Treskjøt til senger – enkel og sterk

Her er treskjøten til deg som skal bygge en solid ramme til en seng, en pergola eller noe annet tungt.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
2000 kroner
Treskjøt til senger

Treskjøt med tårn og tapper er smart til en sengeramme.

Intro

I denne artikkelen kan du lære hvordan du lager en solid treskjøt som holdes sammen av en kombinasjon av tårn- og tapputskjæringer. Sammenføyningen vi viser er laget i 10 x 10 cm limtrestolper, og når den er satt sammen tåler den en stor loddrett belastning.

Selv om den ser avansert ut, er det enkelt å lage treskjøten. Begge utskjæringene kan lages med sag, stemjern og slipepapir. Du kan også gjøre det mer effektivt med elektrisk verktøy, hvis du ønsker det.

Artikkelen består av en trinnserie, som beskriver hvordan du skjærer ut de nødvendige elementene, samt en teknisk tegning av treskjøten og fire profiltegninger av de enkelte elementene.

En treskjøt med tårn og tapper er et godt utgangspunkt for en videre reise inn i de skrue- og beslagløse treskjøtenes univers.

Veiledning

Vi lærer deg å lage sammenføyningen, som vi skal bruke til å bygge en bunnsolid sengeramme. Vi lager rammen i 90 x 90 mm limtrestolper, men sammenføyningen kan også lages i mindre materialer, for eksempel 48 x 48 mm lekter.

Tre elementer gir en skjøt

Du skal bruke tre deler for å lage treskjøten, som består av to vannrettliggende sidestykker (B og C) med tapputskjæringer i endene, samt en loddrettstående stolpe (A) med en tårnutskjæring i toppen.

Utskjæringene passer sammen, slik at de to kroktappene kan sammenføyes inne i tårnutskjæringen, som låser dem sammen under deres egen vekt.

Kroktappene på de to vannrette delene av skjøten låses sammen når de senkes ned i tårnutskjæringen på den loddrette stolpen.

Tårnutskjæringen lages i toppen av hjørnestolpen, og brukes til å sammenføye tapputskjæringene i. De fire tårnene låser fast tappene.

Samme mål på alle utskjæringer

TÅRNUTSKJÆRINGEN SETT OVENFRA. Når tappene legges i tårnutskjæringen, låser de hverandre nedover og til sidene.

TAPPUTSKJÆRINGEN FRA ENDEN. Tapputskjæringene er bare en tredjedel av bredden på stolpen.

TAPPUTSKJÆRINGEN I PROFIL. Tapputskjæringene er laget slik at de passer sammen som to kroker som låser hverandre.

TAPPUTSKJÆRINGEN SETT NEDENFRA. Tapputskjæringen er forsterket i enden med en plugg, som øker trekkstyrken i skjøten.

Slik gjør du

Det er ikke vanskelig å lage en treskjøt med tårn og kroktapper, men det krever presisjon i utførelsen hvis sammenføyningen skal bli stram og lekker.

Det er essensielt at du er nøye når du måler ut til de forskjellige snittene. I tillegg er det viktig at du er tålmodig og bruker en skarp sag og skarpe stemjern.

For å sikre at sammenføyningen blir stram, skal du fortløpende sjekke at du ikke fjerner for mye tre med verktøyet.

1

Skjær ut alle åtte deler (A, B, C). Mål 9 cm inn fra begge ender av sidestykkene (B og C), og slå en strek rundt hele stolpen. Sag deretter 3 cm inn fra to sider, slik at den midterste tredjedelen fortsatt er urørt.

2

Sag ut sidestykkene. I begge ender av alle sidestykker skal det etterlates bare den midterste tredjedelen av stolpen. Det er den delen som skal skjæres ut til en tapp.

3

Mål 9 cm inn fra toppen av stolpestykkene (A), og tegn en strek på alle fire sider. Streken skal være helt rett hele veien rundt, så bruk en vinkel.

4

Del inn toppen av stolpen (A) i ni felter. Feltene skal være like store. Tegn vinkelrette streker fra toppen av stolpene og ned på sidene, til de møter streken 9 cm nede. Sag vekk strekene på toppen og sidene, slik at det står igjen ni små rektangler på toppen av hver stolpe.

5

Bruk et stemjern til å fjerne de fire midterste trestykkene langs kanten av stolpene (A) og trestykket i sentrum.

6

Det er lettest å fjerne litt om gangen. Når du slår inn stemjernet fra toppen, er det enkelt å fjerne mindre fliser om gangen.

7

Forsterk endene på sidestykkene. Når de får en kroktapp, blir enden svakere. Slå derfor inn en 10 mm plugg på 1 cm i enden. Forbor med et 10 mm bor.

8

Sag ut til kroktapper. Sag halvveis (4,5 cm) ned i de smale endene. Lag to sagspor, slik at de deler den smale enden i tre like store stykker. Sag 3 og 6 cm fra enden. Sørg for at sporene er nøyaktige.

9

Fjern treet mellom sagsporene. Du skal bruke et stemjern til jobben. Slå inn stemjernet fra den smale siden, og fjern bare litt om gangen.

10

Slip alle utskjæringer rene. Bruk en 3 cm bred pinne, som du pakker inn i slipepapir.

11

Rens yttersiden med et stemjern. Bruk først et stemjern, og deretter slipepapir, til å glatte overflatene fullstendig.

12

Legg de korte sidestykke (B) i tårnutskjæringene på toppen av stolpene (A). Bruk et stemjern til å rense sammenføyningen, slik at tårn og tapp flukter før du legger i det lange sidestykket (C).

13

Sett elementene sammen. Hvis de passer noenlunde sammen, kan du eventuelt slipe de tre synlige overflatene med slipepapir. Er det større ujevnheter, tas skjøten fra hverandre og justeres med stemjernet.

Materialer

90 x 90 mm limtrestolper

  • 4 stolper (loddrette stykker) à 30 cm (A)
  • 2 sidestykker (vannrette stykker) à 158 cm (B)
  • 2 sidestykker (vannrette stykker) à 218 cm (C)

Tidsforbruk

Tre til fire timer per skjøt.

Pris

Prisen avhenger av hvilke materialer du bruker.

Vanskelighetsgrad

Mestrer du et stemjern, så er denne oppgaven ingen sak.

3D-modell

3D-modell

Montering av sengen

Sengen blir satt sammen med alle de fire treskjøtene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Tårnutskjæringen sett ovenfra

Når tappene legges i tårnutskjæringen, låser de hverandre nedover og til sidene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Tapputskjæringen fra enden

Tapputskjæringene er bare en tredjedel av bredden på stolpen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Tapputskjæringens svake punkt

Tapputskjæringen er forsterket i enden med en treplugg, som øker trekkstyrken i sammenføyningen.

Åpne 3D-modellen

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tre