15 fakta om arker

Arker finnes i et hav av størrelser og utforminger. Arken er ikke bare en del av designet på huset. Den har også en lang rekke praktiske funksjoner. Men det er en stor jobb å etablere en ark. Her er 15 av de viktigste tingene som du skal forholde deg til.

15 fakta om arker

Her får du 15 fakta om arker - fra lover og regler til byggeteknikk.

Hva er fordelene med en ark?

Avhengig av konstruksjonen og størrelsen, vil en ark gi flere kvadratmeter gulvareal. Det vil, sammen med den økte takhøyden, gi en større romfølelse.

Arken bidrar også til utsikt og ikke minst solvarme og lysinnfall.

Arken kan lages med tilgang til en balkong, eller for eksempel som fluktvei, og gi mulighet for god utlufting uten risiko for å få regn inn på gulvet.

I denne gjør det selv veiledningen går vi gjennom 15 viktige ting ved ark - alt fra lover og regler til praktisk byggeteknikk.

Du kan blant annet lese om hvilken type ark du skal velge, om taket ditt kan bære en ark, og du kan også lære de fagutrykkene håndverkerne typisk vil bruke om arkens forskjellige elementer.

1. Må det søkes byggetillatelse?

Uansett størrelse, vil en ny ark normalt bli betegnet som fasadeendring som endrer husets karakter.

Dermed er tiltaket søknadspliktig, og det er nødvendig å søke om tillatelse før du lager hull i taket.

Du skal også sjekke om den lokale reguleringsplanen forbyr eller begrenser byggeplanene dine.

2. De forskjellige elementene på en ark

Her kan du se hvilke deler en ark består av.

 1. Gradrenne
 2. Tak
 3. Møne
 4. Vindski
 5. Speil/speilvindu
 6. Frontvindu
 7. Sidevindu
 8. Hjørnestolpe
 9. Inndekking

3. Hvor kan det lages en ark?

Her bygges det en stor ark i forbindelse med totalrenovering av en loftsetasje.

Du kan bygge en ark på et tak som har stor nok takvinkel og en åpen takkonstruksjon på loftet, samt taksperrer og skråvegger som egner seg til beboelsesrom. En ark kan være en tilføyelse til et allerede eksisterende loftsrom. Den kan også etableres i forbindelse med at du skal innrede og ta i bruk et uutnyttet loftsrom.

Arker kan etableres uavhengig av om du har takstein, platetak eller takbelegg. Er du i tvil om taket og takkonstruksjonen din egner seg for en ark, skal du søke råd hos fagfolk. De kan også forklare deg om muligheter og begrensninger, og eventuelt hva en ark vil koste.

4. Kan jeg bygge arken selv?

Taket er åpent for vær og vind mens arken bygges. Derfor skal jobben helst gå raskt.

Du skal være en både dyktig og erfaren gjør det selv-er, hvis du skal gjøre jobben selv. Men har du godkjenninger på plass, en tegning å jobbe etter og erfaring med takkonstruksjoner, kan du klare mye selv. Du bør dog alliere deg med fagfolk, for eksempel en teknisk byggrådgiver, som kan gi deg råd underveis hvis du blir i tvil.

Husk at det er viktig å planlegge jobben godt, så du vet hva du skal gjøre før du setter i gang. Da unngår du at taket står åpent lenger enn høyst nødvendig. Du kan kanskje også gjøre en avtale med en håndverker om å dele på jobben. For eksempel kan en tømrer lage konstruksjonen og det utvendige. Deretter fikser du det innvendige selv.

5. Hvilken type ark skal jeg velge?

Det er viktig for helheten at arken passer til huset. Den skal være av en type og konstruksjon som passer til byggestil, tak og eksisterende dører og vinduer.

Også farge- og materialvalget skal avstemmes med huset og omgivelsene. Som oftest er det en god idé å få en arkitekt med i planleggingen av et så stort inngrep på huset.

Arkitekten kan bidra med gode ideer og hjelpe med å visualisere og tegne en god løsning til huset ditt.

6. Hva er fordelene med en ark?

Avhengig av konstruksjonen og størrelsen, vil en ark gi flere kvadratmeter gulvareal.

Det vil, sammen med den økte takhøyden, gi en større romfølelse. Arken bidrar også til utsikt og ikke minst solvarme og lysinnfall.

Arken kan lages med tilgang til en balkong, eller for eksempel som fluktvei, og gi mulighet for god utlufting uten risiko for å få regn inn på gulvet.

7. Vil taket mitt tåle en ark?

Takkonstruksjonen skal være sterk, og dimensjonert riktig til både vekten av kledningen du har på taket og eventuell snøvekt om vinteren.

Sperrer og øvrige elementer skal selvfølgelig også være uten skader, råte eller sopp. Er alt dette på plass, vil takkonstruksjonen normalt kunne bære en ark.

Hvis du planlegger en stor eller tung løsning, kan det bli nødvendig å forsterke den eksisterende konstruksjonen når du lager arken.

Hvis du bygger selv og er det minste i tvil, skal du rådføre deg med fagfolk, for eksempel en bygningsingeniør, som kan regne ut hva du kan belaste den eksisterende konstruksjonen med.

8. Fordeler og ulemper med et byggesett?

Slik kan en ark se ut, når den leveres som byggesett. Denne arken leveres med sidevinduer.

Hvis du kjøper en prefabrikert ark, vil firmaet som leverer arken kunne hjelpe deg med oppmåling og rådgiving før du velger løsning. De vil også kunne stå for en større eller mindre del av jobben når arken skal monteres. Noen ganger kan du velge en løsning der du selv klarer deler av jobben. Det kan for eksempel være forberedelse av taket før montering, og den innvendige jobben etter montering. Normalt vil en prefabrikert ark være dyrere enn en som bygges på stedet. Og den ferdige arken krever en takkonstruksjon uten altfor mye skjeve mål, fordi du ikke på samme måte kan ta hensyn til skjeve vinkler og feil du møter underveis, som når du bygger på stedet. Så selv om en ferdig ark høres enklere ut, er det ikke sikkert det er slik.

FORDEL: Med et byggesett, løftes arken opp og monteres på taket, bit for bit. Da kan du kanskje stå for en stor del av jobben selv. Det er enkelt og oversiktlig, og det følger med en grundig veiledning.

ULEMPE: Skjeve vinkler og unøyaktigheter er ofte en del av taket, og det kan være vanskelig å få en ark til å passe når den er laget til rette vinkler og presise mål. Det kan bli behov for tilpassing, og det krever noen ekstra håndverkerferdigheter.

9. Hva er forskjellen på arktypene?

Det er arkens plassering og takets utforming som utgjør den store forskjellen på designet. Ofte vil arkene betegnes med takets type og fasong - ark med saltak, ark med pulttak, valmet ark og ark med buet tak.

Men også plasseringen og størrelsen er med på å navngi typen.

Navn og fasong henger ofte sammen med en tidsalder og en byggestil. Derfor vil det ofte kun være noen typer som passer med stilen til et hus, og derfor i praksis langt færre å velge blant.

Rådfør deg med en arkitekt for å finne riktig type til huset ditt.

10. Må jeg ha stillas for å bygge ark?

Til den delen av jobben som foregår ute på taket, skal du ha et stillas eller en annen godkjent arbeidsplattform, så du ikke kan falle ned.

Har du en håndverker til å utføre den utvendige delen av jobben, vil det være han som sørger for sikkerheten.

11. Hva skjer med gulvet?

Det kan i mange tilfeller være nødvendig å forlenge gulvet ut i arken.

Hvor mye, avhenger av takets helling, hvor på taket (hvor høyt) arken er plassert, hvor høye de eksisterende kneveggene er og om det er “gulv” i kneloftet.

12. Hva med sperrer som er i veien?

Hvis arken skal være bred, vil det i de fleste tilfeller bli nødvendig å gjøre inngrep i minst en av sperrene.

For å beregne hvordan det skal gjøres, og hvordan dette skal avlastes, må du få hjelp fra fagfolk, før du eventuelt gjør jobben selv.

Hvis det begrenser seg til en enkelt sperre, kan det være nok å lage en såkalt utveksling, for å avlaste det som fjernes.

Det er to steder du kan plassere en utveksling. Det beste er å legge utvekslingen inn i trekanten mellom sperren og oversiden av en hanebjelke (A). Hvis dette ikke er mulig, for eksempel i en konstruksjon uten hanebjelker, kan utvekslingen plasseres direkte mellom sperrene (B).

Dreier det seg om inngrep i flere sperrer ved siden av hverandre, eller er det nødvendig å lage ekstra forsterkninger i konstruksjonen, bør du uansett få fagfolk til å gjøre jobben.

13. Kan jeg sette vinduer i sidene?

Her monteres det et vindu i siden på arken.

Det korte svaret er ja. Det er for eksempel vanlig med trekantede vinduer i sidene på arken.

Det kan være en god løsning, hvis du gjerne vil ha et så stort lysinnfall som mulig, og så god utsikt som mulig.

Vinduer i sidene kan også skape et lettere uttrykk på arken, fordi alternativet til moderne 3-lags energiruter er et tykt lag med isoalsjon, som krever tykke sidevegger. Det kan komme til å virke litt voldsomt på en smal, liten arkkonstruksjon.

14. Hva koster det å bygge en ark?

Prisen kommer selvfølgelig helt an på størrelse, type og materialvalg. Som regel er det billigere å bygge en ark på stedet, enn det er å kjøpe et byggesett, særlig hvis du kan stå for en del av jobben, og skal kjøpe alle materialene selv. Nettsiden boligfiks.no har samlet inn en rekke priser, som viser totalkostnaden for bygging av forskjellige arker (inkludert både materialer og arbeid).

Tallene er slik:
BILLIGSTE 90.000 kroner
GJENNOMSNITTSPRIS 130.000 kroner
DYRESTE ARK 250.000 kroner

Kilde: www.boligfiks.no

15. Er det spesielle krav til isolasjon?

Hvis du deler jobben med en tømrer, kan du for eksempel isolere selv.

I utgangspunktet skal arken overholde kravene i byggteknisk forskrift, TEK17.

Kravene er vanskelige å beskrive kort, så for å se detaljer må du lese paragrafene. Kravene er også forskjellige, avhengig av om arken bygges på et eksisterende hus/rom eller er en del av et nytt hus.

I noen tilfeller kan du søke om dispensasjon fra de gjeldende reglene.

Kjøper du en ferdig ark, skal den være energimerket fra leverandøren, slik at du kan se om den overholder de kravene du bygger etter.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Tak