Forleng loftsetasjen

Det krever litt mot og en god del erfaring, men det er slett ikke umulig at du selv kan forlenge et tak med nye takstoler og legge et fast undertak.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
12 dage
Pris
5.000 kr/ takstol

Intro

Henning og Lise begynner å nærme seg pensjonsalderen, men dette er ingen hindring for å kaste seg ut i en gjennomgripende fornyelse av et gammelt murhus.

Paret på henholdsvis 63 og 59 år falt for huset med det samme de så det, og Henning, som er tømrer, la en plan for hva de skulle gjøre med huset straks etter overtakelsen. En av oppgavene var å fornye det gamle taket og forlenge det ut over tilbygget som hadde flatt tak. Alle de gamle taksteinene måtte ned fordi det skulle legges et fast undertak. Men de skulle brukes på et annet tak etterpå.

Både Henning og Lise har fast arbeid, og byggearbeidene måtte foregå på fri-tiden. Det er derfor imponerende å følge med på hvor langt de når med hjelp fra sønnen, svigersønnen og venner. Spesielt når vi ser hvor omhyggelig Henning er med alt. Bare en gang under hele arbei-det har vi ham hørt si: «Det trenger da ikke være perfekt heller.» Ord som han tok i seg igjen etter et kvarter - for så å gjøre om det som var gjort. «Det vil ikke vises» inngår ikke i Hennings begreps verden.

Før du går i gang

Før du trommer sammen vennene og begynner å rive av taket, er det en del ting du må ha ordnet. Først må du ha avklart prosjektet med bygningsmyn-dighetene. Det kan ta tid. Så må du finne dimensjonene på takstolene. Til det kan du få hjelp hos leverandøren. Han kan fortelle deg hvilke dimensjoner du har behov for avhengig av hvilket tak belegg du vil bruke. Det neste er bygningsdelene som skal bære taket. Har du, som her, et hus med flatt tak som skal bære en ny loftsetasje, bør du leie en ingeniør til å beregne om byg-ningen kan styrke nok, eller om du må forsterke en del av konstruksjonen.

Veiledning

01
Nedrivingen 3 Trinn

1

Nedrivingen begynner med det gamle taket. Taksteinene tas ned og gjenbrukes på et uthus, og de gamle bordene fra loftsrommet blir kastet.

2

Taket tas av tilbygget slik at det er klart for de nye takstolene. Arbeidet begynner på en regnværsdag. Platene legges løst på igjen om natta til takstolene kommer.

3

Den skrå yttermuren bankes ned i nivå. Med en murhammer hakker Henning ned muren slik at han får ei vannrett flate å mure på.

02
Oppmuringen 4 Trinn

Taket er ryddet, og tilbygget rettet opp slik at muren er vannrett. Nå skal det mures opp over tilbygget slik at huset blir en helhet. Selve huset har en murt gesims som Henning vil føre videre langs taket. Derfor setter han Lise til å tilpasse murstein med vinkelsliperen. Steinene har de fra innsiden av dobbelt-muren i gavlen på huset.

1

Den nye gesimsen består av fem skift og legges etter ei snor slik at utstikket passer med den bestående. Henning bygger opp gesimsen slik at den er helt i vater fordi de nye takstolene skal hvile på muren.

2

De gamle mursteinene skjæres til slik at gesimsen kan mures opp nøyaktig som den ser ut på den gamle delen av huset. Lise klarer det med vinkelsliperen og husker både støvmaske, hansker og hørselvern.

3

Selve gesimsen begynner med tredje skift der det legges ut en kvart stein - en utkraging. De to øverste skift stikker enda en kvart steinbredde ut og avslutter selve gesimsen.

4

På innsiden av gesimsen er det laget hull til takstolene. Senere legges det ei toppsvill som kan fordele trykket fra takstolene.

03
Oppbyggingen 7 Trinn

Både Henning, sønnen Morten og svigersønnen Peter er i arbeid den dagen takstolene kommer. Takstolfabrikken bruker den største lastebilen de har, og den kommer ikke inn på gårdsplassen. Men den har ei svært lang kran, og sjåfø-ren, Klaus, som er kollega til Henning, løfter takstolene på plass med krana.

Takstolene kommer i to deler, en bunn og en topp, fordi de da er mye let-tere å håndtere. Bunnene settes først på plass oppå tilbygget, og toppene festes med spikerplater til sist.

Det er nå prosjektet for alvor tar form og begynner å ligne på et tak.

Det skal til 22 spiker i hvert beslag, sier Henning, og så må svigersønnen i gang med hammeren.

1

Henning sjekker at takstolene passer i utsparingene i mur gesims-en og står med nøyaktig 100 cm avstand. Så legges det bjelker mellom takstolene med 1 meters avstand slik at loftsgulvet får understøttelse for hver 50 cm.

2

Underveis bruker Henning ei lekt til å holde balansen på takstolene med, og det gjør det lettere å rette dem opp da det er avsatt mål for hver 100 cm på lekta. Lekta skrus fast til takstolene på begge sider.

3

Takstolene rettes nå nøyaktig inn etter ei snor. Toppsvilla er selvsagt vannrett - det er jo Henning som har murt den opp.

4

Takstolens skal også ligge vannrett. Det ordnes med små biter av takpapp før takstolene festes med skruer ned mot svilla.

5

Toppen av takstolen festes med 4 stk. 12 x 30 cm spikerbeslag som festes med en mengde spiker. Beslagene slås på toppen før den løftes opp, og så er det bare å spikre dem fast til sperra.

6

Henning monterer skalker på alle takstolene slik at de nederste taksteinene blir liggende riktig. Skalkene tilpasses individuelt på både gamle sperrer og nye takstoler.

7

Takstolene er på plass. Herfra kan vi velge hvilket tak som skal på, og hvordan det skal bygges opp. Henning og Lise har bestemt seg for et tegltak oppå et fast undertak med takpapp.

Klar til neste skritt

Henning og Lise vil ha teglstein på taket. Men først vil de legge et fast undertak. Dersom du kaster deg ut i et lignende pro-sjekt, står det deg naturligvis fritt å velge hva som skal gjøres når takstolene er reist. Du kan for eksempel fortsette direkte med tak plater, teglstein av sement eller noe helt annet.

Et undertak skal være tett mot regn, smeltevann og snø. Under undertaket luftes vanligvis isolasjonen med minimum 5 cm åpning. Et undertak av bord med not og fj ær eller kryss-finér er ikke nødvendig etter byggeforskriftene, men taket blir mer solid enn med forenklede undertak.

Tidsforbruk

4 dager til demontering

4 dager til murerarbeid

1 dag til å reise takstolene

3 dager til skalker og justering

Pris

Ca. 4-5000 kroner per takstol

Vanskelighetsgrad

Krever mye erfaring - og eksperthjelp til beregning av dimensjoner.

Tegning

Slik ser taket ut innvendig

Takstolene, med hanebjelker og halvstendere, hviler med undergurtene på yttermurene og bærer gulvet. Mellom takstolene legges bjelker maken til undergurtene på takstolene. Takstolene er dimensjonert for å bære vekta av undertak, takstein og snø.

Slik ser taket ut innvendig

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tak