Fiks den utette gradrennen

Et par ødelagte takstein skiftes på noen minutter. Men det kan dukke opp skader under steinene som du ikke ser før du begynner å reparere. Her var gradrennen ogsådefekt. Dermed beslagla den enkle jobben plutselig hele helgen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
1.500/ 2 m2

Intro

Hull i taket skal lappes i en fart. Men det krever at du oppdager dem. Har det blåst av 3-4 stein i en storm, er det lett å se. Men en knekt stein ved gradrennen, og dårlig lagt papp i selve rennen, oppdager du først når det begynner å dryppe ned fra taket. Spesielt hvis du har et fast undertak som her. Da er det om å gjøre å handle raskt, før vannet får gjort alt for stor skade.

Gjør det til en regel å inspisere taket 3-4 ganger i året fra innsiden. Fuktskjol-der på undertaket, eller drypp derfra, er tegn på at du skal sjekke taket utenfra. Det kan du gjøre fra en lift eller en takstige med mønebøyle. Det viktige er at du finner skaden, slik at den kan bli utbedret før råte og sopp overtar.

Materialer

• Takpapp
• Takkitt
• Pappspiker
• Avstandslister
• Taklekter
• Rupanel

Spesialverktøy

• Multikutter: Til å sage i stykker gamle taklekter og undertak med
• Vinkelsliper: Til å kutte takstein med

Sikkerhetsutstyr

• Briller/skjerm
• Hørselvern
• Ansiktsmaske
• Hansker
• Fallsikring
• Stillas

Tidsforbruk

1 helg

Pris

Cirka 1500 kroner for den viste reparasjonen på 2 m², eksklusive leie av fallsikring og stillas

Veiledning

01
Forberedelser 4 Trinn

Et lite hull i taket kan være årsak til sopp og råte i hele takkonstruksjonen, hvis det ikke blir oppdaget i tide.

I dette tilfellet ble skaden først konstatert da det begynte å dryppe fra taket i annen etasje. Vannet hadde da i flere år funnet veien inn gjennom et hull i en takstein, og videre inn gjennom et annet hull i gradrennen og inn bak takpappen, som lå feil. Resultatet var at undertaket råtnet, og vannet fortsatte ned på loftet.

Herfra fant det veien ned i soverommet. Først da det lå vann på gulvet, gikk vi opp og så hullet i taksteinen. Men vi var for sene, for det var allerede begynnende råte i en del av undertaket.

1

Står du på bakken foran huset, ser du neppe hullet. Dette lille hullet var vanskelig å se på det svarte taket, og hadde gradrennen og pappen på undertaket vært i orden, hadde ingen skade skjedd.

2

Fukten har startet soppangrep, så det gjelder å få fjernet det fuktige treet og få stanset skaden. Dette krever en del mer jobb enn bare utskifting av en takstein.

3

Fjern mange nok takstein til at du kan komme til for å jobbe. Og slik at du har mulighet til å finne alle hullene som gjemmer seg under steinene. Det er jo ikke sikkert at det bare er ett enkelt hull.

4

Nå skal gradrennen fjernes. Ved nærmere ettersyn viser det seg at det også er hull i rennen litt nedenfor hullet i taksteinen. Den gamle rennen er spikret på - og veldig enkel å fjerne.

02
Råttent tre skiftes 5 Trinn

Når du skal kravle rundt på taket, er det en god idé å sette opp et stillas først. Du trenger en del materialer og verktøy før du får sett deg om. Og det blir mange turer opp og ned stigen hvis du ikke kan ha med tingene opp dit du arbeider.

Når stillaset er oppe, skal du fjerne så mange takstein at du har en reell mulighet for å jobbe på taket med støtte på lektene, fremfor å skulle balansere på de glatte taksteinene.

1

Fjern fuktskadde lekter og klemlister. De er enkle å kappe med en multikutter. Bare pass på så du ikke sager ned i pappen på undertaket.

2

Fjern takpappen i rennen, slik at du kan sjekke undertaket. Her har flere av bordene råtnet opp, så de må vi skifte ut med nye, friske bord.

3

Så er det råtne treverket sagd vekk. Pappspikerne er fjernet, og en del av den gamle pappen revet av, slik at vi kan komme til for å sette i nytt treverk.

4

Spikre på nytt tre der det gamle ble fjernet. Gamle undertak er ofte bygget med materialer i dimensjoner som ikke lenger er standard. Forskjellen kan du utligne ved å legge masoniteklosser under de nye bordene.

5

Alle bordene er spikret fast, og det råtne treverket er erstattet med nytt. Skjøtene mellom bordene skal være så tette som mulig. Du kan også bruke et stykke takkryssfinér.

03
Taket tettes 4 Trinn

Når undertaket er reparert med nytt treverk, skal det tettes skikkelig igjen. Det skal derfor legges ny takpapp, som dyttes inn under den gamle, og tettes nøye i alle skjøter. Deretter slås nye klemlister og lekter på, før gradrennen legges på plass. Hvis vi ikke skulle skifte tak neste år, hadde vi lagt ny gradrenne.

1

Nå skal den nye pappen legges på. Vi legger den i mindre stykker; da er det enklere å få den inn under den gamle pappen. Husk å begynne nedenfra, og lag overlapp slik at regnvannet kan renne av.

2

Fest all pappen med pappspiker. Spikre langs alle kanter, i to forskutte rekker, slik at det bare er cirka 7 cm mellom spikerne. Da blir det tett.

3

Bruk en pensel og takkitt til å tette alle skjøter og spikerhoder. Det er klinete og kan ikke fjernes fra klærne. Bruk derfor klær du kan kaste senere.

4

Legg på gradrenneplaten, og spikre den fast. Her gjenbruker vi den gamle gradrennen, der det ene hullet som var i den er blitt lappet med asfaltkitt.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...