Overlegen treskjøt!

Den japanske “sunrise dovetails”-treskjøten ser ut som noe som er på kant med fysikkens lover. Men tro oss; den fungerer. Og du kan lage den selv hjemme. Det krever selvfølgelig en stødig hånd, godt med tålmodighet og et par skarpe stemjern.

Navnet ”sunrise dovetails”, eller “soloppgangs svalehaler” oversatt til norsk, kommer av at tappene ser ut som strålene fra morgensolen.

Navnet ”sunrise dovetails”, eller “soloppgangs svalehaler” oversatt til norsk, kommer av at tappene ser ut som strålene fra morgensolen.

Intro

Vi har tidligere også vist flotte japanske treskjøter som er ekstremt vanskelige å lage, men det blir nok ikke vanskeligere enn dette. ”Sunrise dovetails” er nemlig en tappskjøt med lange og tynne tapper, der samtlige stritter og vrir seg i feil retning.

Det finnes en lang matematisk forklaring på hvordan det kan stemme at sammenføyningen faktisk passer sammen, selv om tappene vrir seg mer og mer utover og er bredere i toppen enn i bunnen.

Og hvis du blir smittet av en gal japansk snekker og vil lage dine egne personlige, avanserte utgaver av ”sunrise dovetails”, kan du raskt og enkelt google deg frem til formelen.

Store tapper og mykt tre

Her har vi redusert matematikken til et minimum, og så lenge du holder deg til å speile tappene nøyaktig fra det ene emnet til det andre, fungerer det.

Når du gir deg i kast med å lage dine første ”sunrise dovetails”, er det en god idé å begynne med så brede tapper som mulig.

Du kan selv bestemme både antallet og bredden på dem, og jo færre det er og jo bredere de er, desto enklere er de å ha med å gjøre.

Det er også en fordel å begynne i en myk tresort, for eksempel furu. Mykt tre er enklere å jobbe med, og tappene kan også vri seg litt mer i mykt enn i hardt tre når du sammenføyer de to emnene.

Sist, men ikke minst, kan det også lønne seg å investere i en såkalt stikkpasser og et strekmål. Riktig god fornøyelse!

Veiledning

01
Tegn opp mønsteret 9 Trinn

Før vi setter i gang med sag og stemjern, gjelder det å tegne opp mønstrene på de to emnene. I dette ek-sempelet er det ene emnet 60 x 20 mm, mens det andre er litt tykkere. Som du kan se her, er forskjellene likegyldig, så lenge du begynner med å markere de to emnenes tykkelse på hverandre.

For å få et nøyaktig resultat, skal du bruke en stikkpasser og risse opp med spissen av en kniv (en blyantspiss blir for tykk og unøyaktig).

1

I dette eksempelet brukes to treemner i I samme bredde (60 mm), men med en liten forskjell i tykkelsen på et par mm (de er 20 og 22 mm tykke).

2

Overfør tykkelsene fra hvert emne til hverandre. Det mest nøyaktige er generelt å risse opp mønsteret med en skarp kniv. Husk at du skal markere hele veien rundt på begge emnene.

3

Finn deretter midten på de to emnene, og marker den vinkelrett gjennom begge emnene med et nøyaktig knivriss.

4

Hold de to emnene sammen, slik at senterlinjene flukter. Marker de første tappenes bredder i midten, bunnen og toppen. Det midterste målet er der tappen er bredest på 5 mm, mens den i bunnen og toppen skal snevre inn til 2,5 mm.

5

Klem emnene sammen i en skrustikke, og la stikkpasseren “spasere” fra den midterste markeringen og ut mot sidene. Når de brede målene er satt, snur du emnene mot hverandre og markerer de smale målene.

6

Begge endestykker er markert med stikkpasseren. For å gjøre det tydeligere, er prikkene i dette eksempelet streket opp med en blyant.

7

Marker tappstørrelsene langs strekmål-risset på de øvrige flatene. Husk at der markeringene er smale i toppen, skal de være brede i bunnen, og motsatt.

8

Forbind markeringene, slik at mønsteret tegnes opp. Her er det brukt en blyant for at du enklere skal se strekene, men du bør bruke en skarp kniv for at resultatet skal bli 100 prosent nøyaktig.

9

Hold de to emnene mot hverandre i den vinkelen de senere skal settes sammen i. Skraver alle felt som skal fjernes, her vist med oransje markeringer.

02
Sag ut, og rens opp med stemjern 4 Trinn

Hvis du ikke syntes det var vanskelig nok å tegne et nøyaktig mønster, så gled deg til neste trinn. Nå skal du nemlig sage ut de skrå tappene og rense dem med et knivskarpt stemjern. Sørg for å sage til “halve knivrisset” - altså halvveis gjennom markeringene. Da blir resultatet nemlig helt perfekt. Her gjelder det å holde tungen rett i munnen!

1

Sørg for å vinkle sagen riktig når du sager ut - følg markeringene på to sider om gangen, og husk å stoppe i god tid.

2

Bruk eventuelt en løvsag til å sage vekk tappene. Med sitt veldig smale blad, kan sagen komme til overalt, også nede i bunnen mellom to tapper.

3

Med et smalt stemjern renser du opp tapphullene. Sørg for at bunnen mellom tappene ender med å bli helt vinkelrett.

4

Så er det tid for en prøvesammensetting! Sjekk om emnene passer sammen, og rens eventuelt opp mer. Får du det til å sitte pent og riktig sammen, har du laget din første ”sunrise dovetails”-treskjøt.

Verktøy

• Stikkpasser
• Skarp kniv
• Strekmål
• Stemjern
• Fintannet japansag
• Løvsag
• Høvel

Vanskelighetsgrad

Dette er et vanskelig snekker­ prosjekt, som krever både tålmodighet og fingerferdighet.

Tegning

Begynn med å tegne opp

De to emnene, bord eller stolper, du velger å bruke, trenger ikke å være i samme tykkelse. I praksis kan du lage en ”sunrise dovetails” sammenføyning mellom en stolpe på 10 x 10 cm og et bord på 5 x 3 cm. Det handler om at du skal begynne med å streke opp det ene emnets tykkelse på det motsatte, og motsatt. Derfra skal du lage den samme opptegningen på begge emnene - men vendt 90 grader i forhold til hverandre (se grafikken under tegningen).

Trikset her er at avstanden mellom de bredeste tappene har det dobbelte målet av de smaleste. Vi tar utgangspunkt i et emne som er 6 x 2 cm.

1. De tre flatene skal vende forskjellig på de to emnene. For enkelhets skyld kaller vi dem flate 1, 2 og 3 og emne 1 og 2.

2. De smale markeringene er halv bredde av de brede, her 2,5 mm.

3. De brede markeringene er 5 mm.

4. Mellomrommene mellom markeringene har samme avstand som tappenes bredder. Her 5 mm.

5. Senterlinjen går gjennom begge emnene. De midterste tappene tegnes nøyaktig midt på senterlinjen.

Det er de oransje områdene som skal fjernes/stemmes vekk på begge emnene.

Begynn med å tegne opp

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...