Fra takvindu til ark – på én dag

Fra takvindu til en fiks ferdig ark på bare én dag. Ja, det kan la seg gjøre, hvis du betaler for arbeidet. Men kan du virkelig klare det, hvis du gjør det selv? Vi bestemte oss for å forsøke.

Intro

Å sette inn en ny ark er en stor jobb, som kan skape problemer selv for en profesjonell. Det skal settes opp stillas, skjæres hull i taket, det skal tilpasses i taksperrene, arken skal heises opp og mye mer som hører med.

Men har du fra før et takvindu (fra Velux), kan du med stor fordel benytte en ferdigark, som leveres som byggesett. Dermed slipper du å røre den bærende takkonstruksjonen, og det som medfølger av innviklede utregninger og arbeid. Og du slipper den vanskelige jobben med å lage et 100 prosent vanntett beslag rundt arken, fordi hvis disse er av aluminium, kan de faktisk gjenbrukes.

Hvis de er av eldre dato (og av sink eller bly) må du kjøpe beslagene sammen med arken, og sette av litt lengre tid til jobben med å montere byggesettet. Vi ville forsøke om dette arbeidet kunne gjøres på én dag, ved hjelp av monteringsveiledningen fra Ingeniør T.W. Wilson, som er norsk importør av dette arkvinduet fra Quinntus. Ta en titt på de neste sidene, og se hvordan det gikk.

Ferdigarkene fås til takvinduer i flere forskjellige standardstørrelser. Her bruker vi en modell som passer til den mest vanlige vindusstørrelsen (78 x 140 cm). Prisen er cirka 20 000 kroner.

Veiledning

01
Fra takvindu til ark - på én dag 8 Trinn

1

Nå skal det rives ned og måles opp Vinduet skal vippes loddrett opp, før det kan hektes av hengslene. Deretter fjernes det innvendige listverket, karmen gjøres fri og tas ut. Eventuelle beslag sages over med baufil.

Takvinkelen finner du ved å holde pappmalen som følger med mot skråveggen. Vinkelen leses av ved hjelp av en snor med ballast (her en skrutrekker), som settes fast i hjørnet.

2

Så skjæres den nye rammen til Den består av en bunn- og toppramme, et toppstykke og to sider, som skjæres ut etter takets vinkel. Etter utskjæringen settes først sidene, og deretter toppstykket fast til henholdsvis bunn - og toppramme.

De to rammesidene skjæres av 9 mm kryssfinérplater. En stor papirmal sørger for at snittene får riktige vinkler.

3

Arkrammen skal monteres Først stikkes beslagets fold inn i et spor i topprammens forkant. Så festes bunnrammen fast til sperrene i alle hjørnebeslag. Når den sitter slik at den er helt i vinkel, festes de resterende beslagene og til slutt topprammen.

Når rammen er på plass, sjekkes diagonalmålene og at den er i vater i overkant og underkant.

4

Nå kan arkens sider settes på plass To vinkeljern monteres på hver side, og så løftes disse på plass i rammens sider. Når disse er i flukt med de innvendige hjørnene på topprammen, festes de ”løst” fast. To beslag, som skal beskytte mot regn mellom sidene og det eksisterende beslaget, skjæres til og monteres.

To beslag monteres under arksidene, så de tetter mot regn og snø.

5

Taket settes I forkant har vi skrudd fast to gjengestenger i takets bakkant, disse passer i to hull i arksidenes topp. Taket festes ikke ferdig ennå, for vi skal fortsatt ha plass til å få selve vinduet ut gjennom hullet.

Taket er tungt. Når det skal løftes opp er det en fordel å være to om jobben.

6

Vannbrett monteres før vinduet kan sette inn. Nedenfra stikkes dette inn i de sporene som finnes i bunnen av sidene. Forkanten justeres, slik at det flukter med sidene i forkant før det festes.

Vannbrettet skrus fast med alu.-skruer med tetningsskiver.

7

Vinduet på plass - ferdig! Først skilles rammen og karmen. Så plasseres karmen mellom arksidene, slik at sporet i bunnen kan senkes ned over vannbrettet. Deretter skrus karmen fast til sidene med karmskruer, taket skrus fast, og karmen skrus fast til taket via vindusfalsen.

Kun cirka 8 timer etter start er vi klare til å hekte vindusrammene på plass.

8

Listverket - siste del av jobben
Når arken er satt opp mangler vi kun å gjøre ferdig listverket innvendig. For dette var jo noe av det vi tok ned først. Først fyller vi ut med litt isolasjonsrester der det er nødvendig, og deretter settes det på fuktsperre som forbindes med den gamle - med overlapping. Og til slutt monteres en bit MDF-plate (12-16 mm) opp mot den eksisterende veggkledningen - overgangen skjules med en dekklist.

Tidsforbruk

1 dag

Pris

ca. 20 000 kroner

Vanskelighetsgrad

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...