Reparasjon
Lett
Vanskelig
Reparer en råtten stolpe