Reparasjon
Lett
Vanskelig

Hål i taket ska omgående lagas. Men det krävs förstås att du har sett dem. Du ser lätt om 3–4 takpannor har blåst ner, men en sprucken panna och slarvigt lagd papp i vinkelrännan upptäcker du först när det droppar vatten från innertaket. Men då gäller det att agera snabbt – innan vattnet ställer till stora skador.