Er asbest i eternittplater farlig?

Dette taket er fra før 1980, og inneholder derfor asbest.

Dette taket er fra før 1980, og inneholder derfor asbest.

Spørsmål:

Bølgeeternittaket mitt er fra 1978, og jeg tror det inneholder asbest. Hvordan skal jeg forholde meg til det?

Svar:

Hvis fibersementtaket ditt er fra før 1980, kanskje så sent som 1985-86, er det stor sannsynlighet for at det er asbest i det. Men et eternittak med asbest er ikke farlig, når det ligger solid på lektene. Det er først når du skal fjerne platene at du skal være påpasselig.

Asbest er kun farlig hvis det for eksempel skjæres i platene, og små asbestfibre spres i luften. Det samme gjelder for andre asbestholdige materialer. Når taket skal skiftes, skal asbestplatene leveres hos et godkjent mottak, i tett plast. Dette er som regel gratis for privatpersoner.

Er det asbest i huset mitt?

Er du i tvil om det gamle taket ditt inneholder asbest, så gå ut fra at det gjør det. Fibersementplater på vegger og tak fra før 1985 inneholder sannsynligvis asbest. Det samme med ventilasjonskanaler og enkelte vann- og kloakkledninger.

    Akkurat nå leser andre ...