekk skaden, risikerer du å gå glipp av godt treverk, som det ikke er noe galt med.

9

Selv om treet ser ut som dette, så er det faktisk en god utskjæring. Kan du leve med sprekken, har du en solid planke.

Kvalitet og kvantitet

Måten stammen skjæres ut på, bestemmer langt på vei kvaliteten på sluttproduktet. Utskjæringen er også avgjørende for hva materialene egner seg til.

Trematerialer beveger seg

Planskårede materialer beveger seg mye mer enn speilskårede. Når et planskåret bord tørker, vil snittflaten tydelig “strekke” seg motsatt av årringenes retning.

Planskåret tre

Et planskåret bord gir seg lett og er mer tilbøyelig til å sprekke. Det betyr dog ikke at det er ubrukelig. Tvert i mot. Planskårede materialer kan brukes innendørs, og som kledning utendørs. Skal det brukes som kledning, skal du huske disse tre tingene: Vend alltid margsiden/kjernen på bordet utover, sørg for at kledningen er ventilert på baksiden og kledningen skal behandles med en diffusjonsåpen trebeskyttelse.

Planskårede materialer er skåret parallelt med årringene i stammen.

Vannet ledes inn i veden, og treet vil krummes motsatt av åreretningen.

Krysskåret tre

Krysskårede materialer er ikke fullt like bra som speilskårede - men det er tett på. Materialene kan vris litt skjevt ved tørking og tilførsel av fukt. Bruksmulighetene er mange. Det er for fin trekvalitet til en simpel forskaling, men det er ikke bra nok til et sydvendt gavlvindu. Alt i mellom egner det seg veldig godt til.

Krysskårede materialer er (nesten) like bra som speilskårede. Her tilstrebes det å skjære på tvers av årringene, samtidig som mest mulig av treet utnyttes.

Her hvor årringene er skrå, kan treet trekkes skjevt ved tørking og fuktpåvirkning.

Speilskåret tre

Et speilskåret bord er vannavvisende, det er hardt og vil sjelden sprekke. Det krymper eller utvider seg ikke særlig mye, og det krever minimalt med overflatebehandling. Speilskårede materialer er ideelle til fremstilling av dører og vinduer, eller som vannbrett eller dekkbord på utsatte steder.

Speilskårede materialer er den mest stabile og motstandsdyktige utskjæringen. Her er snittet konsekvent lagt på tvers av årringene.

Speilskåret tre er veldig formstabilt, fordi årringene går på tvers av treets bredeste del.

    Akkurat nå leser andre ...